SOCIÁLNÍ CHYTROST

Rady a tipy

Řízení hybridních týmů

Vedení týmů, které jsou sociálně distancované, ale psychologicky zůstávají propojené.

Vzhledem k tomu, že někteří zaměstnanci se již na pracoviště nevrátí, jejich počítače, stoly, židle zůstanou částečně nebo zcela opuštěny a jedno pracovní místo bude sdíleno více zaměstnanci, bude pro lídry zásadní, aby se vyhnuli rozpadu týmu, udržet výkon, motivaci a produktivitu při vedení a řízení hybridních týmů.

Inspirujte se v našem článku, který je založen na vědeckém výzkumu a nabízí vedoucím manažerům několik nápadů, jak zlepšit své „sociální chytrosti“, podniknout kroky k udržení psychologického propojení a vytvoření silnějšího týmu.

Psychologové se shodují na tom, že současné globální uzamčení potvrzuje jeden psychologický aspekt – lidské bytosti jsou primárně sociální bytosti s hlubokou a zakořeněnou potřebou spojit se s ostatními. Všimněte si exploze v používání všech platforem sociálních médií např. FaceTime, Zoom a House Party. Izolace je vždy bolestivá a být cenným členem kmene, komunity či týmu bylo vždy zásadní pro přežití.

Naši předkové vyvinuli specifické „sociální okruhy“ pevně propojené v mozku a navržené tak, aby nás udržovaly navzájem propojené, je to součást „sociální inteligence“. Skvělí vůdci využívají svou emocionální a sociální inteligenci k budování silnějších psychologických vazeb, zvyšování motivace a zapojení.

Strávili jste čas, peníze a úsilí budováním, rozvojem skvělého týmu, společně jste zvládli rok uzamčení a po návratu do nového normálu nechcete vidět, že to byla snaha zbytečná.

Na moderním pracovišti se naše „sociální okruhy“ projevují ve formě osobních potřeb, interních faktorů a skupinového chování.

I. POTŘEBA NĚKAM PATŘIT

V úspěšných skupinách se lidé cítí v bezpečí prostřednictvím vztahů, které nabízejí důvěru, podporu a soudržnost. Na pracovišti důvěra stmeluje a v zásadě znamená: „Mám krytá záda, a i vy se můžete na mě spolehnout. Vážím si toho, co je pro vás důležité“.

Důvěra je postavena na znalostech, takže využijte této příležitosti a zavažte se, že budete pravidelně a více než dříve, komunikovat s každým členem svého týmu. Hovořte méně o práci a více o lidech. Každý má svůj příběh, ptejte se, co máte společného. Povzbuďte i ostatní členy týmu, aby spolu vzájemně komunikovali a vytvářeli skupiny na sociálních médiích a sítích i mimo formální pracovní systémy. Zrevidujte zásady, pravidla, rituály a využívejte je i po návratu do nového normálu a pro fungování hybridních týmů.

2. POTŘEBA SPOLEČENSKÉHO PŘIJETÍ

Naše osobní bezpečnost a stav v jakékoli skupině se hodnotí prostřednictvím našeho pocitu přijetí. Na pracovišti víme, že jsme „jedním z týmu“, když jsou naše názory oceňovány a jedná se o nich, a ostatní naslouchají a respektují, co říkáme. Náš hlas je doslova vyjádřením toho, jak moc jsme zahrnuti a akceptováni našimi kolegy.

Využijte čas k tomu, abyste skutečně poslouchali svůj tým a naslouchali mu. Shromážděte názory a nápady, které zrály po dobu uzamčení. Nechte ostatní samostatně vymyslet způsoby, jak zvýšit efektivitu nebo způsob, jak více potěšit zákazníky. Sebevědomý vůdce se také ptá, jak má být lepším vůdcem nově pracujících týmů! Jde o to, že skvělí vůdci skutečně více poslouchají, než mluví a jednají podle názorů a návrhů ostatních, spojují lidi s týmem a jeho účelem.

3. POTŘEBA ÚSPĚCHU

Většina lidí hledá příležitosti k dosažení úspěchu, je to dobrý pocit a vzbuzuje hrdost. Pocit, že si nás ostatní váží, snižuje úzkost a zvyšuje náš pocit bezpečí. Mnoho podniků sice v současné době normálně funguje, manažeři ale pociťují frustraci ve svých týmech, a proto vytvářejí nové výzvy a příležitosti pro lidi tak, aby zažili úspěch.

Navrhněte pro svůj tým nové výzvy, přimějte je, aby prozkoumali nové příležitosti, společně prezentovali, vyřešili složitý problém. Stále můžete dělat výzvy zábavnějšími, být kreativní a nastavit úkoly, které vyžadují invenci, představivost a inovace, např. vyzvěte členy týmu, aby navrhli dětskou zábavnou aktivitu, uspořádali online kvíz nebo talentovou show! Vytvořte konkurenční příležitosti a zažijte s týmem pravidelné výhry, vítězství a triumfy.

