DESATERO DIVERZITY A INKLUZE

Rady a tipy

KVÓTY NEBO STRATEGIE?

V posledních několika letech začaly firmy a jednotlivci více rozumět pojmům „rozmanitost“ a „začlenění“. Rozmanitější a inkluzivnější pracovní síla může přinést neuvěřitelné výsledky. Nicméně stále zjišťujeme, že mnozí nechápou, jak může vypadat praktická strategie rozmanitosti a začlenění.

Ať už jde o pochopení toho, co znamená rozmanitost, nebo o lepší porozumění inkluzi, podnik, který není v těchto oblastech připraven, postupem času zjistí, že mu chybí klíčové příležitosti, a dokonce začne ztrácet svoje pozice na trhu.

Podíváme se na to, co musí být zahrnuto ve strategii rozmanitosti a začlenění, na 10 oblastí, které musíte zvážit.

Co je to rozmanitost/diverzita?

Rozmanitost na pracovišti je chápání, přijímání a oceňování rozdílů mezi skupinou lidí, kteří jsou z různých ras, etnik, pohlaví, věku, náboženství, postižení a sexuální orientace. Jsou to také rozdíly mezi vzděláním, osobnostmi, sadami dovedností, zkušenostmi a znalostními bázemi.

Existují různé způsoby, jak lze rozmanitost chápat a následně zahrnout jako součást podnikové kultury, která se identifikuje s plánem rozmanitosti. Například studie ve společnosti Delvita z roku 2019 zjistila, že miléniové vnímají rozmanitost odlišně od Generace X, vidí také rozdíly v tom, jak by se měla používat v podnikání.

V praxi miléniové vnímají rozmanitost jako kombinaci lidí z různých prostředí, etnik a zkušeností ve skupině a věří, že by to mělo být využíváno jako výhoda pro podporu inovací v organizaci. Generace X a Bomber na druhé straně věří, že rozmanitost by se neměla soustředit na inovace, ale měla by znamenat větší rovnost a spravedlnost bez ohledu na demografické údaje.

Co je to inkluze/začlenění?

Začlenění na pracovišti je o tom, jak může být pracovní prostředí podpůrné, spolupracující a respektující. Myšlenka je, že tím, že budete mít pracoviště, které bude brát v potaz všechny tyto úvahy, budete rozvíjet větší účast mezi zaměstnanci na všech úrovních.

Na inkluzi je třeba pohlížet jako na schopnost vytvořit spravedlivější pracoviště, které odstraní překážky, diskriminaci a nesnášenlivost. Správně provedeno, dává zaměstnancům pocit, že jsou podporováni a zahrnuti do klíčových rozhodnutí.

Skvělým příkladem začlenění je iniciativa společnosti IBM, která se rozhodla nechat zaměstnance publikovat na sociálních sítích v konkrétní dny, svoje názory, nápady na dané téma. Ať už to bylo pořizování fotografií a jejich zveřejňování, diskuse o akcích a práci v týmech. Tento způsob spojování lidí byl důležitým milníkem v B2B sociálním marketingu.

Co je strategie rozmanitosti a začlenění?

Strategie rozmanitosti a začlenění je navržena tak, aby zvyšovala nejen počet lidí s různým původem, etnickými skupinami, pohlavími, věkem, náboženstvím a postižením, ale také aby vytvořila rámec, ve kterém organizační struktury rozvíjí podpůrné, spolupracující a respektující prostředí.

Strategie rozmanitosti a začleňování, která je široce uznávána jako klíčová obchodní strategie pro příští generaci pracovníků, spočívá nejen v poskytování spravedlivých a rovných příležitostí různým lidem, ale také ve využívání nových dovedností, nápadů a vizí, které mohou týmu přinést. Může se například stát, že na trhu s produkty a službami existují mezery kvůli nedostatečnému zastoupení členů společností z různých komunit, kteří by rozuměli a čelili určitým výzvám.

Ukázalo se, že rozmanité týmy jsou inovativnější a kreativnější při řešení problémů, vytváření nových způsobů, jak dělat věci, a dokonce při budování obchodního úspěchu. Jakákoli strategie, která se dokáže těchto myšlenek chopit a realizovat je v rámci celé společnosti, bude prospěšná pro postup vpřed.

10 věcí, které je třeba vzít v úvahu ve vaší strategii rozmanitosti a začlenění

Co byste měli vzít v úvahu při vytváření strategie rozmanitosti a začlenění? Zde je několik nápadů:

  1. Pocit sounáležitosti je psychologická potřeba pro každého. Aby se jednotlivci cítili součástí „zvláštního poslání „(v tomto případě úspěch společnosti), musí mít pocit, že se mohou otevřít, aby poskytli postřehy a nápady, aniž by se obávali, že budou odstrčeni svými kolegy nebo týmem.

Zaměřte se na vytvoření atmosféry, která lidem umožní otevřeně sdílet nápady, problémy a řešení. Udělejte si čas na pochopení každého jednotlivce jako člověka a toho, jak funguje nejlépe. Rozmanitost a začlenění se mohou nakonec vzájemně synergicky posílit.

