DOBRÁ PRAXE

Rady a tipy

Využití psychodiagnostiky Thomas ve veřejném sektoru

„S Thomasem vybíráme a rozvíjíme naše úředníky už 18 let“

Moderní veřejná správa potřebuje excelentní zaměstnance, stejně jako kterákoliv jiná dobře fungující organizace či firma. Téměř od vzniku krajských úřadů v systému veřejné správy nám v náboru pomáhá diagnostika Thomas International.

Legislativa zákona o úřednících sice předepisuje postup procesu výběru úředníků, ale nám kromě toho záleží na možnosti vybrat si zaměstnance s vysokým pracovním potenciálem a žádoucími kompetencemi pro náš úřad, pro práci ve veřejné správě.

Abychom byli úřadem profesionálním, výkonným a k občanům přívětivým, nemůžeme se spokojit s pouhými znalostmi, zkušenostmi a kvalifikací jednotlivých kandidátů.  Chceme znát motivace, kompatibilitu s naší kulturou, konkrétním týmem a často i sociální kompetence uchazečů, v úřadu nezbytné.

Schopnost pracovat s výstupy z psychodiagnostiky Thomas se stala součástí manažerských dovedností našich vedoucích a součástí kultury úřadu a hraje klíčovou roli při rozvoji našich úředníků.  Lze konstatovat, že je to dnes nenahraditelný pomocník při práci s lidmi u nás.

Aktuálně se stala nutností vzdálená komunikace s jednotlivými kandidáty ve výběrových řízeních. Thomas nám umožňuje profesionálně a v souladu s podmínkami našich výběrových řízení získat o uchazečích vše potřebné pro kvalitní výběr. Náš náborový proces je díky tomu vysoce hodnocen kandidáty samotnými a profesionální míra špatných výběrů se díky tomu výrazně snížila a uspořený čas věnujeme adaptaci a dalšímu rozvoji našich nových kolegů.

Stejně tak se nám využití diagnostiky osvědčilo při výběru manažerů v našich příspěvkových organizacích a obchodních společnostech. Výrazně se zvýšila retence a zkrátila jejich adaptace, rychleji přináší výsledky. To vše vede dlouhodobě ke kvalitě a efektivnímu fungování a spokojenosti týmů v našich organizacích.

Ing. Milan Štábl, MBA

ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje