ROZVOJ HYBRIDNÍ PRÁCE

Rady a tipy

Přeneste svou mysl zpět na začátek roku 2020.

Dojíždění, spěch do kanceláře, čas strávený v kuchyňkách – to všechno se změnilo. S některými lidmi, kteří pracují z domova a jinými zpět v kanceláři, máme novou realitu na pracovišti a procházíme obrovskými sociálními a pracovními změnami, které jsme neviděli od průmyslové revoluce.

Hybridní pracovní síla je tu s námi, aby se u nás zabydlela.

Stejně jako u všech změn, kterými kdy procházíme je to výzva a obava zároveň. Máme však jedinečnou příležitost učit se, rozumět novým věcem, a dokonce se na ně cíleně zaměřit, abychom učinili systém práce s hybridní pracovní sílou úspěšný a nastartovali s ním novou budoucnost našeho pracoviště. 

Co je hybridní pracovní síla?

Hybridní pracovní síla je pracoviště, kde máte tým, který pracuje zároveň jak z domova, tak i z kanceláře. Některé společnosti se snaží najít dokonalou rovnováhu 50:50, některé firmy jako Twitter a Google směřují k poměru 80:20 pro svá budoucí pracoviště.

Řízení hybridní pracovní síly.

Stejně jako u všech změn to vyžaduje schopnost manažerů přijmout a řídit nové postupy a způsoby práce.  Pro některé firmy i jednotlivce nebude snadné změnu akceptovat a rychle se jí přizpůsobit.

Ve studii provedené nezávislými vědci Vanson Bourne bylo zjištěno, že mnohé společnosti a organizace nejsou stále technologicky plně připraveny na to, aby zaměstnanci mohli pracovat z domova (28 %), a že technologie byla jejich největším problémem (29 %), který pociťují. Více než třetina respondentů uvedla, že jim chybí vzdálená podpora IT (35 %) a že existuje značný nedostatek vhodných komunikačních a kooperačních nástrojů k plnění základních úkolů (27 %).

Jsou zde také obavy ohledně duševního zdraví pracovníků. Vidíme rostoucí trend psychických a jiných zdravotních problémů vyvolaných izolací a dokonce vyhořením. Zaměstnanci uvedli, že pracují déle, přičemž mnoho z nich také uvedlo „cítí potřebu přispívat více než když pracují v kanceláři“.

S větším počtem lidí pracujících z domova se tyto výzvy na pracovišti staly viditelnějšími a je třeba je řešit. U některých týmů bude také vyžadován více agilní přístup k řízení týmu. Budou mizet klasické kanceláře a vznikat kontaktní hybridní centra, která budou srdcem všech projektů. Týmy budou z tohoto centra efektivně řízeny a podporovány pokročilými technologiemi a systémy pro řízení práce na dálku.

Proč je hybridní pracovní síla novou budoucností?

Pandemie Covid-19 změnila způsob, jakým fungujeme. Přijali jsme výhody práce na dálku a zároveň uznáváme, že je třeba řešit úskalí, které to přináší.

Společnosti se snaží umožnit pracovníkům pokračovat v práci na dálku i po zrušení sociálních distančních omezení. V nedávném průzkumu více než 50 % malých podniků uvedlo, že tuto příležitost budou nadále poskytovat svým zaměstnancům, zatímco 17 % pracovníků bude pravděpodobně nadále pracovat na dálku alespoň 2 dny v týdnu, což je významná změna oproti 3 % kteří takto pracovali před pandemií.

Rozvoj hybridní pracovní síly

Pro vytvoření agilní pracovní sílu, musíte se svým týmem:

  • Porozumět lépe požadavkům jednotlivých pracovních rolí.
  • Vytipovat úkoly, které lze na dálku efektivně vykonávat.
  • Společně nastavit mechanismy spolupráce pro správu, spolupráci a kontrolu.
  • Vytvořit a pochopit kulturu změn.
  • Zadávání dat a opakující se úkoly zautomatizovat.

Hybridní pracovní síla nabízí rovnováhu mezi osobním kontaktem a prací na dálku a postupně se stává základním předpokladem pro přežití vašeho podnikání.

Ve společnosti Thomas International máme nástroje a znalosti, které vám pomohou orientovat se v těchto vodách a podpoří vaše manažery a zaměstnance v postpandemickém světě.

Pro více informací nás kontaktujte:

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ s.r.o.

GSM: +420 602 750 396

nedomova@thomasint.cz

www.thomasint.cz