2. Spravedlivé zacházení. Všichni chceme spravedlivé zacházení. V organizaci je ale zásadní vytvořit transparentní metodu hodnocení a hodnocení výkonu.

Jednoduše řečeno, spravedlivé zacházení je o tom, jak zacházíme s ostatními. Asi 50 % všech strategií rozmanitosti a začlenění nezmiňuje férovost, ale tento princip je obecně považován za klíč k úspěchu.

3.Vzdělávání a školení. Školení vašich týmů v kulturních rozdílech i začlenění je zásadní.

Pochopení rozdílů a vytvořením prostoru, který je navržen tak, aby více zahrnoval tyto rozdíly, budujete základy inkluzivnějšího pracovního prostředí.

4. Procesy řešení konfliktů. Podporujte více spolupracující prostředí otevřením komunikace napříč týmem, abyste našli řešení a nové možnosti.

Přemýšlejte o vytvoření prostoru/platformy, kde může probíhat otevřená diskusi o všech problémech a obavách, zkoumání alternativních řešení, čestnost a odhodlání všech stran zajistit řešení konfliktu.

5. Psychometrické testování při náboru / rozvoji. Pomocí konkrétních psychometrických testů můžete lépe porozumět různým stylům práce a komunikaci ve vašem týmu. Můžete určit, kdo že bude otevřený změnám, jak zvládá konflikty a jak nejlépe funguje. Tyto testy vytvářejí základ pro smysluplný osobní rozvoj a poskytují objektivní základ pro kontrolu výkonu.

Poskytnutím psychometrických poznatků týmu můžete posílit povědomí o psychologických faktorech, které mohou být příčinou nebo překážkou úspěchu v práci. Toto povědomí může transformovat kulturu zdola nahoru, místo toho, aby byla odpovědnost pouze na manažerech.

6. Vytvořte empatický styl vedení. Mnoho lidí si myslí, že se nemůžete naučit být empatičtí, ale není to tak úplně pravda. Existuje mnoho nástrojů, které můžete použít k rozvoji empatie, což je základní dovednost při vývoji a implementaci vaší strategie rozmanitosti a začlenění.

Vedoucí pracovníci se musí vcítit do těch, kteří se cítí izolovaní, osamělí a diskriminovaní – a poté tyto pocity a zkušenosti brát vážně při vytváření nových příležitostí pro všechny zúčastněné. Empatie je také kritickým výchozím bodem pro zahájení komunikace.

7. Zaměřte se na to, aby se strategie stala celofiremní záležitostí. Strategií rozmanitosti a inkluze výhradně „shora dolů“, riskujete vyloučení ostatních a jejich zkušeností.

Je důležité zajistit, aby se celá společnost zabývala tím, co měníte. Zapojte lidi diskuse, aby bylo možné uspokojit různé potřeby. To by mohlo zahrnovat specializovaná školení, kde lépe pochopí, proč je rozmanitost důležitá. Pokud chcete provést trvalou změnu. ujistěte se, že každý ví proč.

8. Nezaměřujte se na kvóty. Pokud jde o nábor, nespoléhejte se pouze na kvóty.

Nábor je holistický proces, který zahrnuje také zapracování, školení, budování týmu a výběr správných lidí pro kulturu, kterou chcete vytvořit. Podpořte svou strategii D&I nejlepšími nástroji, které máte k dispozici.

9. Přemýšlejte dlouhodobě. Školení o začlenění a rozmanitosti nemůže být „jednorázovou“ událostí.

Musí to být nepřetržitá aktivita řízená na všech úrovních organizace, aby se udrželo povědomí o rozmanitosti a vytvořil prostor pro diskusi a řešení problémů na základě spolupráce. Při budování kultury na pracovišti je důležité myslet spíše na trvalé změny než na jednorázové akce na efekt.

10. Zaměření na inovace a kreativitu. Jednou z výhod různorodého a inkluzivního týmu je, že vaše firma bude mít přístup k inovativnějším nápadům a řešením. Čím rozmanitější jsou zkušenosti a znalosti týmu, tím větší je příležitost pro inovace. Výzkum společnosti McKinsey ukázal, že různorodé týmy byly o 33% úspěšnější.

Využijte kreativní workshopy a sdílení nápadů k řešení problémů s produkty a službami, identifikaci nových příležitostí a překonání výzev.

Jak Thomasova hodnocení podporují rozmanitost a začlenění.

Nedostatek rozmanitosti vašich pracovníků a nevědomé zkreslení ve vašich rozhodovacích procesech škodí vašemu podnikání a může vám bránit v najímání a udržování skutečných talentů. Naše platforma pro hodnocení talentů vám může pomoci zvýšit rozmanitost vaší pracovní sily a sníží nevědomé zkreslení ve vašich rozhodovacích procesech (předpojatost).

Pro více informací nás kontaktujte:

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ s.r.o.

GSM: +420 602 750 396

nedomova@thomasint.cz

www.thomasint.cz