EXCELENTNÍ PRODEJCE CHCE KAŽDÝ

EXCELENTNÍ PRODEJCE CHCE KAŽDÝ

Klíčové kompetence pro efektivitu prodeje a jak je zlepšit Je nesmírně důležité, aby vaše prodejní týmy měly dobré znalosti produktů a dovednosti aktivního naslouchání. Stejně tak je důležité, aby si efektivní vedení prodejních týmů uvědomovalo, jaké kompetence a...
VYCHOVEJ SI SVÉHO ŠÉFA

VYCHOVEJ SI SVÉHO ŠÉFA

Jak zpětnou vazbou podpořit a vytvořit emočně inteligentního lídra Vytvářet silné pracovní vztahy, přijímat změny, zvyšovat morálku a pomáhat ostatním dosahovat úspěchů, to je to, co dělají skvělí lídři. Schopnost uplatnit emoční inteligenci v okamžicích stresu,...
VEDENÍ RŮZNORODÝCH TÝMŮ

VEDENÍ RŮZNORODÝCH TÝMŮ

Malý průvodce inkluzivním vedením. Podstatou inkluzivního vedení je sbližování lidí, bez ohledu na pohlaví, rasu, sexualitu či identitu, s cílem lépe identifikovat tržní příležitosti, zvyšovat povědomí o rozmanitosti mezi zaměstnanci a prosazovat tyto rozdíly a...
FLUIDNÍ INTELIGENCE

FLUIDNÍ INTELIGENCE

Chytrá pracoviště Pracujete s někým, kdo je schopen přijímat nové informace a přinášet rychlé odpovědi? Přemýšlet o situacích, aniž by měl předchozí znalosti nebo informace? Učit se „za pochodu? Platí to i na Vás? To je fluidní inteligence. Psycholog Raymond Cattell v...
4 TYPY OSOBNOSTI

4 TYPY OSOBNOSTI

Čeho si všiml čalouník v čekárně u kardiologa? Vývoj teorie typu osobnosti má dlouhou historii. Ať už se jedná o díla Sigmunda Freuda (v jeho dílech Psychoanalytické teorie osobnosti) až po Carla Junga a ještě dál. Stále je snaha porozumět osobnosti jednotlivce pro...
DESATERO DIVERZITY A INKLUZE

DESATERO DIVERZITY A INKLUZE

KVÓTY NEBO STRATEGIE? V posledních několika letech začaly firmy a jednotlivci více rozumět pojmům „rozmanitost“ a „začlenění“. Rozmanitější a inkluzivnější pracovní síla může přinést neuvěřitelné výsledky. Nicméně stále zjišťujeme, že mnozí nechápou, jak může vypadat...