TEIQUE webinář

TEIQue dotazník povahové emoční inteligence je měření způsobilosti harmonizovat myšlení a emoce pomocí jednotlivých složek emoční inteligence. Zaměřuje se na oblast pohody, sebeovládání, emocionality a společenskosti. Dalšími dimenzemi, které hodnotíme jsou přizpůsobivost změnám a sebemotivace.

 

Anotace:

 

Na certifikačním semináři (webinář + prezenční individuální kurz + test) se naučíte, jak TEIQue funguje a jak ji využít ve všech personálních procesech. Seminář Vám objasní teorii a odborné termíny používané v hodnocení TEIQue. Webinář má i praktickou část, která se zaměří na řešení případových studií a využití výstupů v sebekoučování a koučování ostatních. Získáte praktické informace pro správné naplánování a načasování, budete umět číst výsledky a poskytnout zpětnou vazbu hodnoceným zaměstnancům a kandidátům.
Co Vás čeká před začátkem certifikačního školení?

Před certifikačním seminářem je nutné si připravit svoje hodnocení TEIQue. Z centrály Thomas International Vám emailem pošleme přístupový odkaz na webinář (vyzkoušejte si dopředu, zda Vám funguje odkaz, kamera a mikrofon). Dále Vám emailem pošleme Modul I. INFORMACE PŘED SEMINÁŘEM, který si prosím také přečtěte. Studijní materiály/ skripta Vám přiveze kurýrní služba na adresu, kterou si společně domluvíme.

 

Osnova webináře s časovou dotací 4 hodiny:

 

1. Základní část

• Definice emoční inteligence (Co je emoční inteligence, stručná historie EI, vedení a angažovanost, EQ x IQ
• Hodnocení Thomasovy emoční kompetence TEIQue (osobnostní rysy, model dotazníku, prezentace výsledků, percentily
• Interpretace odpovědí (konzistentní a nekonzistentní odpovědi, interpretace výsledků)
• Průběh zpětné vazby (etické aspekty, co v případě, že nemůžeme zpětnou vazbu použít)

2. Aplikační část

• Shrnutí
• Praktické aplikace Případové studie měření a řízení výkonnosti, řešení různých situací ve firmě J
• Jak hodnocení souvisí s pracovními rolemi
• Koučovací myšlení
• Hodnocení Thomasových emocí (TEIQue) při náboru zaměstnanců, cvičení
• Poskytování skvělé zpětné vazby a oblasti, které je třeba zvážit

 

Co Vás čeká po webináři?

 

Nyní můžete již pracovat v aplikaci Thomas HUB. Zadávat hodnocení, posílat pozvánky respondentům. Vygenerovat zprávu. Zde si můžete vyžádat supervizi zkušenějšího kolegy/kolegyně z Vaší firmy nebo kontaktujte svého konzultanta. Na interpretaci výsledků si vyžádejte kolegu nebo konzultanta vždy. Mějte na vědomí, že závěrečná certifikační zkouška vyžaduje nejen teoretickou, ale i praktickou přípravu. Aktivně si připravte požadavky na alespoň jednu pracovní pozici a výsledky třech interních nebo externích uchazečů.

 

Praktický seminář a certifikační zkouška s časovou dotací 2 hodiny:

 

Na semináři projdeme společně celou základní a aplikační část z teorie a praxe hodnocení. Ukážeme si tipy a triky, dobrou praxi pro optimální využití celého portfolia výstupů konkrétně pro vaši firmu. Budeme se věnovat zpětné vazbě a zodpovíme vám vaše dotazy v kontextu etiky a platné legislativy. Na závěr absolvujete didaktický test (test obsahuje otevřené i zavřené otázky, vybíráte odpovědi z několika možností, řešíte případovou studii). Program a možné testovací otázky dostanete k dispozici dopředu.

Rezervovat událost

Rezervace termínu

Čas vstupenky

K dispozici Místa: 6

Vstupenka Rezervace termínu je vyprodána. Můžete vyzkoušet jinou vstupenku nebo jiné datum.