PREDIKTIVNÍ NÁBOR

Rady a tipy

Chytřejší rozhodování lidí díky snadnému přístupu k prediktivnímu náboru

Hodnocení schopností a dovedností GIA je důležitou součástí platformy Thomas HUB.

Hodnocení GIA je velmi užitečným nástrojem, který pomáhá podnikům identifikovat nejvhodnější kandidáty a vyvarovat se nákladných chyb při přijímání. Zaměřuje se na jednotlivce a jeho přínos pro tým. Ovlivňuje jeho osobní pohodu, zlepšuje zapojení zaměstnance a celkovou produktivitu všech.

Hodnocení Thomas GIA umožňuje organizacím získat podrobné pochopení obecné inteligence člověka a toho, jak rychle mohou pochopit základy nové role. Hodnocení se zaměřuje na řadu kognitivních dovedností a zahrnuje schopnosti jednotlivců uvažovat (uvažování), detekovat chyby (percepční rychlost), pracovat s čísly (rychlost a přesnost čísel), zpracovávat slova (význam slova) a vizuální informace (prostorová představivost).

Testy GIA poskytnou odpovědi na otázky, jako například:

  • Může se nový zaměstnanec rychle zapracovat?
  • Dokáže zvládnout mentální nároky dané role?
  • Je schopen fungovat úspěšně v náročném a dynamickém prostředí?
  • Může být povýšen?
  • Je rychlým řešitelem problémů?

Při pohledu na chytřejší rozhodnutí s použitím Thomasova hodnocení zjistíme, že   přispíváme i k optimalizaci každého kroku na cestě, která je základem životního cyklu zaměstnance:

Psychometrická hodnocení podporují prediktivní nábor

Ale co to znamená? Prediktivní náborové nástroje se zaměřují na kombinaci vědy, dat a analytiky k předpovědi role a vhodnosti zaměstnanců a kandidátů. Generují poznatky o schopnostech, behaviorálních a osobnostních rysech a dalších charakteristikách, které lze aplikovat na současné i potenciální budoucí role, pokrývající celý životní cyklus talentů.

Dělají to porovnáním jednotlivých profilů, které se automaticky vytvářejí z výsledků hodnocení, s profily vysoce výkonných pracovníků nebo s profily pracovních míst vytvořenými výběrem ideálních vloh a vlastností chování pro danou roli.

Naše platforma vám pomůže identifikovat nejvhodnější kandidáty pro jakoukoli konkrétní roli. Nejvhodnější kandidáti se osvědčují rychleji a snadněji, vyžadují méně školení, rychleji přináší výsledky, jsou produktivnější a mají tendenci zůstat déle v organizacích. Všechny tyto faktory pomohou společnostem zlepšit špičkový výkon, snížit provozní náklady, což podniky nyní potřebují více než kdy jindy. 

Nyní je ten správný čas použít hodnocení GIA

Vzhledem k tomu, že se podniky po náročném roce 2020 vrací zpět, budou se snažit růst a v důsledku toho najmout více lidí. Mnozí však budou pravděpodobně v důsledku pandemie pracovat s méně zdroji a řešit větší skupinu kandidátů než v předchozích letech.

Tváří v tvář těmto výzvám je ještě důležitější, aby manažeři a HR firmy měli správné nástroje a podporu, pro nábor nejvhodnějších kandidátů.

Klíčový výzkum Americké psychologické asociace (včetně Frank L. Schmidta a Johna E. Huntera (1998)) zjistil, že vyšší kognitivní schopnosti (nebo obecná inteligence), které se měří hodnocením Thomas GIA, přímo souvisejí s vyšší produktivitou zaměstnanců a výkon v práci.

Hodnocení Thomas zaměřené na chování a způsobilosti společně pomáhají podnikům předvídat a rozhodovat o vhodnost zaměstnanců a kandidátů. Dělají to tak, že vedou manažery a HR k tomu, aby byli přijímáni nejlepší lidé, a to porovnáním kognitivních schopností a behaviorálních rysů uchazečů s těmi, které mají úspěšní zaměstnanci v podobných rolích, nebo proti profilům pracovních míst vytvořeným tak, aby odrážely preferované schopnosti a behaviorální rysy jejich ideálního kandidáta. Tento přehled umožňuje všem podnikům, a to i těm úplně malým rychle a důsledně identifikovat nejlepší kandidáty.

Přečtěte si více o našem hodnocení GIA a spojte se s našimi odborníky, abyste prozkoumali, jak by vám Thomas mohl pomoci překročit vaše náborové a finanční cíle v roce 2021.

GIA