ENGAGEMENT I V DOBĚ COVIDOVÉ

Rady a tipy

Nejistota a krize Covid-19 mohou vést k nízké angažovanosti zaměstnanců, ohrožení budoucí existence vaší společnosti.

Uplynulý rok byl jednou z nejtěžších zkoušek v nedávné historii, kterou nikdo neočekával. Nikdo netušil, že se ocitneme v stále nekončícím zápase s pandemií se všemi důsledky, které to s sebou přináší. Přizpůsobili jsme se sice práci na dálku z našich domovů, snažíme se o zapojení/angažovanost zaměstnanců, ale vždy je možné udělat něco více.

Jak definoval Gallup v roce 2017, angažovanost zaměstnanců je, když je zaměstnanec „aktivně zapojen do své práce, má dobré vztahy s ostatními a je nadšený svou prací“. Stejná výzkumná skupina zjistila, že naopak nízká angažovanost je celosvětovým problémem pro firmy a organizace všech velikostí, v okamžiku, když je do podnikání firmy zapojeno pouze 15 % zaměstnanců.

Přemýšlejte, co je dnes jinak.

Projekty se průběžně ruší a jsou nahrazeny úkoly,  na které je potřeba jiné dovednosti vašich lidí. Některá práce úplně odpadla, omezuje se výroba, je méně zakázek, což způsobuje velký stres a obavy vašich zaměstnanců, kteří se musí rychle orientovat v novém normálu. Vzdálená práce se stala skutečně vzdálenou. Pro mladé profesionály, kteří žijí sami, to může znamenat, že dny nebo týdny mohou žít bez sociální interakce, zvláště když oblíbené kavárny a kluby mají zavřeno. Pro starší profesionály je udržení zdravé rovnováhy mezi rodinou a pracovní dobou velkou zkouškou, když je společný prostor a technika využívána všemi členy domácnosti současně. Krize nás všechny přiměla podívat se na to, jak žijeme své životy, jak pracujeme s informacemi, jak kvalitní jsou naše vztahy. To vše může způsobit další stres a nejistotu a oslabuje naše zapojení a energii pro osobní i profesní život.

Všichni se s touto novou situací musíme vypořádat.  Covid-19 vytváří a formuje novou pracovní sílu, s kterou zvládneme všechny výzvy, které nám budoucnost přinese.

Inspirujte se s námi.

Podpořte angažovanost vašich lidí tak, jak to dělají naši klienti.

Online kurzy jógy nebo fitness: během pandemie Covid-19 se zaměstnanci účastní kurzů fitness online a mají minimálně 30 minut denně čas na začátku nebo na konci pracovní doby k provedení nějaké formy cvičení.

Balíčky péče o zdravé jídlo: společnost zaměstnává odborníka na výživu a nyní, kdy více techniků pracuje z domova, jsou zaměstnancům rozeslány balíčky zdravých potravin, které pomáhají udržovat jejich zdraví.

Poskytování terapeutických sezení: zaměstnanci mají otevřený přístup k platformě zaměřené na duševní zdraví, kde je vše sdílené, což umožňuje členům týmu otevřeně diskutovat o jakýchkoli problémech v oblasti duševního zdraví, kterým čelí. Součástí platformy je chat s terapeutem a online konzultace s psychologem.

Aplikace pro podporu zdraví: firma vytvořila vlastní aplikaci, která pomáhá jejich pracovníkům zaznamenávat vše od výživy až po to, jak se cítí. Aplikace vyhodnotí rizikovou situaci a upozorní vás např. na stres, úzkost. Můžete také zakoupit zaměstnancům přístup do aplikací je jako Calm nebo Headspace, které mohou použít podle svého uvážení.

Cílená a pravidelná komunikace: pravidla pro komunikaci se zaměstnanci. Plánujte, zaveďte rutinu a nevyžadujte připojení online celý den. Osvědčují se plány, kdy bude během dne skupinový hovor nebo telekonference, připravená agenda položek, které chcete projít, zpětná vazba od celého týmu po každém setkání. Zajistěte, aby systémy, které používáte, například Slack Microsoft Teams nebo Workplace by Facebook, byly funkční. Nezapomeňte naplánovat i individuální online setkání se členy týmu. Nezaměřujte se pouze na plnění úkolů, sledujte také neverbální komunikaci. Ta je zde klíčovým indikátorem duševního zdraví zaměstnance. A Vy, jako manažer, můžete být jediným člověkem, který jim může pomoci, pokud mají potíže.

Další způsoby, jak podpořit zapojení zaměstnanců v náročném období.

Sdílení cíle společnosti a týmu. Zajistěte, aby se každý účastnil řešení problémů, kterým firma/organizace čelí, a toho, jak je podnik překonává a posouvá se kupředu.

Poskytujte pravidelnou zpětnou vazbu. Přemýšlejte o individuálním výkonu jednotlivce a o tom, jak mu překonávání překážek pomáhá profesně i osobnostně růst.

Uznávejte výsledky a úsilí. Ujistěte se, že jste každého svého zaměstnance informovali o výsledcích, kterých dosahuje, a úsilí, které vyvíjí. Pošlete e-maily i celému týmu nebo vedení firmy, abyste někoho ocenili nebo mu poděkovali za jeho tvrdou práci.


Nepřestávejte školit. Stále jsou konkrétní oblasti, které potřebujeme pravidelně rozvíjet nebo jste si všimli některých dovedností, které v současné době vaši lidé potřebují. Nové znalosti a dovednosti jim pomáhají dosáhnout cílů a cítit se oceněni.

Zlepšení zapojení zaměstnanců bude vždy důležitým úkolem každého podnikání. Dosažení rovnováhy mezi vysokou angažovaností a dobrými výsledky je cílem nejen v době covidové.

Stanovte si s námi úroveň zapojení zaměstnanců a identifikujte strategii k dosažení vašich cílů.

S dotazníkem Thomas ENGAGE můžete ve vaší organizaci stanovit úrovně zapojení a identifikovat strategie a iniciativy pro zlepšení pohody, motivace a produktivity zaměstnanců. Zpráva Řízení lidí na dálku vám pomůže lépe porozumět komunikačním stylům vašich lidí, abyste je udrželi angažované, motivované a nevytvářeli jim prostředí, které je pro ně stresující.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak vám naše řešení mohou pomoci zlepšit zapojení zaměstnanců v těchto nejistých dobách, kontaktujte nás.

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ s. r. o.

GSM: +420 602 750 396

www.thomasint.cz