Recruitment v digitální době

Rady a tipy

Průvodce rychlým on-line recruitmentem

Co je důležité si uvědomit?

Fáze náboru

U Thomas International vycházíme ze zkušeností a nábor rozdělujeme do pěti fází:

recruitment_v_digitalni_dobe

Jasná definice volné pozice

U Thomase…

Nábor začíná schválením požadavku, musíme zajistit, že role je v souladu se strategickým záměrem organizace.

Poté se podíváme na konkrétní požadavky práce a na ideálního kandidáta z hlediska atributů, kvalifikace a zkušeností, což je poté průběžně měřeno během náborového procesu. Popis práce se zaměřuje na odpovědnosti za roli a ukazuje, jak je role v souladu se strategií společnosti, a specifikuje, jaké atributy, dovednosti, kvalifikace a zkušenosti jsou nutné k tomu, aby byla role naplněna. Tím bude zajištěno, že rozhodování o náboru bude objektivní.

Část tohoto procesu také zahrnuje definování klíčových kompetencí, které budeme v průběhu náborového procesu také měřit.

Pomocí nástroje Profil pracovní pozice / funkce jsme schopni určit charakteristiky chování, které jsou pro danou roli žádoucí.

Vytvoření profilu pozice umožňuje zaměstnavateli definovat chování a osobnostní rysy, které jsou pro pracovní roli zásadní. Výsledky hodnocení kandidátů lze poté porovnat s hodnocením. Počet hvězdiček nám naznačí, kdo je pro pozici nejvhodnější.

Rychlý a efektivní nábor na dálku v pěti krocích:

Začlenění hodnocení do správné fáze procesu zajistí, že poskytnete kandidátům profesionální zkušenost s vaší firmou, sbíráte jen důležité informace pro další kolo pohovorů, a celý proces náboru je přizpůsoben tak, abyste zajistili správné rozhodnutí pro vaši organizaci / firmu a zmírnili nežádoucí náklady.

recruitment_v_digitalni_dobe

Hodnocení a výběr

Správný náborový proces může vytvořit jednotný a rovný přístup k pozicím v organizaci / firmě. Existuje mnoho klíčových výhod implementace přesně definovaného náborového procesu včetně:

1. Diverzita a nezaujatost

Používání hodnocení při náboru znamená, že objektivně hodnotíte talent, typ osobnosti, chování a potenciál člověka. Pomáhá odhalit silné stránky a vytvořit si o nich jasnější obrázek jako o zaměstnanci i jednotlivci. Když se setkáte se dvěma kandidáty s podobnými životopisy, může hodnocení pomoci zaměstnavatelům rozhodnout o nejlepším na základě výsledků hodnocení, namísto vědomé nebo nevědomé zaujatosti, která ovlivňuje rozhodování.

2. Zdravá firemní kultura

Využití hodnocení znamená, že zaměstnavatelé jsou schopni porovnat kompatibilitu jednotlivých členů týmu vedle sebe a vedle manažera. Získáte přehled o potenciálních oblastech spolupráce a synergie, což vám umožní vytvářet strategie zmírňování konfliktů a budovat tak úspěšný tým.

3. Hladké a efektivní zapracování

Pokud kandidát není správně zapracován, může dojít k potenciálnímu ovlivnění jeho očekávaného výkonu a jako vedlejší efekt by širší tým mohl čelit potížím s výkonem, pokud neustále musí podporovat nově nastupující, kteří nebyli správně zapojeni / zapracování. Pomocí psychometrických hodnocení osobnosti a chování získáte skvělý přehled o tom, jak přijmout na palubu nového zaměstnance, a to i na dálku, na základě jeho komunikačního stylu, silných stránek a omezení.

4. Zpětná vazba pro uchazeče

Zprávy pro uchazeče zajišťují, že všichni uchazeči, ať už úspěšní nebo ne, obdrží zpětnou vazbu z hodnocení, která provedli v procesu pohovoru. Pohledy na chování na pracovišti, osobnost a rychlost učení jsou neocenitelné pro sebeuvědomění a dobře je připraví pro další pracovní pohovor.

To posiluje vaši značku jako preferovaného zaměstnavatele ve vašem regionu.

