Existuje odvrácená stránka práce na dálku?

Rady a tipy

Dosažení rovnováhy práce a života.

Co se předpokládá?

Přechod k flexibilní práci a home office přinesl pozitiva v oblasti produktivity, štěstí a dobrých životních podmínek zaměstnanců.

Thomas ví:

Určitě to mělo pozitivní dopad na mnoho lidí. Musíme si však dávat pozor na stinné stránky.

Až donedávna se zdálo, že flexibilní a vzdálená práce je výsadou kreativních agentur, technologických startupů a podobných typů firem. S příchodem COVID-19 však bylo mnoho společností nuceno urychlit to, co bylo v plánu-přechod na práci na dálku pro většinu zaměstnanců.

Svět práce jako takový je nyní, možná navždy, spojen s naším domácím světem. Všichni jsme byli nuceni prolomit bariéry a stigma obklopující flexibilní práci. A všichni navzájem jsme viděli více koček a dětí, než jsme si, kdy mysleli.

Jsou lidé doma opravdu šťastnější?

Ještě před vypuknutím pandemie existovalo mnoho výzkumů o výhodách práce z domu pro produktivitu a pohodu. U Thomase však věříme, že věci nejsou tak jednoznačné. Společně s našimi klienty sdílíme také stinné stránky celé situace. Je potřeba vnímat aspekty, které by mohly vyvíjet nepřiměřený tlak na vaše lidi, když se snaží o normálně pracovat ve stínu svých pohovek, dětí i domácích mazlíčků.

Identifikovali jsme tři oblasti, které je třeba zvážit:

1. Být stále k dispozici.

Hranice mezi prací a relaxací se stírají. To znamená, že se lidé pravděpodobněji budou cítit povinni odpovídat na e-maily v noci a pracovat déle. Francie byla v boji proti této otázce před ostatními. Zaměstnancům bylo nedávno poskytnuto „právo na odpojení se“ mezi určitými hodinami [1].

2. Být stále online

Ať už cítíte potřebu reagovat na zprávy Teams, i když je váš stav nastaven na „zaneprázdněn“. Nebo vás zajímá, zda si lidé budou myslet, že sledujete tajně televizi, pokud na e-mail neodpovíte hned. Tlak vzdáleného přístupu se projevuje mnoha způsoby. Možná zapomínáme, že lidé mají právo na přestávky.

3. Mýtus o kvantitě, ne o kvalitě

Jsme velkým zastáncem myšlenky, že kvalita práce je důležitější než hodiny vynaložené na její dosažení.  Víme, že mnoho manažerů to cítí stejně. Nyní jsme měli všichni šanci zbavit se našich zakořeněnými, kontraproduktivními předsudků, měli bychom se snažit vyhnout se tomu, že „spadneme“ zpět do špatných návyků.

Každý je samozřejmě jiný. Někteří lidé rádi pracují z domova. Někteří to nenávidí. Někteří se změnou potýkali, ale s několika úpravami si ji mohli užít.

S našimi hodnoceními se můžete dozvědět o vlastnostech vašich lidí a poté zajistit, aby je jejich manažeři účinně podporovali v jejich náročných podmínkách.

Shrnutí a doporučení:

I když vám můžeme pomoci přizpůsobit podporu pro většinu vašich zaměstnanců, někteří lidé budou ovlivněni dalšími faktory. Například nemusí mít veškerý potřebný prostor, zajištěnou péči o děti nebo potřebné vybavení. Je nutné pomoci každému dosáhnout správné kombinace práce a života, měli byste kombinovat psychometrické postřehy s personalizovanými plány podpory.

• Chcete-li, aby práce z domu fungovala i pro vaši společnost, musíte věřit, že lidé budou dělat svou práci podle vlastního harmonogramu. Objasněte jim, co se očekává.

• S našimi hodnoceními zjistíte, kdo potřebuje, jakou podporu. Protože v tomto novém světě práce rozhodně nejde o univerzální řešení.

Kontakty:

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ s.r.o.

GSM: +420 602 750 396

nedomova@thomasint.cz

www.thomasint.cz