HR v roce 2023

Rady a tipy

S nástupem dalšího roku, po období plného rychlých změn a nejistoty předpovídá Gareth Jones, produktový ředitel společnosti Thomas, problémy, které budou pro personalisty v roce 2023 nejpalčivější.

  1. Rok 2023 přinese další novou vlnu trendů v oblasti lidských zdrojů, se kterými se podniky musí vyrovnat. Jedním z nich, který bude stát v popředí, je organizační agilita. Vzhledem k tomu, že válka o talenty se zintenzivňuje, budou muset náborové týmy neustále získávat, udržovat a rozvíjet stávající talenty, aby byly flexibilní a přizpůsobovaly se měnícím se požadavkům podniku. To si pravděpodobně vyžádá transformaci přístupu organizací k talentům, resp. jejich kultury. Výsledky výzkumu, který byl prováděn globálně ve všech zemích se uvádí, že tři čtvrtiny personalistů si myslí, že na tuto transformaci mají méně než dva roky. 
  • Zrychlená digitalizace během pandemie dále polarizuje trh práce. Snižují se reálné příjmy i úroveň volné pracovní síly.Nedávný průzkum odhalil, že znalost a řízení očekávání zaměstnanců bude pro vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů v nadcházejícím roce hlavní prioritou. Vzhledem k tomu, že počet volných pracovních míst je stále vysoký, musí organizace vyvažovat požadavky moderní pracovní síly na flexibilitu, práci na dálku, autonomii a kariérní mobilitu s akutní potřebou podniků kontrolovat náklady a zároveň zvyšovat produktivitu a agilitu. Důležitá je rovnováha, protože angažovanost zaměstnanců má významný vliv na produktivitu pracovní síly. S tím, jak se začnou objevovat dlouhodobé problémy s hybridní prací, budeme svědky většího zavádění technologií naslouchání zaměstnancům (průzkumy, dotazníky, ankety), podobných těm, které se dříve uplatňovaly u zákazníků.
  • Rozdíl v dovednostech bude přetrvávat, ale s novým důrazem na měkké dovednosti a potřebu efektivní spolupráce, emočně inteligentního vedení a osobní odolnosti. Náš nedávný průzkum zjistil, že poptávka po měkkých dovednostech se po pandemii dramaticky zvýšila. 43 % podniků pociťuje nedostatky měkkých dovedností u všech profesí. Vzhledem k tomu, že podniky i jednotlivci jsou pod tlakem, aby vykazovali stále vyšší úroveň agility, budou podniky využívat poznatky o lidech, aby urychlily formování a výkon týmů a svou schopnost rychle uvádět na trh nové nabídky a být obchodně konkurenceschopní. Spíše, než na pouhé zkušenosti (praxi), se budou firmy při náboru zaměřovat na testování měkkých dovedností a identifikaci potenciálu, čímž se zlepší interní mobilita. Uprostřed pracovní nestability se budou zaměstnanci snažit posílit své postavení prostřednictvím sebepoznání. Lepší porozumění sobě samým, svým vlastnostem a motivaci pomůže zaměstnancům maximalizovat jejich potenciál s přesahem i do osobního života. 
  • Zmrazení náboru a tlak na zvyšování produktivity přispějí k tomu, že se zaměstnanci budou výrazně zaměřovat na vzdělávání a rozvoj. Přechod na „metaverze“ vzdělávání, které kombinuje velká data s poutavými digitálními vzdělávacími platformami, naruší prostor rozvoje. Tržní model „tvůrců“, jaký je k vidění na platformách jako TikTok, YouTube a Instagram, se bude stále více uplatňovat na rozvojové aktivity v oblastech, jako je Sales Enablement a DEI. Tyto posuny umožní zaměstnancům převzít odpovědnost za vlastní rozvojovou cestu a kariéru. Pro další usnadnění interní mobility budou definice rolí méně přísné, což podnikům umožní snadněji přizpůsobovat talenty a týmy výkyvům v potřebách zdrojů. Přijímání technologií v oblasti lidských zdrojů a analýzy lidí bude i nadále růst, což vytvoří nové příležitosti. Větší důraz na měkké dovednosti zvýší schopnost zaměstnanců i zaměstnavatelů podporovat kariéru nejvhodnějších pracovníků na základě kombinace profilů měkkých a tvrdých dovedností a rychleji reagovat na změny na trhu.
  • Přestože od začátku epidemie Covid uplynuly již tři roky, podniky pocítí její dopady i v příštím roce. Velká část lidí, kteří opustili zaměstnání během „vlny výpovědi“, odešla z důvodu dlouhodobé nemoci a stresu. V souvislosti s rostoucími i finančními tlaky (inflací) je pravděpodobné, že krize duševního zdraví bude pokračovat. Hlavními tématy roku 2023 budou vyhoření a dobrá pohoda. Navzdory tlaku na kontrolu nákladů se bude po firmách požadovat, aby šly nad rámec povrchních benefitů týkajících se wellness zaměstnanců, které, jak ukázaly průzkumy, zaměstnance neuspokojovaly, protože debata o tom, co vlastně zaměstnanci chtějí, bude stále složitější.