Naše služby

Thomas

Platforma Thomas HUB – online diagnostika pracovních kompetencí.

 

Důležitý nástroj HR profesionálů, kteří chtějí poznat potenciál interních a externích uchazečů, stávajících zaměstnanců i celých týmů nebo plánují, realizují a vyhodnocují osobnostní rozvoj zaměstnanců. Všechny dotazníky a testy jsou prováděny online není třeba nic instalovat. Skórování dotazníků a testů provádí systém bez možnosti zásahu certifikovaného pracovníka, čímž je zaručena objektivita každého výstupu. Dotazníky, testy a výstupy jsou dostupné až v 56 jazykových verzích, které lze vzájemně kombinovat. S platformou Thomas HUB pracuje zaměstnanec, který projde mezinárodně platnou certifikací.

Testování a konzultace s využitím online diagnostiky pracovních kompetencí.

 

Externí služba našich konzultantů a partnerů klientům, kteří nemají svůj interní Thomas HUB a certifikovaného zaměstnance.

Mezinárodní certifikace pro práci s dotazníky a testy platformy Thomas HUB.

Mezinárodní certifikace pro práci s dotazníky a testy platformy Thomas HUB.

Na dvoudenním semináři (webinář + prezenční individuální kurz + zkouška) se naučíte, jak Analýza osobního profilu (AOP) funguje. Seminář Vám objasní teorii a odborné termíny používané v hodnocení AOP. Získáte praktické dovednosti, díky kterým budete umět číst profily AOP, poskytnout zpětnou vazbu hodnoceným zaměstnancům, uchazečům i manažerům. Dozvíte se také, kdy a jak hodnocení AOP používat, jaké hodnoticí zprávy obsahuje a jaké výhody poskytne vaší firmě.

Certifikační seminář k produktům GIA a TEQIu

 Na jednodenním semináři (pro každý produkt) je webinář + prezenční kurz + zkouška) získáte rozsáhlé vědomosti o emoční inteligenci a naučíte se interpretovat výsledky Dotazníku na povahovou emoční inteligenci (TEIQue). Seminář vám ukáže, jak posoudit požadavky pracovní pozice na emoční inteligenci kandidáta a jak využít výsledky hodnocení TEIQue k určení jeho silných a slabých stránek. Seminář vám poskytne také úplnou představu o tom, co měří dotazník Hodnocení všeobecné inteligence (GIA) a na jakých vědeckých poznatcích je založený.

Naučíte se zadávat, interpretovat a poskytovat zpětnou vazbu na hodnoticí zprávy a dozvíte se, jak výsledky hodnocení optimálně využívat.

Závěrečná certifikace (zkouška) se skládá z testu znalostí a případových studií (praktická zkouška).

Workshopy (prezenční nebo online) pro certifikované uživatele jsou zaměřeny na rozvoj znalostí a dovedností uživatelů Thomas HUB. Jsou na aktuální témata, která uživatelé potřebují rozvíjet. Cílem je předat klientům naše know – how a praktické zkušenosti.
Příklady rozvojových aktivit:
 • Hodnocení 360 (kompetence, kompetenční model, příprava a realizace hodnocení 360)
 • Tým audit (týmové role, silné a slabé stránky týmu, zdroje konfliktů, požadavky na změny)
 • Hodnocení ENGAGE (spokojenost x angažovanost, faktory ovlivňující angažovanost zaměstnanců, manažerský styl x angažovanost, tvorba akčních plánů)
 • Moderní online nábor
 • Podpora emoční stability zaměstnanců
Thomas global akademie obsahuje workshopy pro zaměstnance a manažery klientů Thomas (ve všech vzdělávacích aktivitách se využívají Thomas dotazníky a testy). Jednotlivé moduly lze školit samostatně nebo si objednáte celý ucelený projekt. TGA je určena pro zaměstnavatele, kteří mají zájem na tom, aby jejich zaměstnanci získali a procvičili svoje znalosti a dovednosti, které potřebují k vyšší úrovni zapojení (angažovanosti). Přejí si spokojenost svých lidí, kteří využívají a rozvíjejí své pracovní předpoklady a zároveň mají dostatek času a energie na svůj soukromý život, rodinu, koníčky.
Jak celý program probíhá:
 • Začínáme sebepoznáním, které se bude skládat z osobnostních dotazníků a zpětné vazby na výsledky.
 • Pokračujeme komunikací, komunikačním stylem a porozuměním ostatním lidem kolem nás.
 • Následně se věnujeme managementu času, našim zvykům a zlozvykům, projdeme si situace, kde ztrácíme čas a jsme neefektivní.
 • K práci manažera, vedoucího patří i zvládnutí asertivních strategií a konfliktů, trénujeme účinné strategie a zaměříme se na řešení problémů tak, abychom předešli konfliktům.
 • Pochopení emocí je konkurenční výhodou v leadershipu, který je souborem specifických dovedností zaměřených především na vedení a motivaci lidí.
 • Závěrem se zaměříme na budování sebedůvěry a zlepšení výkonu celého týmu, skvělý a angažovaný tým je vizitka manažera i celé firmy/organizace.
Další moduly, které můžete svým zaměstnancům nabídnout a sestavit pro ně individuální program „přímo na míru“:
 • Sebepoznání a poznání ostatních
 • Efektivní komunikace
 • Time management (Osobnost a řízení času)
 • Asertivita
 • Zvládání a řešení různých konfliktních situací
 • Týmová spolupráce
 • Inteligentní prodej
 • Emoční inteligence pro konkrétní skupiny (manažer, obchodník, oddělení reklamací, call centrum…)
 • Recruitment Masterclass

Služby