HPTI webinář

Indikátor High Potential Trait Indicator (HPTI) vám pomůže identifikovat vůdčí potenciál zkoumáním osobnostních rysů. Poskytuje náhled na to, jak dobře vyhovují dané roli nebo pozici na vyšších úrovních řízení v organizaci. Výhodou analýzy je jednoduchost implementace a poskytnutí komplexních informací o potenciálu dotyčných osob. Pochopení osobnostních rysů a toho, jak ovlivňují konkrétní funkci nebo roli, pomáhá těmto lidem rozvíjet jejich silné stránky a pracovat na problémových oblastech, aby v práci dosáhli svého plného potenciálu.

 

Anotace:

 

Na certifikačním semináři (webinář + prezenční individuální kurz + test) se naučíte, jak HPTI funguje a jak ji využít ve všech personálních procesech. Seminář Vám objasní teorii a odborné termíny používané v hodnocení HPTI. Webinář má i praktickou část, která se zaměří na řešení případových studií a využití výstupů v praxi (nábor, talent management). Získáte praktické informace pro správné naplánování a načasování, budete umět číst výsledky a poskytnout zpětnou vazbu hodnoceným zaměstnancům a kandidátům.

 

Co Vás čeká před začátkem certifikačního školení?

 

Před certifikačním seminářem je nutné si připravit svoje hodnocení HPTI a hodnocení jednoho kolegy nebo kolegyně. Z centrály Thomas International Vám emailem pošleme přístupový odkaz na webinář (vyzkoušejte si dopředu, zda Vám funguje odkaz, kamera a mikrofon). Dále Vám emailem pošleme Modul I. INFORMACE PŘED SEMINÁŘEM, který si prosím také přečtěte. Studijní materiály/ skripta Vám přiveze kurýrní služba na adresu, kterou si společně domluvíme.

 

Osnova webináře s časovou dotací 4 hodiny:

1. Základní část

· Hodnocení osobnosti HPTI (Co je indikátor vysokého potenciálu, kde je potřeba v praxi toto hodnocení využít).

· 6 osobnostních rysů (důsledky jednotlivých skóre pro hodnoceného a pro vedení lidí)

· Využití při náboru a rozvoji (etický a zodpovědný přístup)

· Průběh zpětné vazby (co dělat v případě, že nemůžeme zpětnou vazbu použít)

2. Aplikační část

· Shrnutí (grafická zpráva, doporučení, shrnutí pro hodnoceného)

· Interpretace výsledků (model optimality, kombinace jednotlivých osobnostních rysů na úspěch

· Požadavky na pracovní pozice (rozvoj pro jednotlivých rysů pro úspěch – co potřebuje „dobrý“ vedoucí

· Praktické příklady/cvičení

· Poskytování skvělé zpětné vazby a oblasti, které je třeba zvážit

 

Co Vás čeká po webináři?

 

Nyní můžete již pracovat v aplikaci Thomas HUB. Zadávat hodnocení, posílat pozvánky respondentům. Vygenerovat zprávu. Zde si můžete vyžádat supervizi zkušenějšího kolegy/kolegyně z Vaší firmy nebo kontaktujte svého konzultanta. Na interpretaci výsledků si vyžádejte kolegu nebo konzultanta vždy. Mějte na vědomí, že závěrečná certifikační zkouška vyžaduje nejen teoretickou, ale i praktickou přípravu. Aktivně si připravte požadavky na alespoň jednu pracovní pozici a výsledky třech interních nebo externích uchazečů.

 

Praktický seminář a certifikační zkouška s časovou dotací 3 hodiny:

 

Na semináři projdeme společně celou základní a aplikační část z teorie a praxe hodnocení. Ukážeme si tipy a triky, dobrou praxi pro optimální využití celého portfolia výstupů konkrétně pro vaši firmu. Budeme se věnovat zpětné vazbě a zodpovíme vám vaše dotazy v kontextu etiky a platné legislativy. Na závěr absolvujete didaktický test (test obsahuje otevřené i zavřené otázky, vybíráte odpovědi z několika možností, řešíte případovou studii). Program a možné testovací otázky dostanete k dispozici dopředu.

Rezervovat událost

Rezervace termínu

Čas vstupenky

K dispozici Místa: 10

Vstupenka Rezervace termínu je vyprodána. Můžete vyzkoušet jinou vstupenku nebo jiné datum.