RYCHLÝ A PŘESNÝ NÁBOR

Rady a tipy

Budujeme firmu složenou z konkrétních talentů.

Strategie hodnocení talentů a prediktivní náborové nástroje jsou nezbytnou investicí pro společnosti, které se chtějí odlišit a jejich stávající i noví zaměstnanci nejsou „šedou a anonymní masou“, která bezcílně prochází firmou.

Podle výzkumu se nábor našich klientů zpomalil v 67 % společností a v roce 2020 se zastavil úplně u 8 %. Nyní plánuje 66 % organizací zvýšit náborovou aktivitu během roku 2021. To znamená, že náboráři budou pod velkým tlakem rychle rozpoznat a zajistit konkrétní talenty právě pro jejich firmu.

Jak si mohou být HR manažeři a vedoucí firmy jisti, že jsou nastaveni tak, aby zvládli předvídaný příliv požadavků na nábor a rozvoj? Je to všechno o přípravě, a pokud jste se ještě nepřipravili, musíte začít hned!

Psychometrická hodnocení nabízejí vynikající způsob, jak nahlédnout „za“ něčí dovednosti a zkušenosti, skutečně poznat motivaci uchazeče, jeho silné stránky a pracovní preference. Jsou skvělým způsobem pochopit, jak může jednotlivec v týmu fungovat, nebo jej dokonce vést. Ale jaké hodnocení byste měli vzít v úvahu?

Osobnost, pracovní chování a schopnosti se navzájem doplňují.

Výhody psychometrických hodnocení lze znásobit měřením různých charakteristik, nikoli pouze jedné. Výzkum (Furnham & Treglown, 2018) ukázal, že kombinace hodnocení osobnosti a nadání může přinést jedinečné hodnoty.

Například vyšší svědomitost (naše vnitřní motivace a snaha o dosažení úspěchu) souvisí s nižšími úrovněmi uvažování (naše schopnost rychle a přesně zpracovávat nové informace). Psychologové to označují jako „hypotéza kompenzace inteligence“ – někteří jedinci, kteří jsou přirozeně schopni rychle zpracovávat a aplikovat nové informace, si nevyvíjejí rysy sebekázně ani úspěchu, protože je nepotřebují, aby byli úspěšní. Navíc ti, kteří jsou přirozeně poháněni a usilují o dosažení úspěchu, někdy rozvíjejí tyto aspekty své osobnosti, aby uspěli, když se přirozeně rychle nenaučí nové informace.

Kombinace hodnocení chování, osobnosti a testů schopností a dovedností vám umožňuje pochopit nejen to, jak lidé reagují na určité okolnosti a tlaky, ale také proč reagují tímto způsobem a které situace mohou těžit z jejich vlastností.

Kombinací řady hodnocení můžete odhalit mnohem širší škálu charakteristik, silných stránek a omezení, než by vám životopisy kandidátů nebo profily LinkedIn mohly říct. Najdete odpovědi na otázky, jako například:

• Bude tento kandidát schopen udržet moje rychlé tempo?

Bude spolupracovat s ostatními členy týmu, nebo je bude iritovat?

• Jak by s ním měl manažer komunikovat, aby optimalizoval jeho produktivitu?

• Má tento kandidát potenciál stoupat v hierarchii společnosti?

• Přinese tato osoba rychle přidanou hodnotu a zůstane v této roli dlouhodobě?

Rychle a přesně budete pracovat, když kombinujete ve svůj prospěch několik psychometrických hodnocení se strukturovanými rozhovory, reference, výsledky odborných testů, což vám pomůže odstranit dohady, sníží vliv předsudků, subjektivních pocitů a dalších chyb, které jsou v praxi běžné a velmi vás zdržují.

Thomas má k dispozici vědecké a v praxi ověřené nástroje k předvídání úspěchu.

S platformou společnosti Thomas pro hodnocení talentů můžete snadno vytvářet profily pracovních pozic tím, že nám sdělíte, co je pro každou z vašich rolí skutečně důležité. Vaše volby nám umožní okamžitě definovat profil úspěchu založený na osobnosti, schopnostech a behaviorálních charakteristikách. Potom můžete jednoduše porovnat kandidáty s tímto profilem a určit shodu s interním nebo externím uchazečem na základě požadavků dané role.

Výsledek vám poskytne informace, koho se rozhodnete předat k pohovoru, přičemž dostanete další výstupy – „Průvodce pohovorem“, který doporučuje nejdůležitější otázky, na které se můžete cíleně zeptat. Otázky směřují na oblasti, kde má kandidát nízkou shodu s vámi definovaným profilem úspěchu.

S naší platformou pro hodnocení talentů můžete dělat přesná, rychlá a nejlepší možná rozhodnutí o náboru.

Přečtěte si více o našich hodnoceních a kontaktujte naše odborníky, abyste zjistili, jak můžete předběhnout své konkurenty v rozpoznávání a získávání nejlepších talentů.

Můžete se s námi spojit a získat další informace a podporu pro vás i vaše týmy.

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ s.r.o.

GSM: +420 602 750 396

nedomova@thomasint.cz

www.thomasint.cz