VYCHOVEJ SI SVÉHO ŠÉFA

Rady a tipy

Jak zpětnou vazbou podpořit a vytvořit emočně inteligentního lídra

Vytvářet silné pracovní vztahy, přijímat změny, zvyšovat morálku a pomáhat ostatním dosahovat úspěchů, to je to, co dělají skvělí lídři. Schopnost uplatnit emoční inteligenci v okamžicích stresu, řešení konfliktů a nasazení empatie jsou jen některé z technik, které jim pomáhají uspět.

Vedení může mít samozřejmě mnoho různých podob. Zejména zavedené týmy a jednotlivci mohou svým vedoucím pomoci dosáhnout toho, co potřebují, a to tím, že je podpoří na cestě směrem nahoru.

To je běžné u vedoucích, kteří jsou ve svých pozicích krátce a mohou mít nedostatek znalostí a zkušeností v oboru nebo jsou v podniku noví a potřebují čas na pochopení procesů a organizační kultury.

Kdy vedoucí pracovník potřebuje podpořit emoční inteligenci?

Emoční inteligence je trénovatelná. Naštěstí se ji všichni můžeme naučit a procvičovat, jen musíme pochopit, jak se projevuje. Zpětná vazba, která zahrnuje výroky jako „zaseknutý ve své vlastní bublině“ nebo „málo chápe požadavky týmu“, jsou jen některé z příkladů, které může začínající vedoucí často slyšet.

Podle odborníka na emoční inteligenci Daniela Golemana se emoční inteligence (EI nebo EQ [emoční kvocient]) skládá ze čtyř různých, ale vzájemně se doplňujících složek:

  • Sebeuvědomění: rozpoznání vlastních emocí. Emočně inteligentní jedinci nedovolí, aby jejich rozhodování ovládly emoce.
  • Sociální uvědomění/empatie: rozpoznávání emocí druhých. Pochopení stavu pocitů někoho jiného a sdělení svého porozumění.
  • Sebeřízení: schopnost zvládat své emoce. Schopnost regulovat své emoce a zároveň zůstat klidný a pozitivní ve stresových situacích.
  • Sociální dovednosti: schopnost ovlivňovat a zvládat emoce druhých. Péče o emoce svého týmu s cílem podpořit pozitivní chování a výsledky.

Pracovat na sobě vyžaduje čas. Klíčovou součástí zlepšování se je schopnost naslouchat ostatním a uvědomovat si své řídící schopnosti. Prováděním pravidelného sebehodnocení a vyžádáním si 360stupňové zpětné vazby od kolegů a podřízených můžete zjistit, kde můžete mít nedostatky, a tyto oblasti řešit.

Jak na zpětnou vazbu?

Obrátit se na manažera nebo šéfa s návrhy na zlepšení jeho emoční inteligence může být samozřejmě nepříjemné. Poslední věc, kterou chcete udělat, je vyvolat v něm pocit, že nedosahuje dostatečných výsledků nebo že není ve své práci příliš dobrý. Ale kdo jiný to má udělat než jeho podřízený/tým!

Zpětná vazba směrem nahoru vyžaduje v tomto scénáři nasazení vlastní EQ. Buďte empatičtí a zodpovězte si na otázky? Jak dlouho má manažer praxi? Kolik má v tomto oboru zkušeností? Bojuje s nějakými osobními problémy, o kterých možná nevíte?

Dobrým východiskem může být neformální přístup a předávání informací. Zmiňte se např., že „čtete skvělou knihu o emoční inteligenci“, a na požádání jim tento zdroj informací poskytněte. Mezi tituly oblíbené tituly patří např.;

  • Podniková emoční inteligence od Garetha Chicka
  • Empatie od Johna Feara
  • Emoční inteligence: Proč na ní může záležet víc než na IQ od Daniela Golemana
  • Emocionální inteligence pro vedoucí pracovníky od Edoarda Binda Zaneho

Překonání kultury strachu a tvorba psychologické bezpečnosti ve firmě

Emoční inteligence je jednou z nejdůležitějších měkkých dovedností, které může manažer a vedoucí pracovník mít. Schopnost rozpoznat, jak úroveň emoční inteligence může ovlivnit tým a úspěch organizace, je pro podnikání klíčová.

Nízká emoční inteligence může vést k negativní organizační kultuře a vytvářet vnitřní konflikty mezi členy týmu a pracovníky z ostatních oddělení. Proto je důležité dobře vybrat vedoucího, který se dokáže rozvíjet, růst a projevovat svou EI.

Důležité je také to, aby existovala otevřená kultura pro zaměstnance, kteří mohou svým vedoucím pomáhat v jejich růstu.

V některých firmách je velmi rizikové a nepřípustné upozornit vedoucího na to, že by v této oblasti mohl odvádět lepší práci. Je důležité rozpoznat i vlastní EI a nasadit ji při zpětné vazbě směrem nahoru. Vědět, kdy se ozvat, podpořit tým a vedoucího svými znalostmi, snažit se, aby tato zkušenost nebyla konfrontační, je nejlepší způsob, jak tento proces zahájit. Spolupracujte s vedoucím pracovníkem na navázání dobrých vztahů a osvědčených postupů, abyste mu mohli pomoci ukázat správný směr, pokud máte pocit, že dostatečně nevyužívá emoční inteligenci.

Vzhledem ke všemu, co se stalo v posledních 18 měsících, stojí firmy před náročným obdobím. Od snížené pracovní kapacity až po krizi duševního zdraví mnoha lidí pracujících na dálku. Emocionálně inteligentní vedoucí může pomoci zvednout tým a vést ho k novým cílům a zároveň se vcítit do situace, v které se všichni nacházíme. Nejen v roce 2021 potřebujeme od našich lídrů více emoční inteligence, která nám pomůže znovu nastolit nové způsoby práce a vrátit se k obchodnímu i osobnímu úspěchu.

Emočně inteligentní manažeři jsou klíčem úspěchu v každé firmě, která chce růst.

Pro více informací nás kontaktujte:

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ s.r.o.

GSM: +420 602 750 396

nedomova@thomasint.cz

www.thomasint.cz