DOBRÁ PRAXE 2

Rady a tipy

Využití psychodiagnostiky Thomas ve veřejném sektoru

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

V našich dvanácti zařízeních poskytujeme sociální služby pro 580 uživatelů. K naplňování našich společných hodnot klademe vysoké požadavky na profesionalitu každého z našich zaměstnanců.

Kvalita námi poskytovaných služeb je úzce propojena s angažovaností našich zaměstnanců. Díky diagnostice Thomas International a nástroji ENGAGE ji můžeme systematicky měřit a zjišťujeme, nakolik nám zdravě fungují nastavené procesy, jak jsou zaměstnanci spokojeni s oceněním jejich práce, jak fungují v týmech, a včas můžeme podniknout potřebné kroky k řešení řady potenciálních problémů. Díky tomu máme kvalitní zpětnou vazbu, která nás vede procesem neustálého zlepšování, a máme jistotu, že se zaměřujeme na správné a potřebné oblasti jak pro naše klienty, tak pro zaměstnance.

V sociálních službách více než kdekoliv jinde je pro náš klíčová emoční odolnost našich zaměstnanců. Zde je pro nás neocenitelným pomocníkem dotazník povahové emoční inteligence TEIQue. Pracujeme s ním jak u nově příchozích sociálních pracovníků, tak u stávajících. To, jak rozumí zaměstnanci emocím ostatních lidí, jak úspěšně umí rozvíjet mezilidské vztahy, jakou míru vnitřní motivace mají či jak reagují na tlak, to je pro každodenní práci u nás klíčové a nám se s pomocí Thomas diagnostiky daří vybírat skutečně ty nejlepší kandidáty. Díky velmi podrobné interpretaci výsledků ve zprávě samotné se jedná o dlouhodobě využitelný a praktický materiál i pro osobní rozvoj konkrétních zaměstnanců.

Dalším námi využívaným produktem jsou Týmové audity – důležité zpětné vazby k týmům, které se na základě toho mohou lépe rozvíjet, optimálně doplňovat a v takto otevřené atmosféře vzájemného poznání i efektivněji spolupracovat. Zaměstnanci i manažeři výstupy z jednotlivých zpráv velmi oceňují a jsou jim podporou a vodítkem v každodenní práci.

Mgr. Michaela Pavlůsková

ředitelka, Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace