PODPORA EMOČNÍ ODOLNOSTI

Rady a tipy

Program pro pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách.

Na základě zkušeností našich kolegů ze zahraničí a pilotního programu v České republice jsme připravili pro vaše zaměstnance rozvojovou aktivitu na podporu jejich emoční odolnosti. Úroveň emoční inteligence v sociálních službách a zdravotnictví prokazatelně zvyšuje spokojenost klientů, manažerskou efektivitu v řízení a koordinaci poskytovaných služeb, podporuje lepší spolupráci (cítění) s klienty a jejich rodinnými příslušníky, snižuje úroveň stresu a omezuje obtíže spojené s úzkostí a depresemi. Zvyšuje naši vnímavost k signálům těla a tím může předcházet syndromu vyhoření.

Každé 1 %, o které se zvýší mezilidská emoční inteligence odpovídá 1 % snížení nákladů na zdravotnictví
nebo sociální služby.
(Mikolajczak & Van Bellegem, 2017)

Komu je kurz určen:

Všem, kterým chcete poskytnout podporu v dnešní době. Poznatky ze semináře mají celoživotní přesah nejen do pracovního, ale i osobního života. Potenciálem emocí je život nekomplikovat, ale naopak zkvalitňovat a předcházet tak nežádoucím následkům (zhoršením vztahů, projevům agrese, závislostem, zvýšením nemocnosti a fluktuace…).

Obsah:

Naučíte se pracovat s vlastní zprávou TEIQue ( Povahová emoční inteligence), porozumíte tomu, proč v dnešní vypjaté době reagujeme spíše iracionálně než racionálně, proč jsme více naštvaní a unavení a zda nenazrál čas požádat o odbornou pomoc. Podpoříme společně vaše chápání toho, co je vlastně emoční inteligence, o které se dnes hodně hovoří, jakou roli hraje v našem životě, jak dostat svoje emoce pod kontrolu a pracovat se svými potřebami a potřebami ostatních tak, abychom se vzájemně nevyčerpávali. Budeme více rozumět našim reakcím a reakcím jiných lidí okolo nás.

Forma:

On-line dotazník TEIQue a aktivní 90minutový webinář přes aplikaci MS TEAMS ukončený vlastním individuálním akčním plánem.

Přihlášení:

E-mailem na adresu distributor@thomasint.cz /vzor přihlášky je k dispozici jako příloha emailu s pozvánkou/