PPA/AOP webinář

Hodnocení Analýza osobního profilu (AOP) Poskytuje informace o tom, jaké je preferované pracovní chování člověka, jeho pracovní potenciál, přednosti i možné nedostatky v dané pracovní pozici.

 

Anotace:

 

Na certifikačním semináři (webinář + prezenční individuální kurz + test) se naučíte, jak Analýza osobního profilu (AOP) funguje a jak ji využít ve všech personálních procesech. Seminář Vám objasní teorii a odborné termíny používané v hodnocení AOP. Získáte praktické dovednosti, díky kterým budete umět číst profily AOP, poskytnout zpětnou vazbu hodnoceným zaměstnancům a kandidátům. Dozvíte se také, kdy a jak hodnocení AOP používat, jaké hodnotící zprávy obsahuje a jak é výhody poskytne vaší firmě. Vyzkoušíte si výběrové řízení „na nečisto“ s pomocí porovnání profilu funkce a výsledků AOP uchazečů.

 

Co Vás čeká před začátkem certifikačního školení?

 

Před certifikačním seminářem je nutné si připravit svoji Analýzu osobního profilu*(ne pouze grafy). Z centrály Thomas International Vám emailem pošleme přístupový odkaz na webinář (vyzkoušejte si dopředu, zda Vám funguje odkaz, kamera a mikrofon). Dále Vám emailem pošleme Modul I. INFORMACE PŘED SEMINÁŘEM, který si prosím také přečtěte. Studijní materiály skripta Vám přiveze kurýrní služba na adresu, kterou si společně domluvíme.

 

Osnova webináře s časovou dotací 5 hodin:

 

I. Základní část

· Model DISC, Marstonova teorie, rámec, na kterém je analýza osobního profilu postavena, terminologie

· Grafické vyjádření výsledků, jak se grafy promítají do výsledné zprávy, tři pohledy na pracovní chování

· Profilování pracovní pozice, interpretace shody podle hvězdiček

· Práce s aplikací Thomas HUB (zadání respondenta, generování výsledků, možnosti výstupů)

2. Aplikační část

· Sekvence grafů a jejich význam, nekonzistentní výsledky, vysoká a nízká intenzita projevů chování

· Další informace, které můžeme z grafů vyčíst, nerozhodnost, nezávislost, frustrace ze změny tempa

· Zavedení do firemních procesů, nábor, potřeby školení, koučování a řízení

· Poskytování zpětné vazby

 

Co Vás čeká po webináři?

 

Nyní můžete již pracovat v aplikaci Thomas HUB. Zadávat hodnocení, posílat pozvánky respondentům. Vygenerovat zprávu. Zde si můžete vyžádat supervizi zkušenějšího kolegy/kolegyně z Vaší firmy nebo kontaktujte svého konzultanta. Na interpretaci výsledků si vyžádejte kolegu nebo konzultanta vždy. Mějte na vědomí, že závěrečná certifikační zkouška vyžaduje nejen teoretickou, ale i praktickou přípravu. Aktivně si připravte alespoň jednu pracovní pozici a výsledky minimálně třech interních nebo externích uchazečů.

 

Praktický seminář a certifikační zkouška s časovou dotací 4 hodiny:

 

Na semináři projdeme společně celou základní a aplikační část z teorie a praxe hodnocení. Ukážeme si tipy a triky, dobrou praxi pro optimální využití celého portfolia výstupů pro vaši firmu. Budeme se věnovat zpětné vazbě a zodpovíme vám vaše dotazy. Budeme se také věnovat hodnocení v kontextu etiky a platné legislativy. Na závěr absolvujete didaktický test (test obsahuje otevřené i zavřené otázky, vybíráte odpovědi z několika možností). Program a možné testovací otázky dostanete k dispozici dopředu.