Thomas International CZ

Úspěšná firma = správní lidé na správném místě
O násProdukty

O Thomas International

Nejdůležitější je pro nás výkonnost

Společnost Thomas International Ltd., která byla založena v roce 1981, transformuje výkonnost organizací po celém světě. Naši klienti dělají chytrá rozhodnutí tím, že neposuzují pouhé dovednosti a zkušenosti, ale identifikuje skutečný potenciál a schopnosti lidí. Naše platforma pro hodnocení talentů kombinuje technologii, psychologii a data, aby všem usnadnila pochopení složité povahy lidského chování, nadání a osobnosti. Systém Thomas pomáhá více než 11 000 společnostem ve 140 zemích uvolnit sílu svých lidí.

V Česku i na Slovensku jsme stálicí

Produkty společnosti Thomas International Ltd. jsou na území České a Slovenské republiky postupně lokalizovány, validovány a nabízeny již od roku 1993 nejprve formou obchodního zastoupení fyzickou osobou. Jako reakce na neustále se zvyšující počet klientů i konzultantů byla dne 1.1.1999 založena společnost Thomas International CZ s.r.o., která převzala jako distributor všechny aktivity Thomas International Ltd. v České republice a na Slovensku. Díky tradici od roku 1993 jsme tedy nejdéle působící společností v daném segmentu trhu.

Vytváříme úspěšné a dlouhodobé vztahy mezi firmami a jejich zaměstnanci

Základním nástrojem hodnocením pracovního chování, se kterým pracujeme, je analýza osobního profilu /AOP/. Poskytuje informace o tom, jaké je preferované pracovní chování člověka, jeho pracovní potenciál, přednosti i možné nedostatky v dané pracovní pozici. Identifikuje, čím je motivován, jaký styl vedení preferuje. Vypovídá i o změnách chování v současné pracovní pozici a při chování pod tlakem. Upozorňuje na projevy nejistoty a frustrace na pracovišti. Popisuje v rámci preferovaného pracovního chování čtyři charakteristiky, míru dominance D, vlivu V, stálosti S a ochoty se přizpůsobit O.

Na základě kombinace jednotlivých charakteristik v osobnostních profilech se projevuje pracovní chování každého jednotlivce. Toto chování je podrobně popsáno ve zprávách systému Thomas. Doplňkem každého hodnocení jsou 3 grafy, které ukazují kombinace faktorů D, V, S, O.  Oprávnění zaměstnanci umí po zaškolení využívat písemnou i grafickou podobu výsledků hodnocení osobnostních profilů.

Lidé

CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ PRO THOMAS HUB

PPA / AOP

WEBINÁŘ MS TEAMS – 4. 11. – 7:00 -12:00
WEBINÁŘ MS TEAMS – 2. 12. – 7:00 -12:00
IN HOUSE + CERTIFIKACE – po domluvě s klientem
CENA: 25 000,-

TEIQue + GIA

WEBINÁŘ GIA MS TEAMS – 18. 11. – 14:30-17:30
WEBINÁŘ GIA MS TEAMS – 9. 12. – 8:30-12:30
WEBINÁŘ TEIQue MS TEAMS – 25. 11. – 8:30-12:30
WEBINÁŘ TEIQue MS TEAMS – 16. 12. – 8:30-12:30
IN HOUSE + CERTIFIKACE – po domluvě s klientem
CENA: 5 000,- *
*při zakoupení PPA je seminář TEQIu + GIA za cenu 0,-

{

Základem úspěšné firmy jsou spokojení zaměstnanci a kvalitní lídři. Našim cílem je objevit přednosti vašich podřízených a zároveň odhalit jejich neodstatky tak, aby se eliminovala neefektivnost na pracovišti a naopak se rozvíjel potenciál celého kolektivu.

Úspěch

Adresa

Thomas International CZ, s.r.o.
Sochorova 40, 616 00 Brno

Kontakt