Komunikace na dálku

Rady a tipy

Práce na dálku je trendem posledních deseti let. Nové způsoby práce se odvíjí od rostoucího počtu lidí na volné noze, po ty, kteří se zabývají aspekty online způsoby práce nebo přijímají flexibilní pracovní vzorce prostřednictvím svých současných zaměstnavatelů.

Například Úřad pro národní statistiku Spojeného království (ONS) v roce 2019 předpověděl, že 50% britské pracovní síly přijme do roku 2020 určitou část práce na dálku [1], přičemž Forbes předpovídá stejný trend pro USA [2]. Tento trend byl ovlivňován různými faktory. Mění se postoje zaměstnavatelů k práci na dálku a zvyšuje se akceptace a on line sw nástrojů.

Nyní svět reaguje na výzvu pandemie Koronavirus (COVID- 19), a je všem jasné, že to bude v nadcházejících měsících největší hnací motorem akcelerace tohoto trendu vzdálené práce. Obecně se očekává, že většina firem na celém světě zavede nové zásady podpory zaměstnanců pracujících z domova, všude, kde je to možné. Výsledkem bude, že podniky budou muset přizpůsobit své postupy, politiky a přístupy k zapojení lidí rychleji, než se původně očekávalo.

Práce na dálku byla samozřejmě vždy vnímána jako způsob, jak snížit náklady na drahé kancelářské prostory, a zároveň si zajistit přístup k širšímu fondu talentů, který není omezen na konkrétní geografickou oblast, ve které je firma umístěna. Kromě toho víme, že když jednotlivci dostanou možnost, aby si osvojili pracovní postupy na dálku, často se ukázalo, že jsou produktivnější, inovativnější a mají větší pocit pohody [3].

Přestože mnozí z vašich zaměstnanců budou považovat období práce na dálku za pozitivní, nebo dokonce za přínos, je to něco, na co budou ostatní pohlížet s určitým stupněm strachu.

Existují lidé, kteří se těší ze sociální stránky bytí v kanceláři – interakce, žertování, schopnost vyměňovat si nápady a spolupracovat tváří v tvář [4].

Pochopení komunikačních stylů vašich lidí bude rozhodující pro maximalizaci výhod, které přináší zvýšená potřeba práce na dálku.

Využijte příležitost správně, zapojte své zaměstnance a rozšiřujte svůj fond talentů.

Opusťte to špatné, důvěřujte svým lidem a podporujte na dálku lidi, kteří se cítí izolovaně.

S čím se budou naši zaměstnanci nejčastěji potýkat:

  • někteří zaměstnanci mohou mít potíže s prací bez řízení a kontroly,
  • jiní nebudou schopni definovat a udržet si hranici mezi prací a běžným domácím provozem,

Pochopení komunikačních stylů vám tyto zaměstnance nejen pomůže udržet v angažovanosti, ale také pomůže zabránit vyhoření a stresu souvisejícímu s prací pro ty, kteří se nemohou vypnout.

Jak tedy můžete rychle a snadno určit styl komunikace a jak budete definovat jejich vzdálený pracovní úspěch?

Pokud chcete zaujmout vědecký přístup, hodnocení, jako je analýza osobních profilů (PPA), poskytují pohled na převládající komunikační styl člověka. Po dokončení pouhých 5 minut můžete rychle porozumět tomu, jak nejlépe komunikovat se členem svého týmu, kolegou, nebo dokonce obrátit zrcátko na sebe a prozkoumat své osobní preference komunikace.

AOP měří pracovní preference člověka podle čtyř základních stylů chování a komunikace:

  • Dominance: upřednostňuje krátkou, přímou komunikaci a umí být velmi asertivní
  • Vliv: upřednostňuje rychlou, verbální komunikaci a rád verbalizujeme své nápady
  • Stálost: raději aktivně naslouchá, než komunikuje
  • Ochota se přizpůsobit: upřednostňuje písemnou komunikaci, která se zaměřuje na fakta a podrobnosti
komunikace_na_dalku_Thomas_International_cz

Pomocí Analýzy osobního profilu zjistíte pracovní preference konkrétní osoby, a podle toho můžete upravit svůj vlastní komunikační styl, tak, aby měl nejlepší dopad:

komunikace_na_dalku_Thomas_International_cz

Firma může znalost komunikačních stylů aplikovat na výzvy, které představuje zvýšený objem práce na dálku.

Jaký je nejlepší přístup pro manažery týmů pro komunikaci s jednotlivci, kteří mohou být daleko od nich?

komunikace_na_dalku_Thomas_International_cz

I když je plný dopad pandemie koronavirů (COVID-19) stále nejasný, bude pravděpodobně v roce 2020 určující výzvou pro firmy na celém světě. Všichni se budou muset přinejmenším přizpůsobit práci na dálku rychleji, než očekávali.

Lepší porozumění tomu, jak Vy, Vaši manažeři, kolegové a týmy nejraději komunikujete, může pomoci s přechodem na větší podíl práce na dálku.

Pomáhejte správným přístupem a komunikací vašim zaměstnancům se snáze s nastalou situací vyrovnat.

Zdroje:

  1. https://www.ons.gov.uk/
  2. https://www.forbes.com/sites/samantharadocchia/2018/07/31/50-of-the-us-workforce-will-soon-be-remote-heres-how-founders-can-manage-flexible-working-styles/#78b183815767
  3. https://www.apa.org/monitor/2019/10/cover-remote-work
  4. https://www.wework.com/ideas/worklife/benefits-of-working-remotely/