GIA webinář

GIA je soubor testů na schopnosti, přičemž každý z testů je zaměřen na jiný druh úkol, které je nutno splnit přesně a ve velmi krátkém časovém limitu (zaměřuje se na logiku, rychlost vnímání, práci s čísly, verbální zdatnost a prostorovou představivost). Druhá dimenze testu je zaměřená na duševní schopnosti hodnoceného, které jsou potřebné při práci a vzdělávání (koncentrace, krátkodobá paměť, rychlost a přesnost při rozhodování se).

 

Anotace:

Na certifikačním semináři (webinář + prezenční individuální kurz + test) se naučíte, jak GIA funguje a jak ji využít ve všech personálních procesech. Seminář Vám objasní teorii a odborné termíny používané v hodnocení GIA. Budeme se věnovat také teorii psychologického testování všeobecně, jeho přínosům, limitům a podmínkám.

Získáte praktické informace pro správné naplánování testování v různých podmínkách, budete umět číst výsledky a poskytnout zpětnou vazbu hodnoceným zaměstnancům a kandidátům.

 

Co Vás čeká před začátkem certifikačního školení?

Před certifikačním seminářem je nutné si připravit svoje hodnocení GIA. Z centrály Thomas International Vám emailem pošleme přístupový odkaz na webinář (vyzkoušejte si dopředu, zda Vám funguje odkaz, kamera a mikrofon). Dále Vám emailem pošleme Modul I. INFORMACE PŘED SEMINÁŘEM, který si prosím také přečtěte. Studijní materiály skripta Vám přiveze kurýrní služba na adresu, kterou si společně domluvíme.

 

Osnova webináře s časovou dotací 3 hodiny:

 

1. Základní část

· Úvod do psychologického testování, kategorie testů, vrozené x získané schopnosti

· Hodnocení schopností a inteligence (fluidní x krystalická), přínosy testování

· Hodnocení GIA, sub testy a struktura jednotlivých měření

· Sub testy, co měří, výsledky a jejich relevance pro pracovní pozici

· Zadání hodnocení, podmínky testování (prezenčně a na dálku, příprava respondentů (vliv prostředí nebo nedodržení podmínek testování

· Důsledky vyššího a nižšího skóre jednotlivých subtestů

2. Aplikační část

· Shrnutí, interpretace, skóre (standardizované, statistické odchylky)

· Křivky normálního rozdělení, použití percentilů, T skóre = výkonnost (porovnání více respondentů mezi sebou)

· Zavedení do firemních procesů, nábor, potřeby školení, koučování a řízení

· Cvičení a případová studie, poskytování zpětné vazby

 

Co Vás čeká po webináři?

 

Nyní můžete již pracovat v aplikaci Thomas HUB. Zadávat hodnocení, posílat pozvánky respondentům. Vygenerovat zprávu. Zde si můžete vyžádat supervizi zkušenějšího kolegy/kolegyně z Vaší firmy nebo kontaktujte svého konzultanta. Na interpretaci výsledků si vyžádejte kolegu nebo konzultanta vždy. Mějte na vědomí, že závěrečná certifikační zkouška vyžaduje nejen teoretickou, ale i praktickou přípravu. Aktivně si připravte požadavky na alespoň jednu pracovní pozici a výsledky třech interních nebo externích uchazečů.

 

Praktický seminář a certifikační zkouška s časovou dotací 2 hodiny:

 

Na semináři projdeme společně celou základní a aplikační část z teorie a praxe hodnocení. Ukážeme si tipy a triky, dobrou praxi pro optimální využití celého portfolia výstupů pro vaši firmu. Budeme se věnovat zpětné vazbě a zodpovíme vám vaše dotazy. Budeme se také věnovat hodnocení v kontextu etiky a platné legislativy. Na závěr absolvujete didaktický test (test obsahuje otevřené i zavřené otázky, vybíráte odpovědi z několika možností). Program a možné testovací otázky dostanete k dispozici dopředu.

Rezervovat událost

Rezervace termínu

Čas vstupenky

K dispozici Místa: 6

Vstupenka Rezervace termínu je vyprodána. Můžete vyzkoušet jinou vstupenku nebo jiné datum.