Produkty Thomas

Umožňují identifikovat správné kandidáty a pomáhají rozvíjet potenciál vašich zaměstnanců

Hodnocení

PPA / AOP

CO JE TO ANALÝZA OSOBNÍHO PROFILU?

Základní nástroj hodnocení pracovního chování. Poskytuje informace o tom, jaké je preferované pracovní chování člověka, jeho pracovní potenciál, přednosti i možné nedostatky v dané pracovní pozici. Identifikuje, čím je motivován, jaký styl vedení preferuje.

GIA

CO JE TO HODNOCENÍ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ?

Na základě porozumění schopnostem svých zaměstnanců budete vědět, nakolik náročnou činnost dokáží odpovídajícím způsobem vykonávat, a zjistíte, kteří jedinci mají potenciál stát se budoucími lídry.

HPTI

CO JSOU INDIKÁTORY VYSOKÉHO POTENCIÁLU VŮDČÍCH SCHOPNOSTÍ?

Indikátory HPTI pro vůdčí schopnosti jsou navrženy tak, abychom nahlédli do potenciálu zaměstnance stát se úspěšným vůdcem.

TEIQue

CO JE TO DOTAZNÍK NA POVAHOVOU EMOČNÍ INTELIGENCI?

Emoční inteligence (EI) vystihuje, jak dobře člověk chápe a zvládá vlastní emoce, jak si vykládá emoce jiných lidí a jak tyto poznatky využívá v oblasti udržování vztahů s ostatními.

360° HODNOCENÍ

CO JE TO 360° ZPĚTNÁ VAZBA?

Toto hodnocení rychle a snadno umožňuje zaměstnancům shromáždit zpětnou vazbu od svých manažerů, kolegů, členů týmu a zákazníků a poté tuto zpětnou vazbu porovnat s jejich vlastním vnímáním osobního výkonu.

ENGAGE

CO JE TO ENGAGE?

Výkon firmy je úzce propojen s angažovaností jejích zaměstnanců. Nástroj Engage nabízí systematický přístup k posouzení míry angažovanosti na pracovišti ve Vaší společnosti.