Jak čelit následkům COVID-19 – 10 KROKŮ

Rady a tipy

NÁVRAT – PŘENASTAVENÍ – PŘEBUDOVÁNÍ

„Nový svět práce“

Omezení, která částečně či úplně zablokovala svět práce, se začínají uvolňovat. Znovu se vracíme zpět tam, kde a jak pracujeme. Nevracíme se však do stejného světa, do prostředí, kde jsme byli zvyklí. Projděte si 10 – krokového průvodce pro zvládnutí změny v novém světě práce.

Vítejte v novém „normálu“.

Jak jsme již zmiňovali v předchozích příspěvcích, COVID-19 dramaticky mění způsob práce.

Omezení se sice postupně ruší, lidé se částečně vracejí na svá pracoviště. Přesto je pro mnoho lidí práce na dálku nyní novou normou. Zaměstnavatelé čelí mnoha novým výzvám, včetně řízení náboru online nebo nastartování produktivity zaměstnanců.

Je to mimořádná doba pro nás pro všechny, ale existují opatření, která můžete zajistit, aby se vaši zaměstnanci, současní i budoucí, cítili oceněni a získali podporu, kterou potřebují, aby se přizpůsobili změnám a zůstali motivovaní.

V příspěvku společně projdeme 10 kroků, které můžete podniknout, abyste mohli řídit měnící se pracoviště s empatií a trpělivostí, a zároveň zajistit požadovanou produktivitu a efektivitu.

jak_celit_nasledkum_covid_19

10 kroků řízení změn

1. Dejte lidem čas na přizpůsobení

Každý reaguje na změnu jinak a někteří lidé potřebují více času než jiní, aby se usadili v nové rutině nebo způsobu práce. Ke změně nedojde přes noc a vaši lidé budou potřebovat čas, aby přijali okolnosti, než budou moci změnit své chování. Začněte mluvit o jakýchkoli změnách co nejdříve a zajistěte postupné zavádění, které lidem poskytne čas na přizpůsobení.

Přesně definujte, co je změna, buďte struční a přesní při sdílení vize pro zlepšení. Je také užitečné pochopit,jak vaši zaměstnanci reagují na požadované pracovní tempo. Někteří jednotlivci pravděpodobně potřebují více času, aby se přizpůsobili změnám.

Využívejte zde analýzu pracovního chování pomocí jednoduchých hodnocení lidí. Například provedenímhodnocení chování pomocí Analýzy osobního profilu (AOP), budete velmi rychle schopni identifikovat ty, kteří mají v profilu „stálost“. Profily „S“ rádi pracují pravidelně a budou vyžadovat jasný plán, který jim pomůže orientovat se v budoucích změnách, takže je dobré vědět, kdo jsou tito lidé ve vaší organizaci, abyste je mohli odpovídajícím způsobem podpořit.

2. Překonejte odpor ke změně

Odpor vůči změnám je běžný, zejména pokud je změna nepochopena nebo lidé cítí, že to ovlivňuje jejich schopnost odvádět tu nejlepší práci. Abychom lidem pomohli překonat odpor ke změnám, musíme jimpředat zodpovědnost, zapojit je a umožnit jim vidět výsledky jejich úsilí.

jak_celit_nasledkum_covid_19

Pravidelné kontroly, průzkumy mezi zaměstnanci, workshopy a jmenování ambasadorů, kteří řídí specifické aspekty změn, mohou pomoci podpořit pozitivnější a jednotnější kulturu.

Je také velmi důležité, abyste své lidi nepovažovali za jednu homogenní skupinu. Každá osobnost je jiná a stejná informace poskytnutá dvěma lidem může vyvolat dvě zcela odlišné reakce.

3. Pochopte individuální chování

V době narušení je pravděpodobnější konflikt zaměstnanců, zejména pokud lidé čelí zvýšenému tlaku na pracovišti i mimo něj. Nejlepší způsob, jak potlačit konflikt je proaktivně sledovat negativní změny v chovánía řešit je co nejdříve, než bude mít šanci se rozmnožit a rozšířit.

Posouzení/profilování chování je také ideálním způsobem, jak vyhodnotit různé komunikační styly vašeho týmu, abyste mohli lépe řešit konflikty a předvídat, kteří zaměstnanci budou nejvíce čelit problémům.

jak_celit_nasledkum_covid_19

https://www.thomas.co/case-study/salmon-ltd

4. Nepodceňujte řízení lidí na dálku

Zatímco někteří zaměstnanci prosperují, když pracují sami, jiní se pravděpodobně cítí izolovaně a odděleně, což vede ke špatné morálce. Proto je nejlepší v této situaci řídit vzdálené pracovníky, jako by byli přímo před vámi. Nezapomeňte lidem pravidelně poskytovat otevřenou komunikaci. A i když je to jen přátelské popovídání nebo neformální video setkání s týmem. Společné okamžiky pomohou lidem zůstat v kontaktu.

jak_celit_nasledkum_covid_19

V naší nové zprávě Řízení práce na dálku najdete spoustu užitečných tipů, které vám pomohou lépe porozumět individuálním potřebám vašeho týmu a jak zajistit, aby práce na dálku byla více osobní.

5. Řiďte a motivujte

Je přirozené, že během této doby úroveň motivace může klesnout, ale pokud budete v přístupech k zaměstnancům empatičtí a odpovědní, můžete lidem pomoci soustředit se na jejich profesní růst. Posouzením vašich zaměstnanců můžete identifikovat ty, kteří jsou přirozeně motivovaní a je tak pravděpodobné, že budou bojovat, i když budou čelit obtížím. Můžete také zjistit, jak flexibilně a ochotně se vaši lidé přizpůsobují novým pracovním podmínkám. Posouzením osobnosti vašich zaměstnanců budete schopni zjistit, jak jednotlivci pocitově reagují na stres, vnější události a tlaky. U osob s vysokým faktorem „přizpůsobení se“ v našem hodnocení osobnosti bude indikátor vysokého potenciálu (HPTI) zažívat klid pod tlakem, zatímco u osob s nižším „přizpůsobením se“ bude více stresu a starostí.

jak_celit_nasledkum_covid_19

6. Podporujte zapojení (engagement)

Je velmi důležité řídit, formulovat a prezentovat změny způsobem, který pochopí každý. Pokud každý ví, co se děje a proč, bude vnímavější ke všem provedeným změnám a přizpůsobí se.

jak_celit_nasledkum_covid_19

Rozpoznávání rozdílů mezi lidmi je také důležité. Například můžete použít hodnocení DISC/DVSO lidského chování k identifikaci preferovaného stylu řízení vašich zaměstnanců a poté upravit způsob, jak s nimi jednat, abyste účinněji zapojili každého jednotlivce.

Hodnocení emoční inteligence vám pomůže určit, jak lidé v nové pracovní situaci reagují. Kombinací hodnocení (TEIQue) s hodnocením chování (AOP) získáte úplný obrázek o chování, silných stránkách a omezeních vašeho týmu a tom, jak ho správně podpořit.

7. Vytvořte týmovou mapu pro úspěch

Váš tým může být plný vysoce kvalifikovaných jednotlivců, ale bez důvěry nebo porozumění silným stránkám, omezením a motivátorům ostatních není úspěch zaručen.

Vytvoříte-li si týmovou mapu, můžete identifikovat běžné výzvy, překážky, které brání vašemu týmu v plnění cílů.

Získáte tím:

  • informace, jak pomoci jednotlivcům pochopit celkové cíle týmu,
  • jak stanovit jasnou identitu pro roli, kterou hrají,
  • jaká je zodpovědnost lidí za dosažení jejich cílů.

Neexistuje žádný „univerzální“ přístup k tvorbě týmové mapy, proto doporučujeme stavět na zavedeném rámci a vylepšovat jej tak, aby vyhovoval povaze, chování a osobnostem členů vašeho týmu.

jak_celit_nasledkum_covid_19

8. Naplánujte a vytvořte plán krátkodobých cílů

V dobách velkého narušení a změn se pravděpodobně jednotlivci s vysokou úrovní emoční odolnosti dokážou dobře vypořádat i bez vaší pomoci. Ti s nízkou úrovní budou pravděpodobně demoralizováni, ochromeni a frustrovaní.

jak_celit_nasledkum_covid_19

Doporučujeme nastavit jednotlivcům s nízkou emoční odolností řadu krátkodobých cílů s dosažitelnými lhůtami, přičemž jim poskytneme individuální podporu. Pomůže to vybudovat zpět jejich důvěru a umožníjim se rychleji usadit v novém způsobu práce.

Podívejte se na náš webinář Emotional Resilience: Jak řídit své týmy v krizi, kde najdete další informace o boji proti nízké emocionální odolnosti a zapojení se do aktivit prostřednictvím budování týmů.

9. Standardizujte digitální nábor

Je pochopitelné mít obavy z náboru online. Naučit se ho správně využívat je nejlepší způsob, jak zajistit trvalý růst. Využívejte rychlý a standardizovaný proces online náboru, kterému váš tým rozumí. Změnaběžných náborových praktik se může zdát riskantní, ale implementací psychometrických hodnocení, včetně hodnocení pracovního chování, schopností a dovedností, můžete zajistit, aby nově nastupující byli ti správní, kteří rychle a snadno nastoupí na vaši firemní palubu.

jak_celit_nasledkum_covid_19

10. Poskytněte volnost

Pro některé lidi, pracující na dálku v každodenní realitě může být rovnováha mezi pracovním a osobním životem nerovnoměrná. Nyní díky sociálním distančním opatřením zavedeným v reakci na krizi COVID-19 pracuje téměř polovina dospělých zaměstnanců v rámci Evropy z domova.

Respektujte, že ne každý se bude moci během této doby řídit tradičními pracovní dobou a že mnoho z nich nemusí mít srovnatelné pracovní prostředí, jaké je dostupné na vašem obvyklém pracovišti.

Vraťte se do práce a vybudujte si nový „normální “pracovní svět.

Kontaktujte nás, chcete-li získat další informace o používání našich hodnocení osobnosti (HPTI), chování (AOP), emoční inteligence (TEIQue) a testu dovedností a schopností (GIA), které vám pomohou připravit se na váš návrat a obnovit vaši pracovní sílu na mimořádnou dobu dopředu.

Kontakt:

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ, s.r.o.

GSM:  +420 602 750 396

nedomova@thomasint.cz