OBJEKTIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA

Rady a tipy

S jakým nástrojem nejraději pracujeme?

Vnímáte objektivně své chování na pracovišti? Uznáváte a chápete své silné stránky a oblasti rozvoje? Víte, jak vaše chování ovlivňuje kolegy? Jste si vědomi toho, jak vás vaši kolegové vnímají? Pokud na tyto otázky můžete odpovědět „ano“, je pravděpodobné, že máte více či méně kontrolu nad svými vztahy na pracovišti. Pokud ne, pak vám může pomoci konkrétní zpětná vazba.

Myslíte si, že jste si vědomi sebe sama a máte jasnou představu o svých vlastních myšlenkách, přesvědčeních, motivacích a emocích v dané situaci? Je čas na kontrolu reality! Je snadné si myslet, že jsme dobří ve své práci, vynikající komunikátoři, odborníci a poskytujeme našim klientům nejlepší úroveň služeb, ale vnímají to všichni ostatní stejně?

Váš kolega z financí může souhlasit, ale co váš starší kolega z prodeje? Jak vás vidí nová kancelářská posila? Sdílí váš nadřízený vaše názory na to, jaké silné a slabé stránky ve své práci projevujete? Jak ovlivňuje vaše chování na pracovišti vaše pracovní vztahy?

Pro produktivní pracovní prostředí je zásadní zkontrolovat, zda fungujeme na stejné vlně jako naši kolegové a nechceme se neúmyslně chovat způsobem, který by ostatní mohli považovat za rušivý nebo překážející úspěchu.

Jak důležitá je zpětná vazba na pracovišti?

Zpětná vazba na pracovišti je nezbytná pro zlepšení výkonu. Jedná se o nejlevnější, nejvýkonnější, a přesto nejvíce nevyužitý nástroj pro správu potenciálu, který máme k dispozici. Zpětná vazba na pracovišti může být pro zaměstnance motivující, povzbuzující a má silné vazby na spokojenost a produktivitu. Pravidelná zpětná vazba navíc zanechává u lidí pocit, že jsou do jejich organizace zapojeni a oceňováni.

Zpětná vazba „ad hoc“ je vždy užitečná pro osobní rozvoj, ale lépe je vytvoření formálního procesu, který bude proaktivně podporovat pokrok jednotlivců, týmů i celé organizace.

360stupňová zpětná vazba je průzkum zpětné vazby, který zahrnuje hledání důvěrné zpětné vazby od vašich klíčových kolegů, přímých nadřízených, podřízených a někdy i zákazníků, aby poskytla ucelený obraz o tom, jak jste v celém podniku vnímáni.

Když je navržena tak, aby analyzovala výkon oproti vybraným klíčovým kompetencím, zajišťuje, že vaše tréninkové a rozvojové intervence jsou v souladu s obchodními potřebami a mají maximální dopad na jednotlivce i firmu.

Proces zpětné vazby 360

Při dobré implementaci může být 360stupňová zpětná vazba opravdu jednoduchá, a přesto neuvěřitelně cenná. Typicky to bude zahrnovat zpětnou vazbu od 6–12 nominovaných respondentů, kteří mohou být interní i externí.

Vy a vaši respondenti vyplníte stejný dotazník, který zahrnuje hodnocení vašeho chování podle příslušných kompetencí, seřazení důležitosti těchto kompetencí pro vaši pracovní roli a poskytnutí komentářů ke klíčovým silným stránkám a potenciálním oblastem pro zlepšení.

Většina shromážděné zpětné vazby je anonymní, což opravdu pomáhá podporovat skutečně otevřenou a upřímnou zpětnou vazbu. Závěrečnou zprávu lze poté konstruktivně použít v rámci hodnotících setkání 1: 1 k vytvoření plánů osobního rozvoje na míru, které budou přínosem jak pro jednotlivce, tak pro organizaci.

Jaké výsledky mohu očekávat?

Podniky zavádí 360 hodnocení z různých důvodů (například k řešení problémů s nedostatečnou výkonností nebo standardizaci svých systémů hodnocení), ale potenciální výhody jsou univerzální.

Výhody pro jednotlivce

  • Hlubší porozumění silným stránkám a oblastem rozvoje
  • Vylepšené sebeuvědomění a řízení vztahů na pracovišti
  • Větší podpora při vytváření dlouhodobých cílů
  • Zvýšená motivace, zaměstnanci budou usilovněji pracovat, pokud budou cítit uznání

Přínosy pro organizaci

  • Silnější zapojení zaměstnanců, pomáhá budovat otevřené a upřímné klima v celé organizaci
  • Lepší retence zaměstnanců, organizace, které rozvíjejí své lidi si udrží své zaměstnance déle
  • Přesnější pohled na efektivitu výcvikových a rozvojových programů
  • Přístup k datům umožňující srovnávání výkonu
  • Cílená kontrola nad nedostatečným výkonem

Pozitivní zpětná vazba

Pozitivní zpětná vazba (pochvala) je smysluplná a efektivní metoda, která zajistí, že se vaši zaměstnanci budou cítit vážení. Zaměstnanci, kteří dostávají efektivní a pozitivní zpětnou vazbu, jsou obecně více angažovaní, produktivnější a loajální k podnikání.

Konstruktivní zpětná vazba

Ne každý ví, jak dát konstruktivní zpětnou vazbu. To je již obtížnější, jak na straně poskytovatele, tak i příjemce. Je důležité být efektivní a dodržovat několik jednoduchých zásad.

1. Zásada konkrétnosti

Ve své zpětné vazbě buďte vždy konkrétní. Čím více podrobností můžete poskytnout, tím snazší je pro vašeho zaměstnance implementovat změnu.

2. Zásada včasnosti

Poskytněte zpětnou vazbu okamžitě, jakmile nastanou problémy, aby informace měla maximální relativitu a efekt. To může zvýšit motivaci a morálku při řešení negativních návyků dříve, než se zakoření.

3. Zásada zakomponování pochvaly

V ideálním případě by pozitivní a konstruktivní zpětná vazba měla převážit negativní zpětnou vazbu. To však nemusí být vždy možné, ale zkuste, kde můžete. Uznání pozitiv mezi negativy může být dobrým způsobem, jak ujistit své zaměstnance, že jste nad nimi „nezlomili hůl“.

4. Zásada upřímnosti

Ať už je vaše zpětná vazba pozitivní nebo negativní, měla by být upřímná. Pokud je zpětná vazba pozitivní, dejte svými emocemi najevo, že oceňujete jejich úsilí. Pokud je to negativní, snažte se vyhnout projevování negativních emocí, jako je hněv, sarkasmus nebo zklamání.

5. Zásada naslouchání

Při poskytování zpětné vazby dejte svému zaměstnanci šanci reagovat. Měl by to být dialog mezi vámi oběma. To ukazuje, že jste připraveni poslouchat jejich obavy a jejich interpretaci událostí. Je to také příležitost pro zaměstnance, aby vám vyjádřil své nápady a stal se součástí řešení.

Jak vám Thomas může pomoci získat lepší zpětnou vazbu na pracovišti?

Ve společnosti Thomas naše hodnocení 360 stupňů zpětné vazby rychle a snadno umožňuje lidem shromažďovat zpětnou vazbu od svých manažerů, kolegů, členů týmu a zákazníků a poté tuto zpětnou vazbu porovnávat s jejich vlastním vnímáním jejich výkonu pomocí editovatelných kompetenčních dotazníků, profesionální konzultační podpory a sofistikovanému online vyhodnocení.

Pro více informací nás kontaktujte:

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ s.r.o.

GSM: +420 602 750 396

nedomova@thomasint.cz

www.thomasint.cz