5. Pracovní pozice a zhodnocení pomocí hvězdiček

Vytvořte si roli a definujte pracovní pozici určením požadovaných behaviorálních nebo osobnostních rysů, abyste lépe přiřadili kandidáty k rolím. Vytvořením pracovního profilu vám umožní zjistit chování a osobnostní rysy, které jsou pro roli zásadní. Výsledky hodnocení kandidátů lze poté porovnat s hodnocením pozice pomocí hvězdiček, které ukazují, kdo je nejvhodnější. Můžete tak najmout kandidáty s nezbytnými vlastnostmi a osobností, na rozdíl od najímání na základě životopisu nebo profilu LinkedIn a následném zjištění, že nejsou pro společnost nebo danou roli vhodní. Hvězdičky snižují zkreslení při náboru.

Bonusem je průvodce pohovorem, který vám poskytne cílené otázky na základě výsledků hodnocení kandidáta, abyste získali hlubší vhled do jeho chování a osobnosti, aby lépe odpovídal dané roli.

Jak to děláme u Thomase…

Využití hodnocení tvoří základní součást náborového procesu. Když se uchazeči ucházejí o volné místo, jsou automaticky vyzváni k dokončení hodnocení chování (AOP) a hodnocení způsobilosti (GIA). Výsledky těchto hodnocení jsou brány v úvahu spolu s praxí a vzděláním kandidáta. Je důležité si uvědomit, že rozhodnutí o náboru nejsou založena pouze na výsledcích hodnocení; vždy jsou posuzovány ve spojení s životopisem kandidáta.

Hodnocení chování nám poskytuje vhled do chování kandidáta, který je porovnán s ideálním profilem role. Umožňuje nám také zjistit, zda je jeho chování v souladu s týmem, ve kterém by pracoval.

Hodnocení způsobilosti zkoumá mentální zpracování kandidáta a ukazuje nám rychlost jeho učení a to, jak rychle může reagovat v určitých situacích, což je zvláště důležité v některých rolích, např. v prodeji. I když neexistují žádné dobré nebo špatné výsledky, určité role mohou být vhodnější pro vyšší schopnost učit se novým věcem a naopak.

Konečným nástrojem, který lze použít při náboru, je naše hodnocení osobnosti (HPTI), které zkoumá potenciál vedení a je obvykle zasíláno před závěrečnými rozhovory. To je zvláště důležité při náboru absolventů a vedoucích pozic.

Všem kandidátům je nabídnuta možnost získat zpětnou vazbu k jejich výsledkům, pokud si to přejí. Zpětnou vazbu jim dá telefonicky, on-line nebo osobně akreditovaný konzultant.

recruitment_v_digitalni_dobe

Jmenování správné osoby

Jakmile zjistíte, že jste našli správnou osobu, vytvořte pracovní nabídku co nejdříve.

31% náborových pracovníků je přesvědčeno, že počet zaměstnanců souvisí se zdlouhavými náborovými procesy (MRI Network, 2016), a 47% odmítnutých nabídek bylo způsobeno tím, že uchazeči dostali alternativní pracovní nabídky.

Nabídka práce je další příležitostí, jak stanovit očekávání a předvést profesionalitu společnosti, do které je kandidát pozván. Poskytnutí co největšího množství informací a cílené dotazy pomohou zajistit, aby se neztratil čas strávený výběrem správného kandidáta.

Během procesu hodnocení a výběru jste nashromáždili velké množství údajů a informací o jednotlivci. Proč je nepoužít k podpoře nového startu, v tom, aby se nový člověk cítil pohodlněji, když se připojí k vašemu podnikání a týmu?

Seznamte ho s odborníky ve vaší firmě, aby se mohli rychle učit, poskytněte mu možnost trávit čas napříč celou firmou, pomozte mu poznat nejbližší spolupracovníky a bezprostřední tým. Možná budete chtít naplánovat týmové setkání nebo schůzku, která to podpoří.

A pokud jste nenašli tu správnou osobu?

Nepanikařte!

Nikdo prostě neodpovídal pracovní roli, nezapadl by do týmu a firemní kultury.

recruitment_v_digitalni_dobe

8 vyzkoušených postupů pro nábor:

recruitment_v_digitalni_dobe

Hodnocení Thomas vám poskytnou:

recruitment_v_digitalni_dobe

Ozvěte se nám na telefon: +420 602 750 396 nebo e-mailem nedomova@thomasint.cz a pomůžeme Vám připravit a realizovat efektivní on-line nábor ve Vaší firmě.