4. POTŘEBA NEZÁVISLOSTI

Týmová práce je příjemná a velmi přínosná, ale zároveň lidé touží vyjádřit svou individualitu a rozmanitost. Na moderním pracovišti lidé touží po samostatnosti, chtějí využít svou kreativitu a iniciativu, potřebují zodpovědnost za rozhodování a chtějí si sami vybrat postup, jak nejlépe vykonávat svoji práci. Paradoxně problém uzamčení spočíval v tom, že práce na dálku najednou nabídla příliš mnoho svobody, což může vést ke snížení produktivity. Pracovníci v kanceláři i ti, kteří pracují na dálku potřebují jasnou strukturu, definované cíle a jasná očekávání.

Ve spolupráci se svým týmem dohodněte realistické pracovní rozvrhy, abyste zohlednili zvýšené nároky práce z domova a úskalí spolupráce hybridního týmu. Stanovte si konkrétní krátkodobé cíle, diskutujte o příslušných úrovních odpovědnosti, dohledu a podpory. Zkontrolujte, zda váš tým má všechny zdroje, které potřebuje, a neustále upravujte očekávání.

5. POTŘEBA JASNOSTI

Nejednoznačnost a nejistota zvyšují hrozbu, a vyvolávají strach a úzkost. Aby se lidé cítili na sdíleném pracovišti v bezpečí, musí jasně pochopit, co se od nich očekává, jak věci do sebe zapadají, jaký je účel jejich práce, k jakým chybám nejčastěji dochází. Během uzamčení přibylo úzkosti, protože lidé se stále bojí o své životy, zdraví, a budoucnost svých rodin, zaměstnání a domovů!Nezapomínejte na hodnotu jasnosti při řízení motivace, zapojení a snižování úzkosti.

Soustřeďte na konkrétní role a cíle členů týmu, využijte každé příležitosti k diskusi o odpovědnosti, očekáváních a výsledcích. Promluvte si s týmem o vaší roli v rámci celkové obchodní strategie. Hovořte s týmem o svých obavách, ale pokud jde o budoucnost, zůstaňte optimističtí. Ať děláte cokoli, mluvte s lidmi jasně a srozumitelně! Dodržujte hlavní zásadu manažerské komunikace „pokud nemáte co říct, řekněte, že nemáte co říct, a neříkejte nic!“

6. POTŘEBA SEBEDŮVĚRY

I když je finanční odměna důležitá, lidé v práci hledají i další benefity. Snaží se udržovat svoji sebedůvěru a chtějí být oceněni za svoje úsilí a oceněni, když odvedli dobrou práci. Uvědomte si sílu pozitivní zpětné vazby. Gesta uznání se vyplácejí přímo na emocionální bankovní účet, což zvyšuje pocit bezpečí a zvyšuje důvěru, optimismus a víru v sebe sama.

Poskytněte lidem ve vašem týmu pozitivní zpětnou vazbu a uznání, udělejte to soukromě i veřejně. Využijte čas, abyste je lépe poznali a pokusili se objevit jejich skryté talenty, díky nimž se budou cítit dobře. Uznejte jejich schopnosti, dovednosti a zkušenosti, dejte jim vědět, jak moc si ceníte jejich přínosu pro tým. Pochvalte je za jakýkoliv pokrok. Možná uděláte něco jiného – pošlete jim odměnu nebo malý dárek, věřte, že se vám to mnohonásobně vrátí.

7. POTŘEBA RŮSTU

Uplatňování nových dovedností a technik zvyšuje náš přínos a hodnotu ve skupině, a tím i naše osobní postavení a pocit bezpečí. U mileniálů, kterých je nyní v našich týmech nejvíce, má učení a rozvoj velký význam. Lidé na trhu práce nyní hledají zaměstnavatele, kteří jsou ochotni investovat do jejich rozvoje. Uzamčení neznamená, že se vzdělávání zastavilo.  Skvělí lídři využili uplynulý rok hlavně na rozvoj sama sebe i svého týmu.

Nejprve se ujistěte, že máte všechny aktuální informace, seznamte se s cíli a procesy, projděte rámce a plány rozvoje. Využijte každou příležitost k poskytnutí zpětné vazby a poskytování rozvojového koučování. Povzbuzujte a podporujte lidi v jejich organizačních a zejména v osobních výzvách v učení. Doporučte užitečné webináře, podcasty, videa, rozhovory, články a knihy. Rozvíjejte svůj tým pořádáním schůzek se zaměřením na rozvoj. Ptejte se, jaké informace, znalosti a dovednosti potřebují pro efektivní fungování hybridního týmu.

Článek nabídl několik jednoduchých návrhů založených na skutečné vědě o lidském chování, které vám pomohou uspokojit kritické psychologické a emocionální potřeby vašeho týmu po pandemii Covid-19 a podpoří rychlý návrat do nového normálu a přechod na práci v hybridních týmech. Inspirujte se, i několik nápadů a malých změn umožní včas odhalit potenciální problémy.

A konečně, nebojte se vyzkoušet něco jiného nebo nového. Jsou to podivné časy, lidé jsou vyvedeni z rovnováhy a divný se může jevit i nový normální svět, jiné metody a způsoby fungování jednotlivce i celých týmů.  

Můžete se s námi spojit a získat další informace a podporu pro vás i vaše týmy.

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ s.r.o.

GSM: +420 602 750 396

nedomova@thomasint.cz

www.thomasint.cz