ŠAMPIÓNI VŠECH NAŠICH SRDCÍ A FIRMY

Rady a tipy

Vůdce pro všechny generace

Všichni máme představu o tom, jaký je nebo by měl být skvělý vůdce. Od pohádkových hrdinů, historických vzorů z průmyslu, které v nás vyvolávají představu charismatických, okouzlujících, a přátelských lidí, až po surrealističtější představy technologických titánů, kteří jsou skoupí na pochvalu. Možná, že vaše představa velkého vůdce je Al Pacino ve filmu Any Given Sunday… Tak či onak, všichni máme představu o tom, jak vypadá a vystupuje leader, které/ho si vážíme a následujeme ho/ji. 

Naše pracoviště se mění, aktivní věk a odchod do důchodu se výrazně prodlužuje a s tím souvisí i více generací v jedné kanceláři či na výrobní lince.  To může způsobit rozdíly v nápadech, vizích, a dokonce i v realizaci úkolů a přístupu k plnění cílů. Je nezbytné podporovat a rozvinout i v našich mladších zaměstnancích lídrovství, protože je nutné všechny i rozdílné nápady, přístupy a vize usměrnit a společně dotáhnout do něčeho mnohem hodnotnějšího a ku prospěchu našich organizací. 

Pochopit, co dělá skvělého lídra, a vědět, jak rozvíjet vůdčí schopnosti u zaměstnanců všech generací, je v dnešním rychlém podnikatelském prostředí klíčové. 

Co jsou to vůdčí schopnosti?

Vedoucí pracovník jednoduše vede. Na tomto slově není nic magického ani tajemného nebo složitého. 

Pochopení toho, co jsou vůdčí dovednosti, nám pomůže lépe porozumět roli vůdce a tomu, proč jsou tak důležité. V podstatě jsou vůdcovské dovednosti schopnosti, které se používají při organizování lidí a týmů k dosažení společného cíle. Podíváme se blíže na některé příklady vůdčích dovedností a lépe pochopíme, co dělá skvělé vůdce skvělými.

Příklady základních vůdčích dovedností

Existuje mnoho teorií o tom, co jsou základní vůdčí dovednosti. My se blíže podíváme jen na některé z těchto vlastností a pochopíme, proč jsou důležité pro vytvoření skvělých lídrů. 

Delegování

Delegování je schopnost přidělovat sobě i ostatním úkoly a odpovědnosti. Dobří lídři chápou, koho mohou vybrat pro konkrétní úkoly, a stejně tak chápou, koho by neměli. Jde o to projevit důvěru a důvěřovat a zároveň mít na paměti jasný obchodně orientovaný cíl. 

Sebedůvěra

Skvělí a efektivní vedoucí musí vyzařovat důvěru, a to je důležité, protože ostatní budou od svého vedoucího očekávat radu a pomoc v případě potřeby nebo v nejlepším případě s vědomím, že jejich vedoucí věří tomu, že úkol může být splněn.

Sebedůvěru nemá každý, a proto je třeba ji rozvíjet. Můžete začít s vedením malého týmu nebo pověřovat a motivovat zaměstnance k interpersonálním týmovým činnostem, kde si mohou postupně vybudovat důvěru mezi svými kolegy v týmu. 

Komunikace

Je těžké najít skvělého vedoucího, který není skvělým komunikátorem. Komunikace musí probíhat na všech úrovních, od vytváření strategie na vysoké úrovni až po schopnost každodenní komunikace s ostatními na lidské úrovni. 

Spolehlivost

Lídři musí být nejspolehlivější a jako takoví musí být uznáváni. Proč je to důležité? Vložili byste důvěru v někoho, kdo takový není, když vykonává důležitou práci pro organizaci.

Integrita

Integrita znamená být odpovědný za své činy nebo chyby a zároveň být čestný a držet se svých zásad bez ohledu na tlaky, kterým můžete čelit ze strany ostatních lidí v organizaci. Skvělí vedoucí pracovníci mají vysokou úroveň integrity, protože jejich myšlenky a vize jsou to, co zůstává pravdivé bez ohledu na projekty, které se v danou chvíli uskutečňují. Ti, kteří mají vyšší standardy integrity, získají lepší odezvu od svého týmu, protože vědí, že pracují s někým, kdo má hodnoty, ale zároveň se řídí odpovědností. 

Důvěryhodnost

Po integritě následuje důvěryhodnost. I v tomto případě musí vedoucí pracovníci ukázat, že jim lze důvěřovat, ať už jde o řešení problémů či konfliktů na pracovišti, nebo o podporu svých zaměstnanců/členů týmu, když jsou o to požádáni. 

Empatie

Schopnost vcítit se do svých lidí je další zásadní dovedností lídrů. Znamená to schopnost vidět problém z jejich perspektivy a pochopit, jaký dopad budou mít organizační rozhodnutí na jejich životy a práci.

Trpělivost

Schopnost prokázat trpělivost je další zásadní dovedností vedení. Ať už se jedná o nováčky, kteří se snaží co nejrychleji naučit práci, nebo o projekty, které neprobíhají tak hladce. Sebevědomí ve spojení s trpělivostí váš tým uklidní. 

Rozhodnost

Rozhodnost je užitečná pouze tehdy, pokud je přijímané rozhodnutí dobré. Ale jako dovednost je rozhodnost nezbytná na mnoha různých úrovních, pomáhá potvrdit, proč je vedoucí v pozici vedoucího a přináší důvěru ve schopnosti lidí kolem sebe. 

Motivace

Dobří lídři vědí, jak motivovat své okolí. Ať už někdo potřebuje více péče či pozornosti, nebo někdo potřebuje trochu tvrdší přístup, aby z něj dostali to nejlepší, schopnost porozumět různým technikám motivace a používat je základní dovedností lídra.

Inspirace

Stejně jako v našem úvodu musí skvělý vedoucí umět inspirovat. Jak kdysi slavně poznamenal Bill Clinton: „Pokud nedokážete svému týmu ukázat, čeho chcete dosáhnout – a tím je přimět k tomu, aby to byly ambice všech – nemůžete být lídrem.“ V tomto ohledu je třeba si uvědomit, že je to velmi důležité. 

Inovativnost

Vedoucí pracovníci budou často muset přicházet s inovativními řešeními problémů a výzev, přičemž tato dovednost spočívá v tom, že tato řešení budou rozvíjet společně se svými týmy. Inovace je dvojsečný přístup a vyžaduje kombinaci výše uvedených dovedností, aby bylo možné nalézt použitelná řešení.

Proč je důležité rozvíjet vůdčí schopnosti i u služebně a věkově velmi mladých zaměstnanců:

 • Zaměstnanci potřebují vůdčí dovednosti pro svůj potencionální kariérní postup.
 • Zaměstnavatelé potřebují budoucí vedoucí pracovníky – pro nástupnictví a rozvoj podnikání.
 • Lidé se silnými vůdčími schopnostmi inspirují ostatní i v nemanažerské roli.
 • Lidé s vůdčími schopnostmi jsou schopni lépe překonávat výzvy a řešit problémy.
 • Lidé s vůdčími schopnostmi lépe spolupracují a pracují v týmu.
 • Zaměstnanci chápou a uznávají hodnotu zkušeností, dovedností a pohledů na věc, která přichází i od kolegů z jiné generace. 
 • Lidé se silnými vůdčími schopnostmi přirozeně pomáhají svým kolegům dosahovat nejlepších výsledků.
 • Zaměstnanci se skvělými vůdčími schopnostmi pomáhají inspirovat své kolegy k práci na dosažení lepších výsledků.

Jak rozvíjet vůdčí schopnosti u svých zaměstnanců

Pochopili jsme, jak vypadají vůdčí dovednosti a proč je důležité poskytnout svým zaměstnancům rozvoj vůdčích schopností, ale jak můžete tyto dovednosti rozvíjet u lidí ve svého týmu?

Existuje mnoho různých způsobů, kterými se budeme zabývat. Je důležité si uvědomit, že lidé mají různé styly učení, časové možnosti atd. a proto je třeba, aby rozvojové aktivity tyto skutečnosti zohledňovaly.

Zde jsou uvedeny některé z nejčastěji používaných technik rozvoje vůdčích dovedností vašich zaměstnanců.

 • Mentoring, jedním z nejlepších způsobů rozvoje zaměstnanců je využití systému mentoringu. Ten spojuje zaměstnance se zkušeným manažerem nebo vedoucím pracovníkem, a proto lze jejich dovednosti rozvíjet prostřednictvím praktického a teoretického učení.
 • Formální školení, můžete využít formální školení vedoucích pracovníků, semináře a praktické průvodce, samozřejmě podporované organizací. Některé programy fungují lépe než jiné.
 • Odborné skupiny a workshopy, Pomocí workshopů a práce v odborných skupinách je učení se definovaným dovednostem vedení velmi efektivní. Skupinové aktivity poskytnou lidem více praktických zkušeností a workshopy mohou fungovat tak, že pomohou zdůraznit různé techniky.
 • Samostatné učení, poskytnutím vhodných zdrojů se mohou zaměstnanci zapojit do školení v oblasti vedení vlastním tempem a v čase, který jim vyhovuje. Například pokud je někdo obvykle přes den velmi zaneprázdněn, nebude mít čas účastnit se seminářů nebo může mít rodinné závazky, účastní se (webináře, e – lerningu) po pracovní době. Učení vlastním tempem je krátkodobě o něco časově náročnější, ale může pomoci rozvinout komplexní styl vedení.
 • Stínování na pracovišti, pokud jde o plánování nástupnictví, je stínování pracovních míst velmi úspěšné. Stávající zaměstnanci budou pracovat s osobou, kterou buď nahrazují, aby pokračovali ve stylu vedení.
 • Dobrovolná práce, jedním ze způsobů, jak rozvíjet skvělé vůdčí schopnosti, je dobrovolná práce v komunitě. Známý je Barack Obama, který po vysoké škole před vstupem do politiky působil jako komunitní organizátor. Dobrovolnická práce vám pomůže rozvíjet dovednosti, jako je empatie a jasná komunikace.
 • Odborné certifikáty a akreditace, existují profesní certifikace a akreditace, které mohou být užitečné pro rozvoj profesionálních vůdčích dovedností.

Závěr

S tím, jak se naše pracoviště mění, včetně přítomnosti více generací na jednom pracovišti, máme zde týmy, které se liší v nápadech, vizích, názorech. Proto je rozvoj silných vůdčích schopností všech generací – i té nejmladší v dnešní rychlé ekonomice velmi důležitý.

Ať už jsou vaše představy o vedení jakékoliv, vědomí, že máte v týmu osobnosti, kteří jsou ochotni naučit se vést a převzít odpovědnost za rozhodnutí a také inspirovat své okolí, má v dnešním světě podnikání zásadní význam. 

Jedním z nejlepších způsobů, jak najít a vyškolit své vedoucí pracovníky v podniku, je použití psychometrických hodnocení. Platforma Thomas pro hodnocení talentů poskytuje řešení pro rozvoj zaměstnanců, které vám pomůže identifikovat zaměstnance s vysokým potenciálem a vytvořit zásobu talentů jako základ pro budoucí úspěch a růst.

Pokud se chcete dozvědět více, obraťte se na někoho z našeho týmu.

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ s.r.o.

GSM: +420 602 750 396

nedomova@thomasint.cz

www.thomasint.cz