VYSOKÁ HRA

Rady a tipy

Plánování nástupnictví

Plánování a realizace nástupnictví ve firmách připomíná šachovou hru. Strategie i hra samotná vypadá jednoduše.

Běžný a velmi jednoduchý názor:

„Pokud je někdo v práci dobrý, bude v budoucnu vynikajícím vůdcem.“

Naši klienti říkají:

„Při plánování nástupnictví zohledňujeme hodně faktorů, nejdůležitější jsou pro nás osobnostní předpoklady.“ Osobnostní předpoklady nastavujeme v kontextu požadavků konkrétní firmy, její dlouhodobé strategie.

Plánování nástupnictví je především o identifikaci a rozvoji nových vůdců, tak, aby byl vždy někdo připraven nastoupit, až přijde čas. Není to však tak jednoduché jako nominovat nejzkušenějšího člena týmu nebo toho nejambicióznějšího. Rozvíjejme osobnosti, které prokazují vůdčí potenciál.

  • Kdo je schopen činit rozhodnutí ve prospěch podnikání jako celku?
  • Kdo bude myslet strategicky?
  • Kdo dokáže přivést další lidi k jejich vizi?

Vzhledem k tomu, že každý má své vlastní silné stránky a dovednosti, je těžké vědět dopředu, koho máme rozvíjet pro budoucí příležitosti vedení.

Nejlepší odborník ≠ nejlepší vůdce

Mnoho podniků plně nechápe, jak vypadá potenciál vedení. Je to proto, že dovednosti vyžadované v pozicích na nižší úrovni se často neshodují se schopnostmi požadovanými na manažerských pozicích. Například váš nejlepší prodejce se může zdát jako přirozené řešení pro roli manažera prodeje. Pravdou však je, že konkurenční povaha, která mu pomáhá vyniknout v prodeji může být pro vedoucí roli katastrofou.

Není pro všechny strany výhodnější, aby tento prodejce byl nadále úspěšný na své současné pozici a vytvářel prosperitu pro firmu i pro sebe?

Nejprve musíme určit, kdo z vašeho stávajícího týmu může uspět jako budoucí vůdce. S naší škálou hodnocení můžete získat podrobné a srovnatelné pohledy na potenciál vašich lidí na základě chování, nadání a osobnosti. Dále musíte pochopit, kteří lidé se chtějí stát vůdci, a proč. Někteří se mohou zajímat pouze o finanční výhody a lepší benefity, které manažerská pozice nabízí. Jiní by možná chtěli více přispět k výsledkům týmu nebo mají pocit, že by se jim dařilo lépe ve strategičtější pozici. Naše hodnocení vám mohou pomoci identifikovat vůdčí potenciál (i u lidí, kteří ho sami u sebe zatím nezjistili). Mohou vám také pomoci dostat se k jádru motivace lidí a vést cílené a produktivní rozhovory o možnosti nástupnictví.

Příprava budoucích vůdců:

Identifikujete zaměstnance s nejvyšším vůdčím potenciálem. Vaše další práce s nimi je připravuje na úlohy, na které je

čekají. Pochopení osobností lidí je vaší vstupenkou k úspěšnému řízení rozvojových plánů a přípravě lidí na budoucnost.

Pro plánování nástupnictví:

Než zařadíte konkrétního člověka do vašich plánů nástupnictví musíte porozumět jeho osobnosti. To vám také pomůže vytvořit a realizovat cílené rozvojové plány a připravit lidi, když je budete potřebovat. Je někdo náročný? Zvídavý? Komunikativní? Pochopení toho, jak dalece se každý člověk opírá o určitou vlastnost, a co by to mohlo znamenat pro jeho styl vedení, vám pomůže rozvinout je tak, aby přesně odpovídaly vašemu podnikání.

Identifikujte pomocí nástrojů společnosti Thomas International potenciál vašich vůdců. Podívejte se zejména na:

  • Jejich styl vedení.
  • Silné a slabé stránky.
  • Oblasti, kde se mají zejména rozvíjet.
  • Doporučené anotace pro kurzy, které mohou absolvovat.

Rozvíjejte vaše současné manažery i budoucí vůdce v naší Thomas global akademii.

Jednotlivé moduly jsou cíleně nastaveny na rozvoj agilního způsobu řízení, který je úzce spjatý s leadership stylem a schopností vytvářet prostředí, které podporuje samostatnost členů týmů a schopnost přijmout odpovědnost

a rozhodovat. Agile leadership se zaměřuje na behaviorální schopnosti jedince fungovat jako agilní leader ve společnosti a vytvářet pozitivní a kreativní prostředí pro zbytek týmu. K dispozici máte 12 modulů, které můžete kombinovat.

Pro více informací nás kontaktujte:

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ s.r.o.

GSM: +420 602 750 396

nedomova@thomasint.cz

www.thomasint.cz