ENGAGE

Dotazník angažovanosti zaměstnanců
Ukázka ZDARMA

CHCI UKÁZKU ZDARMA

9 + 3 =

Výkon firmy je úzce propojen s angažovaností jejích zaměstnanců. Nástroj Engage nabízí systematický přístup k posouzení míry angažovanosti.

ENGAGE

DOTAZNÍK ANGAŽOVANOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Nakolik je Vaše firma zdravá?

ENGAGE

CO JE TO ENGAGE?

 

Výkon firmy je úzce propojen s angažovaností jejích zaměstnanců. Nástroj Engage nabízí systematický přístup k posouzení míry angažovanosti na pracovišti ve Vaší společnosti. Nástroj Engage zjišťuje, nakolik je Vaše firma zdravá, a Vy na základě takto získaných výsledků můžete podniknout kroky k řešení řady běžných problémů, včetně následujících: 

 • Vysoké náklady na výběrová řízení
 • Častá nemocnost
 • Nízká pracovní morálka
 • Velká míra stresu
 • Značka a pověst firmy
 • Fluktuace zaměstnanců
 • Množství stížností zákazníků
 • Nedostatek nadšení a neochota udělat něco navíc

JAK VÁM ENGAGE POMŮŽE?

Objektivní posouzení zdraví Vaší firmy

 • Engage je objektivní nástroj ke komplexnímu zhodnocení míry angažovanosti ve společnosti
 • Výsledkem je obrázek zdraví Vaší firmy

Nastartování morálky a snížení fluktuací

 • Zpětná vazba zaměstnanců Vám pomůže s akčním plánem na zlepšení angažovanosti
 • Vytvoření ovzduší neustálého vývoje

Určení silných stránek a potenciálních zranitelností 

 • Odhalení oblastí ve společnosti, kde chybí angažovanost a je třeba zvláštní podpora
 • Zjištění silných stránek za účelem maximálního využití jejich potenciálu

Zvýšení výkonu a produktivity

 • Jistota toho, že management zaměřuje svou pozornost na správné oblasti
 • Odhalení oblastí, které přispívají k nízké angažovanosti

CO SE DOZVÍTE ZE ZPRÁVY ENGAGE

 

Nástroj Engage je založený na výzkumech, podle kterých se angažovanost vytváří na základě tří klíčových pracovních dimenzí: vztahy, funkce a odměna. V rámci těchto dimenzí určuje angažovanost sedm hlavních motivátorů: hlas, soudržnost (faktory vztahů), výzva, volnost, jasnost (faktory funkce), uznání, růst (faktory odměny).

 

Engage porovnává získané reakce a výsledkem je zpráva obsahující:

 • Silné stránky a zranitelnosti
 • Míra angažovanosti jednotlivých skupin a zaměstnanců jako celku
 • Doporučené kroky k pozitivnímu ovlivnění všech klíčových motivátorů
 • Ukazatel pohody ve Vaší firmě
 • Vaše převládající způsoby vedení a řízení
 • Podněty vyplývající z otevřených otázek

Typ hodnocení: dotazník angažovanosti

Čas potřebný k vyplnění: 20 minut

Formát: 28 kvantitativních otázek, možnost přidání 2 – 12 vlastních kvalitativních otázek

SPOJTE SE S NÁMI

 

Povězte nám o svých požadavcích a my Vám rádi pomůžeme připravit optimální řešení pro Vaši firmu.

Obraťte se na svého konzultanta, zavolejte na +420 602 750 396 nebo napište na nedomova@thomasint.cz.

CHCI UKÁZKU ZDARMA

11 + 1 =

ENGAGE