Analýza osobního profilu + konzultace

3630  s DPH

Ceny jsou uváděny včetně DPH

Hodnocení Thomas PPA/AOP je nástroj založený na metodice DISC, kterou vytvořil William M. Marston a pro potřeby podnikatelského prostředí ji upravil Thomas Hendrickson. Jedná se o ipsativní nástroj, založený na autodiagnostice. Thomas PPA/AOP popisuje styly chování, aniž by je hodnotil. Cílem analýzy je zjistit, které predispozice vyplývají z preferovaného stylu dané osoby a do jaké míry jsou slučitelné s danou pozicí, image týmu nebo organizační kulturou.

Thomasova analýza PPA poskytuje údaje o stylu chování dotyčných osob v jejich pracovním prostředí. Podporuje rozhodovací proces při přijímání zaměstnanců, pomáhá identifikovat oblasti rozvoje, kariérní postup. Ukazuje, jaké změny v rámci struktury a pozic by mohly zvýšit efektivitu a snížit nežádoucí fluktuaci. Pomáhá manažerům řídit efektivněji a směřovat maximum energie k těm zaměstnancům, kteří skutečně přispívají k rozvoji firmy nebo organizace.

Katalogové číslo: - Kategorie:

Analýza osobního profilu (pracovní chování)

Informace využijte pro:

· Zlepšení komunikace

· Zvýšení motivace a angažovanosti zaměstnanců

· Určení oblastí pro rozvoj

· Řízení výkonu

· Hledání vhodných kandidátů na pozice, do týmu

Nákupní postup:

· Obdržíte výzvu k provedení analýzy ve formě odkazu na systém Thomas online.

· Po zaplacení objednanou podrobnou zprávu AOP v grafické a písemné formě

· Objednanou další jednu zprávu k AOP*

· Zpětnou vazbu pro analyzovanou osobu - 30 min. (telefonicky/online) – na vyžádání

· Podrobné informace o službě naleznete ve smluvních podmínkách.

Teoretické pozadí:

V polovině dvacátého století Dr. Thomas Hendrickson rozšířil teorii DISC pro použití v komerčním prostředí a vyvinul Thomasův dotazník PPA, který publikoval v roce 1958. Společnost Thomas International nabízí Thomasovu analýzu PPA od roku 1981, zatímco na českém a slovenském trhu se objevila v roce 1993 pod názvem AOP (Analýza osobního profilu).

Marston popsal lidské chování ve dvou osách a rozlišil aktivní a reaktivní chování v závislosti na tom, zda jedinec vnímá prostředí jako příznivé nebo nepříznivé. Tyto čtyři dimenze tvoří matici, na jejímž základě lze určit styl chování jedince, popsaný čtyřmi faktory: Dominance, komunikativnost (vliv), stálost a ochota se přizpůsobit(adaptace)/ang: Dominance, Inducement, Submission, Compliance (DISC)/. Marstonova teorie byla popsána v jeho publikaci "Emoce normálních lidí" z roku 1928. Vychází z psychologie a psychoanalýzy.

Formát:

Thomasova analýza PPA/AOP je ipsativní test založený na sebehodnocení. To znamená, že popisuje jednotlivce tak, jak se vnímá sám, aniž by se porovnával s normou pro celou populaci. Jedná se o dotazník s nucenou volbou, který se skládá z 24 řádků popisných slov, z nichž osoba vybírá výrazy, které nejvíce a nejméně odpovídají jejímu stylu chování. Vyplnění trvá přibližně 8 minut a vyžaduje 48 voleb z 96 pojmů.

Thomasova analýza je k dispozici v elektronické podobě online i v papírové verzi. K dispozici je 56 jazykových verzí. Pro osoby mladší 18 let a pro ty, kteří dotazník nevyplňují ve svém rodném jazyce, je k dispozici verze dotazníku (PPA Plus) také v několika různých jazycích.

Vzorové zprávy:

Pro každou z analýz společnosti Thomas International je k dispozici zpráva nebo soubor zpráv. Snažíme se, aby byly přesné, snadno interpretovatelné a uživatelsky přívětivé.