PSYCHOLOGICKÁ BEZPEČNOST

Rady a tipy

Budování vysoce výkonných týmů

Pokud jste se s pojmem „Psychologická bezpečnost při práci“ ještě nesetkali, pozorně čtěte. Zjistíte, co je psychologická bezpečnost a jak důležitý je tento prvek pro vysoce výkonné týmy a obchodní úspěch. Nakonec vysvětlíme, jak můžete na svém pracovišti psychologickou bezpečnost podpořit.

Co je psychologická bezpečnost?

Podle Wikipedie „Psychologická bezpečnost je schopnost ukázat a zaměstnat své já bez obav z negativních důsledků sebeobrazu, stavu nebo kariéry.“ V praxi to znamená, že zaměstnanci bez obav z následků aktivně a otevřeně komunikují, nevyhýbají se mírnému riskování a zvyšování kreativity při řešení problémů.

Barbara Fredrickson z University of North Carolina zjistila, že „pozitivní emoce, jako je důvěra, zvídavost, spolehlivost a inspirace, posilují naši mysl a pomáhají nám budovat psychologické, sociální a fyzické zdroje.“ Díky tomu se zaměstnanci cítí plnohodnotnou součástí týmu, protože jsou respektováni a přijati.


Proč je to důležité pro vysoce výkonné týmy?

Paul Santagata, technický manažer společnosti Google, ví lépe než kdokoli jiný, že vysoce výkonné týmy mají společnou psychologickou bezpečnost.

Nedávný průzkum společnosti Gallup zjistil, že „jen 3 z 10 pracovníků plně souhlasí s tím, že v práci akceptují jejich názory.“ Posunutím tohoto poměru na 6 z 10 zaměstnanců studie zjistila, že organizace mohou snížit ztráty o 27 %, bezpečnostní incidenty o 40 % a zvýšit produktivitu o 12 %.

Když se pracoviště prezentuje jako náročné, ale neohrožující, pracují týmy v „režimu“ trvalého rozvoje a zlepšování. Naše mozky uvolňují oxytocin, který buduje důvěru a chování vytvářející důvěru. Santagata potvrzuje, že úspěch společnosti Google „závisí na schopnosti riskovat a nebát se odhalit i slabá místa před ostatními.“

Jak vytvořit a rozvíjet psychologickou bezpečnost?

Existuje mnoho různých způsobů, jak rozvíjet psychologickou bezpečnost na pracovišti.

Zde jsou některé z použitých technik:

Nepředstírejte, že znáte všechny odpovědi na všechny otázky (i když odpovědi znáte):

Rozvíjejte zvídavost a otevřené myšlení u všech členů týmu. Umožníte zaměstnancům kreativněji řešit problémy a zároveň podpoříte vzájemnou komunikaci a týmovou spolupráci.

Komunikujte otevřeně, buďte nároční a důslední (výhružky dopředu jsou kontraproduktivní):

Podporujte otevřenou komunikaci, důvěru. Vyvarujte se omezování pomocí drakonických opatření a strachu z následků. Vytvoříte si prostor k účinnějšímu vedení týmu, kanálů pro zpětnou vazbu a podpoříte dialog. Otevřením prostoru pro dialog dáte zaměstnancům nejen hlas, ale i způsob, jak objevovat možné problémy, nacházet řešení, které pak představí ostatním. 

Změřte psychologickou bezpečnost (využijte profesionální nástroje):

Můžete pravidelně měřit psychologickou bezpečnost tím, že se zaměstnanců zeptáte, jak se cítí a co lze udělat pro zlepšení v této oblasti. Můžete také absolvovat psychometrické nástroje, abyste zjistili, jak se lidé cítí a kdo může mít potenciál vést týmy k lepší celkové psychologické bezpečnosti.

Nespoléhejte se pouze na formální písemnou komunikaci mezi zaměstnanci (nařízení, která nikdo nečte):

Chcete, aby vaši lidé v týmu mezi sebou a s Vámi otevřeně mluvili. Pouze písemná komunikace může vést k problémům s porozuměním tónu a narušení důvěry. Díky otevřeným sezením (i online), podněcováním zvídavosti a podporou kreativnějšího myšlení si vytvoříte širší psychologickou bezpečnost v celém týmu.

U vysoce výkonných týmů se ukázalo, že psychologická bezpečnost je nutností. Vytváření atmosféry, která podporuje zvídavost a otevřenost, bez obav z negativních důsledků sebeobrazu, stavu nebo kariéry zvyšuje výkon a pocit vlastní hodnoty. Přijměte opatření k rozvoji lepší psychologické bezpečnosti při práci, pokud chcete, aby váš tým v průběhu času podával stále vyšší výkony i v dnešní specifické době.

Ve společnosti Thomas International máme nástroje a znalosti, které vám pomohou zorientovat se a podpoří vaše manažery a týmy.

Pro více informací nás kontaktujte:

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ s.r.o.

GSM: +420 602 750 396

nedomova@thomasint.cz

www.thomasint.cz