KDYŽ SE DAŘÍ LIDEM, DAŘÍ SE I ORGANIZACI

Rady a tipy

Zapojte rychle svoje lidi – získejte konkurenční výhodu s Thomasem

Když se daří lidem, daří se i organizacím, pro které pracují, takže účinná strategie zapojení je nezbytná. Naše hodnocení vám pomůže pochopit chování, komunikační styly, potenciál a úroveň angažovanosti a motivace vašich zaměstnanců. Začněte ještě dnes a dejte své firmě základy, které potřebuje k tomu, aby se jí dařilo i v postpandemické éře.

Pracovní chování

Naše hodnocení pracovního chování poskytuje hluboký vhled do preferencí chování, silných stránek, omezení a stylu komunikace. To je skvělé pro stanovení dosažitelných cílů, které pomáhají zaměstnanci řídit a měřit jeho vlastní pokrok.

Povahová emoční inteligence

Naše hodnocení emoční inteligence měří 15 emočních rysů týkajících se pohody, sebeovládání, emocionality a sociability. Tyto vlastnosti vám pomohou odhalit oblasti, ve kterých by zaměstnanec mohl potřebovat největší podporu, aby si udržel motivaci a zapojil se do práce.

Osobnost

Naše hodnocení osobnosti vychází z modelu „Velké pětky“ a hodnotí vlastnosti, které předpovídají pracovní úspěch a riziko vykolejení. Na základě osobnostního profilu můžete stanovit jasnou cestu pro postup jednotlivce ve vaší organizaci.

Angažovanost

Náš průzkum angažovanosti poskytuje přehled o úrovni angažovanosti týmů, oddělení a celé vaší organizace. Toto poznání lze následně využít k identifikaci oblastí, kterým by iniciativy v oblasti angažovanosti prospěly nejvíce.

Ve společnosti Thomas International máme nástroje a znalosti, které vám pomohou zorientovat se a podpoří vaše manažery a týmy.

Všechny nástroje jsou k dispozici online v různých jazykových mutacích včetně češtiny a slovenštiny.

Pro více informací nás kontaktujte:

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ s.r.o.

GSM: +420 602 750 396

nedomova@thomasint.cz

www.thomasint.cz