PSYCHOLOGICKÁ BEZPEČNOST III.

Rady a tipy

Lídr jako klíčový faktor bezpečnosti a prosperity

Pokud jste se s pojmem „Psychologická bezpečnost při práci“ ještě nesetkali, pozorně čtěte naše blogy na webu a sociálních sítích. Zjistíte, co je psychologická bezpečnost a jak důležitý je tento prvek pro vysoce výkonné týmy a obchodní úspěch. 

Nejcennějším aktivem pro prosperitu a bezpečnost ve vaší organizace/firmy jsou talentovaní vůdci. Jsou nedílnou součástí motivace zaměstnanců, zlepšování výkonu a vašich výsledků. Je potřeba mít dobře promyšlené strategie a správné informace k identifikaci náboru, udržení a rozvoji vašich vůdců. To je výzva pro celý management a týmy HR všech firem a organizací.

Prostředí kolem nás se neustále mění a stává se stále více konkurenčním a nevyzpytatelným. Naše strategie musí obsahovat také specializovanou strategii, která vám pomůže identifikovat vůdce zítřka, a to už dnes. Udělejte to a vaše firma bude dlouhodobě prosperovat. Podceníte-li to, riskujete nesoulad ve vašich týmech a rostoucí náklady. Je to velmi jednoduché. Stačí pochopit charakteristiky pracovního chování zaměstnanců s vysokým potenciálem, kteří jsou klíčovými hráči ve vaší organizaci, a zajistit rozvoj jejich potenciálu.

Při přípravě strategie vedení je prvořadé vyjasnění rozdílů mezi vedením a řízením. Zatímco atributy vedení jsou zaměřeny na vizi, management je o cílech. Zpočátku to může znít podobně, ale každý z nich nabízí jedinečné výhody. Správná identifikace a následné správné umístění lidí vede k prosperitě, důvěře a požadovaným výsledkům.

Co je vedení (leadership)?

Vedení je o vizi. Jedná se o dovednost, která umožňuje člověku vést jednotlivce, týmy a celé organizace k dosažení této vize. Vedoucí pracovníci se zaměřují na to, aby každého přivedli ke společnému cíli prostřednictvím strategie, která zahrnuje porozumění silným stránkám lidí a jejich podporu. Efektivní vedení se soustřeďuje na inspirování lidí prostřednictvím sociálního vlivu k uskutečnění vize.

Soudržnost, důvěra a jednotný přístup jsou způsoby, jakým vedoucí realizují svou strategii, která je navržena tak, aby podporovala růst, zvyšovala produktivitu a podporovala prosperitu.

Mnozí si často myslí, že všichni manažeři jsou automaticky vůdci, ale není to tak jisté.

Způsob, jak je vize dosaženo, může zahrnovat nepřeberné množství dovedností a osobnostních charakteristik, které jsou běžné mezi efektivními vůdci. Lidské dovednosti, např. emoční inteligence včetně empatie, schopnost individuálního přístupu a skromnost, jsou atributy, které jsou obvykle spojovány s vůdci.

Dopad stylu vedení v rámci firmy/organizace může určit, zda bude podnik prosperovat nebo se potápět, takže nejdůležitějším faktorem je interní shoda o tom, co váš konkrétní podnik definuje jako efektivní vedení.

Manažeři mohou pocházet z různých prostředí, mají různé návyky a představy, jak postupovat. Pokud si jednotlivec dokáže představit, jak lze dosáhnout zlepšení, jak budovat důvěru a spojit lidi, aby pracovali jako tým k dosažení konečného cíle, pak mají dobrou výchozí pozici, aby mohli převzít odpovědnost za vedení vašich lidí.

Proč je v podnikání důležité bezpečné vedení?

