HPTI certifikace

Indikátor High Potential Trait Indicator (HPTI) vám pomůže identifikovat vůdčí potenciál zkoumáním osobnostních rysů. Poskytuje náhled na to, jak dobře vyhovují dané roli nebo pozici na vyšších úrovních řízení v organizaci. Výhodou analýzy je jednoduchost implementace a poskytnutí komplexních informací o potenciálu dotyčných osob. Pochopení osobnostních rysů a toho, jak ovlivňují konkrétní funkci nebo roli, pomáhá těmto lidem rozvíjet jejich silné stránky a pracovat na problémových oblastech, aby v práci dosáhli svého plného potenciálu.

 

Praktický seminář a certifikace s časovou dotací 3 hodiny:

  • Společně projdeme využití hodnocení HPTI ve Vaší firmě.
  • Zaměříme se na jednotlivé osobnostní rysy a kombinace
  • Test uděláme společně, odpovíte a pak diskusí ověříme správnou odpověď
  • Projdeme si zpětnou vazbu pomocí metody GROW, použijte zalaminovanou tabulku, kde máte + a – skóre popsané

 

Připravte si také dotazy, svoje zprávy a zprávy alespoň jednoho kolegy.

 

Vyprodáno!