360° HODNOCENÍ

Objektivní zpětná vazba
Ukázka ZDARMA

CHCI UKÁZKU ZDARMA

5 + 8 =

Toto hodnocení rychle a snadno umožňuje zaměstnancům shromáždit zpětnou vazbu od svých manažerů, kolegů, členů týmu a zákazníků a poté tuto zpětnou vazbu porovnat s jejich vlastním vnímáním osobního výkonu.

360°

OBJEKTIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA

Najděte příležitosti k rozvoji a zlepšení výkonu

360°

CO JE TO 360?

 

Thomas 360 poskytuje strukturovaný rámec, který Vám umožní získat zpětnou vazbu od klíčových spolupracovníků, podřízených a manažerů. Ukáže Vám silné stránky a nedostatky. Vytváří vhodné prostředí pro konstruktivní zpětnou vazbu; umožňuje lidem porozumět tomu, jaký mají vliv na své okolí a jaké jsou jejich silné stránky. Poukáže na oblasti, ve kterých je prostor ke zlepšení a zvýšení efektivity v dané pozici.

Produkt 360 umožňuje vytvoření vlastního dotazníku sestaveného z otázek sdružených do tematických skupin podle kompetencí nebo si zvolíte jednu z následujících šablon pro:

 • Top management
 • Management
 • Technický specialista
 • Podnikatel
 • Zákaznický servis
 • Investors in People
 • Ostatní pozice
 • Prodej

JAK VÁM 360° HODNOCENÍ POMÁHÁ?

Podporujete osobní rozvoje v pozici

 • Zjišťujete, kde je prostor ke zlepšení
 • Identifikujete problémy, které mohou za neuspokojivý výkon

Rozvíjíte sebedůvěru a motivaci

 • Umožňujete lidem určit své silné stránky a oblasti, na kterých je potřeba pracovat

Posilujete sebereflexi

 • Pomáháte lidem porozumět tomu, jaký mají vliv na své okolí a jak jejich chování k ostatním ovlivňuje výkon

Doplňujete chybějící kompetence

 • Nalézáte kompetence, které ve Vaší společnosti chybí
 • Přijímáte lidi s kompetencemi, kteří doplní potenciál Vašich týmů

CO SE DOZVÍTE ZE ZPRÁVY 360

 

Thomas 360 shromažďuje zpětnou vazbu vybraných „respondentů“ prostřednictvím
dotazníku, který hodnotí kompetence osoby v dané pozici. Výsledná zpráva
obsahuje:

 • Průměrné hodnocení jednotlivých kompetencí
 • Graf ukazující průměry pěti nejvíce a pěti nejméně hodnocených výroků
 • Pořadí kompetencí podle jejich důležitosti pro práci na dané pozici
 • Oblasti, které je třeba zlepšit pro dosažení efektivního vykonávání dané činnosti
 • Klíčové silné stránky a jejich projevy na pracovišti
 • Plán osobního rozvoje

Typ hodnocení: nástroj pro 360stupňovou zpětnou vazbu

Čas potřebný k vyplnění: 20-30 minut

Formát: Kompetenční model 10 – 15 kompetencí, až 153 výroků, možnost přidávat vlastní kompetence a výroky, 2 – 6 volných otázek.

SPOJTE SE S NÁMI

 

Povězte nám o svých požadavcích a my Vám rádi pomůžeme připravit optimální řešení pro Vaši firmu.

Obraťte se na svého konzultanta, zavolejte na +420 602 750 396 nebo napište na nedomova@thomasint.cz.

CHCI UKÁZKU ZDARMA

11 + 8 =

360°