Vedení je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zlepšit a rozvíjet podnikání. Jedná se o klíčovou funkci pro zvýšení efektivity a dosažení dlouhodobé a krátkodobé vize vaší organizace. Zde je připomenutí několika klíčových důvodů, proč je vedení v podnikání tak důležité:

 • Vedoucí pracovníci motivují zaměstnance, aby jednali, prostřednictvím finančních i nefinančních odměn, které podněcují k dosažení vize.
 • Vedení zapojuje lidi. Prostřednictvím komunikace, vize a stanovení cílů povzbuzují ostatní. To je startovací čára celého procesu.
 • Vedoucí jsou zde pro vedení. Nedohlíží jen na to, že práce je hotová, učí, vychovávají a vedou lidi tak, aby podporovali jejich učení a osobní růst.
 • Vedení koordinuje ostatní na cestě za strategií, která jim pomůže dosahovat cílů a vizí. Tím je také zajištěno, že osobní zájmy jsou v souladu s cíli organizace.
 • Vedoucí určují směr, což vede ke zvýšení důvěry mezi zaměstnanci. Výsledkem může být také zvýšení spokojenosti a snížení fluktuace zaměstnanců.
 • Vedení podporuje zlepšování, růst a produktivitu v organizaci. Bez účinného vedení se týmy mohou často roztříštit nebo se cíle oddělení neshodují, což způsobuje napětí, které brzdí plné využití potenciálu podniků.

Jaké jsou vůdčí schopnosti dobrého manažera?

Je dobře známo, že lidé opouštějí svoje šéfy, nikoli společnosti, ale víte proč? Je příliš snadné, pro manažery, strčit hlavu do písku, když jde o téma, jako je úroveň angažovanosti zaměstnanců, a už vůbec se někteří nechtějí zavázat k řešení, pokud nepříznivá situace už nastane. Schovávají se za HR a poradenské firmy, vyžadují řešení „na klíč“.

Angažovanost zaměstnanců, důvěra, psychologicky bezpečné prostředí mají velký vliv na prosperitu. Pokud jsou zaměstnanci nespokojeni se svými pracovními vztahy, vedoucím, oceněním je mnohem pravděpodobnější, že odejdou „za lepším“.

Pojďme se podívat na to, co je zapotřebí k tomu, abychom byli dobrým manažerem, vůdcem, který, což je zásadní, udrží zaměstnance šťastné a angažované se skutečným pocitem sounáležitosti.

Sedm klíčových dovedností dobrého manažera.

 • Pravidelná komunikace, jasné stanovení očekávaného výkonu pro zaměstnance, v návaznosti na očekávaný výkon celé firmy.
 • Poskytnutí přístupů ke všem zdrojům. Zaměstnanci musí mít vše, co potřebují, aby mohli své povinnosti plnit podle svých nejlepších           schopností.
 • Důvěra lidem, že činí správná rozhodnutí, mohou se pak lépe soustředit na to, co umí nejlépe.
 • Uznání pro členy týmu, za jejich příspěvky a úsilí.
 • Kultura péče o jednotlivce, všichni musí mít pocit, že se s nimi zachází jako s jednotlivci.
 • Zaměření na hodnotu, pomoci lidem pocítit, že smysluplně přispívají do společnosti.
 • Podpora talentu zaměstnanců,  pomáhat jim rozvíjet se a růst.

Tyto dovednosti jsou nezbytné pro již zmiňovanou psychologickou bezpečnost zaměstnanců, prosperitu, zapojení (engagement) a jsou neocenitelné pro řízení kvality v organizaci.

Dobrou zprávou je, že existují i ​​metody, rozvojové aktivity na zlepšování vůdčích schopností vašich lídrů.

Identifikujte pomocí nástrojů společnosti Thomas International potenciál vašich vůdců. Podívejte se zejména na:

 • Jejich styl vedení.
 • Silné a slabé stránky.
 • Oblasti, kde se mají zejména rozvíjet.
 • Doporučené anotace pro kurzy, které mohou absolvovat.

Vyžádejte si ukázkovou zprávu.

Pro více informací nás kontaktujte:

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ s.r.o.

GSM: +420 602 750 396

nedomova@thomasint.cz

www.thomasint.cz