FLUIDNÍ INTELIGENCE

Rady a tipy

Chytrá pracoviště

Pracujete s někým, kdo je schopen přijímat nové informace a přinášet rychlé odpovědi? Přemýšlet o situacích, aniž by měl předchozí znalosti nebo informace? Učit se „za pochodu? Platí to i na Vás?

To je fluidní inteligence.

Psycholog Raymond Cattell v roce 1963 publikoval, že fluidní inteligence je součást obecné inteligenční matice, která, jak věřil, byla rozdělena do dvou oblastí: fluidní inteligence a krystalická inteligence. Podíváme se blíže na to, co znamená fluidní inteligence, jak je testována a měřena, a jak se liší od inteligence krystalické.

Hodnocení způsobilosti GIA Thomas vám pomůže lépe porozumět fluidní inteligenci a poskytne účinný měřicí nástroj v oblastech, které ve vaší práci manažera nebo HR potřebujete pokrýt.

Co znamená fluidní inteligence?

Fluidní inteligence je schopnost abstraktně myslet, rychle uvažovat a řešit problémy nezávisle na jakýchkoli dříve získaných znalostech. Setkáváte se s někým, nebo možná jste někdo, kdo rychle vstřebává nové informace a formuluje myšlenky, teorie nebo dokonce řeší problémy bez ohledu na informace, které jste v průběhu času získali se znalostmi a zkušenostmi.

Pokud jde o přemýšlení o různých typech inteligence, možná jste přemýšleli o dvou konkrétních druzích inteligence v souvislosti s konkrétními lidmi.  Ti, kteří mají schopnost přijít s řešením bez větších předcházejících znalostí, a pak jsou tu ti, kteří mají soubor znalostí a odbornou sadu dovedností, které byly získány v průběhu času. První lze definovat jako fluidní inteligenci, druhou lze definovat jako krystalickou inteligenci. Je běžné, že v průběhu života mají lidé pocit, že jejich inteligence klesá. Je však přesnější říct, že fluidní inteligence může klesat a krystalická inteligence se může zvyšovat.

Jak se testuje a měří fluidní inteligence?

Existuje několik různých způsobů, jak lze měřit fluidní inteligenci, včetně Woodcock-Johnsonova testu kognitivních schopností, Ravenových progresivních matic a Wesschlerovy inteligenční stupnice pro děti. Každý pohled na různé oblasti fluidní inteligence, všechny se stejným cílem, a pochopení toho, kolik nebo jak moc či málo někdo tyto kognitivní schopnosti vykazuje. Woodcock-Johnsonův test zahrnuje analýzu kategorického myšlení a postupného uvažování. To je místo, kde jsou prezentovány hádanky ve vzestupném pořadí obtíží, které jsou poté použity k otestování fluidní inteligence respondenta ve vzorci myšlení.

Je všeobecně známo, že fluidní inteligence se může postupem času snižovat a její vrchol je dosažen přibližně ve 20 letech u většiny jednotlivců. Některé studie dokonce naznačují, že neklesá, dokud nedosáhneme 40 let věku.

Je proto důležité tyto dovednosti průběžně testovat. Zaměstnavatelé a náboroví manažeři mohou identifikovat kandidáty a stávající zaměstnance a pomocí testů získat informace o úrovní fluidní a krystalické inteligence. Výsledky doplní další informace např. z životopisu, rozhovoru. Nasměřují nás k informacím, které klasickými dotazníky nezískáme.

Fluidní inteligence vs. krystalická inteligence

Krystalická inteligence je založena na faktech a má kořeny ve zkušenostech. Jak stárneme, naše fluidní inteligence se bude snižovat, zatímco krystalická inteligence se bude i nadále zvyšovat a bude vrcholit v 60. a 70. letech našeho věku. Stejně jako u fluidní inteligence začnete tento druh inteligence rozvíjet jako dítě a čím starší budete, tím více se na ni budete spoléhat, protože budete mít více znalostí a zkušeností.  I když je můžete považovat za samostatné součásti inteligence, jsou úzce propojeny a využíváme je společně v mnoha situacích.

Například při matematické zkoušce můžeme pomocí fluidní inteligence formulovat strategii, abychom na otázky odpověděli v stanoveném čase, ale abychom mohli na otázky odpovědět správně (vzorečky), použijeme krystalickou inteligenci.

S fluidní inteligencí můžeme lépe:

• Řešit problémy bez nutnosti předchozích znalostí

• Používat větší abstraktní myšlení k pochopení problémů, hádanek a mentálních překážek k nalezení řešení

V krystalické inteligenci můžeme lépe:

• Při řešení problémů využívat předchozí zkušenosti a znalosti

• Používat naučené vzorce chování v situacích, které známe, abychom se v nich mohli zorientovat

Dříve se uvažovalo, že jakmile vrcholí fluidní inteligence, neexistuje způsob, jak ji vycvičit nebo oživit výhody tohoto druhu myšlení. Studie však ukázaly, že fluidní inteligence může být trénována, díky mozkovým tréninkovým hrám a aplikacím, pokud jsou používány správně.

Existuje mnoho pracovních rolí, kde jsou vyžadovány oba typy inteligence, ale s neustále se měnícím obchodním prostředím a rozvoji informačních technologií ve všech oblastech života se fluidní inteligence nabízí jako jedna z velkých výhod strategického řízení v nadcházejícím desetiletí.

Díky schopnosti fluidní inteligence nebrat to, co se stalo v minulosti jako referenční bod, bude v nadcházejícím desetiletí nezbytná schopnost získávat nové informace a formulovat nové strategie bez předchozí zaujatosti.

Manažeři a specialisté na nábor by měli zařadit testování  fluidní inteligence do se svých náborových procesů. Měřit úroveň fluidní inteligence pro úspěch v jednotlivých profesích a nezaměřovat se pouze na to, jaké znalosti a zkušenosti mají kandidáti.

Abychom byli schopni porozumět výzvám, kterým podniky v příštím desetiletí čelí, vedou se o důležitosti fluidní inteligence vědecké i praktické debaty, které mají ve světě podnikání zásadní význam. Vědět, jak přesně posoudit fluidní inteligenci, je tedy velmi důležité.

Thomas má řadu hodnocení, která měří atributy spojené s fluidní inteligencí a pomáhají vám získat chytřejší pracoviště.

Pro více informací nás kontaktujte:

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ s.r.o.

GSM: +420 602 750 396

nedomova@thomasint.cz

www.thomasint.cz