AOP / PPA

Analýza osobního profilu
Ukázka ZDARMA

CHCI UKÁZKU ZDARMA

11 + 2 =

Poskytuje informace o tom, jaké je preferované pracovní chování člověka, jeho pracovní potenciál, přednosti i možné nedostatky v dané pracovní pozici.

AOP / PPA

ANALÝZA OSOBNÍHO PROFILU

Poznejte chování svých zaměstnanců při práci

AOP / PPA

CO JE TO ANALÝZA OSOBNÍHO PROFILU

 

Zaměstnavatel, který rozumí stylům chování svých zaměstnanců při práci, získává výhodu při přijímání nového personálu a při rozvíjení a řízení své stávající zaměstnanecké základny. Analýza osobního profilu (AOP) nabízí cenné informace o pracovním profilu chování zaměstnanců. Poskytuje přesné odpovědi mimo jiné na tyto otázky:

 • Jaké jsou silné stránky tohoto člověka?
 • Hodí se jeho silné stránky pro dané pracovní zařazení?
 • Jaké nedostatky ovlivní míru jeho úspěšnosti?
 • Uspěje tento člověk v zaměstnání zaměřeném na techniku, kvalitu a dodržování předpisů a norem?
 • Bude se snažit dosahovat co nejlepších výsledků?
 • Umí tento člověk pracovat s lidmi a/nebo jejich prostřednictvím?
 • Vynikne ve funkci poskytování odborných služeb a podpory?

JAK PRACUJETE S AOP?

Přijímáte uchazeče, kteří odpovídají firemní kultuře
 • Nacházíte lidi, kteří se hodí do Vaší firmy
 • Přiřazujete profily chování k odpovídajícím funkcím
Podporujete osobní rozvoj
 • Nalézáte klíčové silné stránky jedince
 • Odhalujete oblasti pro další rozvoj jeho potenciálu
Rozumíte tomu, co Vaše lidi motivuje a stimuluje
 • Získáváte náhled do motivace jednotlivce
 • Určujete druhy práce, které jsou v souladu se silnými stránkami jedince
Zlepšujete komunikaci a týmovou práci
 • Rozumíte upřednostňovaným komunikačním stylům daného jedince
 • Zvyšujete sebereflexi zaměstnanců a jejich uvědomění si potřeb ostatních lidí

CO SE DOZVÍTE ZE ZPRÁVY AOP

 

Zpráva AOP obsahuje informace o tom, jak se jedinec chová při práci a jaké vlastnosti se u něj projevují, co jej frustruje v současném zaměstnání, jak se bude chovat pod tlakem a jaké má silné stránky, ve kterých oblastech má potenciál k rozvoji a jakým bude pro firmu přínosem.

Po vyplnění dotazníku AOP se otevře přístup k dalším 20 zprávám, včetně Dotazníku prodejních schopností, Jak řídit tohoto člověka, Potřeby vzdělávání, Porovnání funkcí a kandidátů a mnoho dalšího.

Typ hodnocení: profil pracovního chování

Čas potřebný k vyplnění: 8 minut

Formát: 24 otázek

SPOJTE SE S NÁMI

 

Povězte nám o svých požadavcích a my Vám rádi pomůžeme připravit optimální řešení pro Vaši firmu.

Obraťte se na svého konzultanta, zavolejte na +420 602 750 396 nebo napište na nedomova@thomasint.cz.

CHCI UKÁZKU ZDARMA

11 + 8 =

AOP / PPA