VIRTUÁLNÍ NÁBOR

Rady a tipy

Důležité aspekty pro praxi

Díky sociálnímu distancování se a eliminaci rizika infekce z vašich kanceláří a týmů se virtuální náborové postupy staly nezbytnými pro nalezení nových talentů pro vaše současné a budoucí podnikání.

V našem článku se podíváme na to, co je virtuální nábor, jak probíhá virtuální náborový proces, související výhody a jaké jsou právní úvahy pro tento typ náboru.

Co je virtuální nábor?

Virtuální nábor je proces získávání a výběru nových zaměstnanců na dálku, aniž bychom se s nimi setkávali tváří v tvář. Nábor se provádí pomocí technologie videokonferencí, dotazníků a hodnocení, abychom lépe porozuměli a posoudili schopnosti a osobnost kandidáta.

Díky globální pandemii se virtuální nábor rozběhl i u našich klientů po celém světě, kteří chtějí udržet své zaměstnance v bezpečí a omezit riziko šíření infekce a zároveň doplnit své týmy.

Virtuální náborový proces.

Virtuální náborový proces využívá řadu kroků a postupů, které používáte i při osobních schůzkách, jen s některými klíčovými rozdíly.

První screening (posouzení) vašich kandidátů lze provést po telefonu nebo nově i s pomocí AI (Artificial Intelligence). Nastavíte si požadavky na pozice a stále modernější technologie vám identifikují kandidáty, kteří se v minulosti ucházeli o jiné pozice, prověří interní i externí kandidáty.

Dalším následným krokem je použití hodnocení a testů způsobilosti, které vám pomohou určit, kteří kandidáti jsou pro vaši organizaci z hlediska osobnosti a dovedností nejvhodnější. Například platforma Thomas HUB obsahuje řadu testů a dotazníků, které lze použít ve virtuálním náborovém procesu a zároveň ukládat informace o uchazečích pro budoucí použití.

Posledním krokem v procesu virtuálního náboru je videokonverzace (může být několik setkání), která probíhají podobně tak, jak by tyto diskuse vypadaly i při osobním setkání. Jen jste na ně již lépe připraveni, máte výstupy z diagnostiky a cílené otázky.

Výhody virtuálního náboru:

Naši klienti svoje procesy měří a zjišťují, že virtuální nábor může být nesmírně přínosný. I bez globální pandemie ho budou praktikovat i v budoucnosti. Oceňují zejména tyto výhody:

  • Úspora nákladů

Virtuální proces náboru umožňuje automatizovat mnoho manuálních úkolů. To nám umožní soustředit se na hledání nejlepších kandidátů a inzerci vašich pozic na správných místech. Náklady na cestování kandidátů a recruiterů nejsou nyní nákladem, který v minulosti podniky musely vynaložit.

  • Časová efektivita

Od prověřování kandidátů pomocí hodnotících nástrojů až po konverzace přes videokonferenční software v době, která vyhovuje všem, zjistíte, že váš čas je lépe využit.

  • Širší výběr kandidátů

Pokud existuje něco, co umí virtuální nábor nejlépe, pak je to ​​otevření pozic kandidátům, o kterých jste možná dříve neuvažovali. Díky práci na dálku automaticky rozšiřujete seznam kandidátů.

  • Žádné riziko infekce

V současné době globální pandemie je omezení rizika infekce na nulu pomocí virtuálního náboru samozřejmě výhodou pro všechny zúčastněné.

Právní aspekty pro virtuální nábor.

Při každém náboru musíte dodržovat zákony. Ochrana dat je zásadní a zároveň musíte přizpůsobit svoje procesy legislativě vaší země. Stejně jako u standardních nabídek práce respektujte opatření tak, aby vaše nabídky práce nebyly podle zákona diskriminační. Inzerce a personální procesy nesmí označovat preference podle určitých atributů, např. věku, postižení, pohlaví, stavu, rasy, náboženství, politické příslušnosti nebo přesvědčení.

Náborové aplikace a technologie vám mohou pomoci s odstraněním předsudků z vašeho náborového procesu od samého začátku.

I v konečné fázi (videokonference) náborového procesu se všem kandidátům věnujeme stejně a spravedlivě,  dodržujeme všechny zákonné požadavky. Prezentace vaší firmy musí být pečlivě připravena a používání profesionálního jazyka je zásadní.

Virtuální nábor se během globální pandemie roku 2020/2021 stal významnou součástí HR procesů. S našimi klienty budeme i nadále sledovat, jak se tato praxe bude v průběhu času rozvíjet, protože organizacím poskytuje nejen příležitost získat dobré talenty z mnoha nových oblastí, ale také zlepšuje kvalitu uchazečů prostřednictvím využití umělé inteligence a hodnotících technologií, jako jsou i ty od společnosti Thomas International.

Ve společnosti Thomas International pořádáme otevřené semináře/webináře i online konzultace, zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností, které podpoří vaši jistotu ve virtuálním světě, kam se nyní nábor i další personální práce přesunula.

Pro více informací nás kontaktujte:

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ s.r.o.

GSM: +420 602 750 396

nedomova@thomasint.cz

www.thomasint.cz