Certifikace komplet

 

 

Praktický seminář a certifikace s časovou dotací 8 hodin:

 

PPA/ AOP

 

 

– Společně projdeme využití AOP v personálních procesech

–  Zopakujeme celý postup zadání, vyhodnocení, zpětná vazba (na co si dát pozor)

– Test uděláme společně, odpovíte a pak diskusí ověříme správnou odpověď

– Ukázka zpětné vazby, připravte si jednu zprávu AOP, kde si připravíte předání (může být Vaše vlastní)

– Dotazy, vysvětlení

 

 

TEIQue

 

– Společně si projdeme využití TEIQue v personálních procesech

– Zopakujeme zadání, vyhodnocení, zpětná vazba (na co si dát pozor)

– Test uděláme společně, odpovíte a pak diskusí ověříme správnou odpověď

– Připravte si profil pozice (požadavky na TEIQue pro konkrétní pozici interní trenér, personalista) zakreslete si do „slepého kolečka“ v manuálu. Dále máte v manuálu 2 uchazečky na pozici kouč, připravte si 3 otázky pro každou z uchazeček). Ptejte se na možná rizika vycházející z vysokého skóre nebo nízkého skóre. Použijte zalaminovanou tabulku, kde máte + a – skóre popsané.

– Ukázka zpětné vazby, připravte si jednu zprávu TEIQue, kde si připravíte předání (může být vaše vlastní nebo kolegy/kolegyně)

 

 

GIA

 

– Společně si projdeme využití GIA v personálních procesech

– Zopakujeme zadání, vyhodnocení, zpětná vazba (na co si dát pozor) – vyplnění ve firmě, posílání mimo firmu

– Test uděláme společně, odpovíte a pak diskusí ověříme správnou odpověď

– Připravte si požadavky pro konkrétní pozici. Rozhodněte, zda je nutná GIA vysoká nebo nízká.

 

 

HPTI

 

– Společně projdeme využití hodnocení HPTI ve Vaší firmě.

– Zaměříme se na jednotlivé osobnostní rysy a kombinace

– Test uděláme společně, odpovíte a pak diskusí ověříme správnou odpověď

– Projdeme si zpětnou vazbu pomocí metody GROW, použijte zalaminovanou tabulku, kde máte + a – skóre popsané.

 

 

Připravte si také dotazy, svoje zprávy a přípravu dle zadání z webinářů.