HPTI

Indikátory vysokého potenciálu vůdčích schopností
Ukázka ZDARMA

CHCI UKÁZKU ZDARMA

6 + 6 =

Indikátory HPTI pro leadership jsou navrženy tak, abychom nahlédli do potenciálu zaměstnance stát se úspěšným vůdcem.

HPTI

LEADERSHIP POTENTIAL

Identifikujte, spravujte a rozvíjejte vysoký potenciál v práci

HPTI

CO JSOU INDIKÁTORY VYSOKÉHO POTENCIÁLU VŮDČÍCH SCHOPNOSTÍ?

 

Indikátory (HPTI) pro vůdčí schopnosti jsou navrženy tak, abychom nahlédli do potenciálu zaměstnance stát se úspěšným vůdcem a odpovědět na otázky jako: 

 • Jaká je pravděpodobnost, že tato osoba bude úspěšným vůdcem?
 • Jak dobře zvládne stresové situace?
 • Má silnou pracovní etiku?
 • Je v pohodě v neznámých situacích?
 • Je otevřena novým způsobům práce?
 • Jak se vypořádává s obtížnými situacemi?
 • Bude prosperovat v konkurenčním prostředí?
 • Z jakého školení pro vedení by nejvíce vytěžil?

JAK PRACUJETE S HPTI?

Rozvíjíte vedení

 • Určujete silné stránky a oblasti pro rozvoj
 • Zvyšujete sebepoznání
 • Používáte společný jazyk o osobnosti

Rozvíjíte týmovou práci

 • Zlepšujete sebepoznání i poznání druhých
 • Řešíte mezery v týmových dovednostech
 • Identifikujete a maximalizujete sílu týmu
Nábor absolventů
 • Vybíráte kandidáty s vysokým potenciálem
 • Získáváte jistotu při výběru jednotlivců, kteří rychle přináší prosperitu
Identifikujete potenciální vůdce, kteří mají dovednosti k řízení změn
 • Identifikujete pro své podnikání potenciál vést a řídit změny
Plánujete nástupnictví
 • Identifikujete interní talenty se silným vůdcovským potenciálem
 • Plánujete cílený rozvoj talentů
Zapojujete zaměstnance
 • Rozvíjíte silný vůdčí tým, který ztělesňuje a řídí vizi a kulturu společnosti

CO ZÍSKÁTE S HPTI?

 

HPTI pomáhá identifikovat potenciální vůdčí schopnosti prozkoumáním 6 klíčových povahových rysů osobnosti a poskytuje vhled do toho, jak se mohou hodit pro danou pracovní pozici nebo pozici, která je součástí nejvyššího vedení. Hodnocení je snadné. Získáte komplexní zprávu o potenciálu jednotlivců. Zpráva identifikuje optimální úrovně chování pro efektivní vedení, jak hodnocená osoba k tomuto chování směřuje a jak se může rozvíjet, aby dosáhla svého plného potenciálu.

HPTI, která byla vyvíjena po mnoho let ve spolupráci s odborníky, profesionály prostřednictvím výzkumných programů a ve spolupráci s vědci z University College London a High Potential Psychology Ltd., měří následující osobnostní rysy:

 • Přizpůsobivost: zvládnutí emočně vyhrocených situací a stresu
 • Přijetí nejednoznačnosti: rozhodování v situacích, kdy nemáme jasné argumenty či informace
 • Soutěživost: touha po moci, reakce na výhru a prohru
 • Svědomitost: sebemotivace, disciplína a ovládání se
 • Přístup k riskování: vyrovnání se s výzvou, rizikem a ohrožením
 • Zvídavost: přístup k novinkám , změnám a inovacím

Typ dotazníku: Osobnostní

Čas pro vyplnění: 15 minut

Formát: 78 otázek

SPOJTE SE S NÁMI

 

Povězte nám o svých požadavcích a my Vám rádi pomůžeme připravit optimální řešení pro Vaši firmu.

Obraťte se na svého konzultanta, zavolejte na +420 602 750 396 nebo napište na nedomova@thomasint.cz.

CHCI UKÁZKU ZDARMA

13 + 5 =

HPTI