Čemu čelíme po následcích COVID-19 – 5 VÝZEV

Rady a tipy

NÁVRAT – PŘENASTAVENÍ – PŘEBUDOVÁNÍ

Jak se všechna omezení začnou uvolňovat a podniky se snaží znovu fungovat, jedna věc se stává jasnou – svět práce, jak vidíte, se změnil, možná navždy. Jak se svět pokouší vrátit k určité úrovni normality, bude muset management firem znovu přehodnotit a přenastavit procesy na život po uzamčení, a to není snadný úkol. Koneckonců, přestavba se nestane jen přes noc.

cemu_celime_po_nasledcich_covid_19

Vaše podnikání bude čelit nejen úpravám rozpočtu a měnícím se očekáváním zákazníků. S menším počtemzaměstnanců, novými požadavky na dovednosti, zvýšeným počtem lidí, kteří budou pracovat na dálku a omezenou osobní interakcí v dohledné budoucnosti se bude muset vyvinout vše od obchodních operací až po řízení lidí.

HR týmy, vedoucí týmů a manažeři se musí soustředit více na potřeby zaměstnanců. Budete muset zvážit výzvy, kterým zaměstnanci čelí se znovu zapojením a motivací poté, co byli odkázáni na práci doma, prácise sníženou mzdou či omezenou pracovní dobou. Změna sice často vyvolává konflikt, ale mnoho zaměstnanců se bude snažit přizpůsobit současným nárokům a proudu změn, které jsou od nich vyžadovány.

Nakonec, zatímco se manažeři budou muset přizpůsobit a rychle reagovat na tyto měnící se potřeby, vaši lidé budou bijícím srdcem vašeho zotavení a budou definovat váš konečný úspěch. Je důležité soustředitse na efektivní komunikaci, transparentnost potřebných změn, podporu vašich vracejících se zaměstnanců a rychlé zajištění správných nových lidí a dovedností pro vaše podnikání. Když se vracíte, měníte tak, aby vaše podnikání prospívalo v nové ekonomické situaci.

V tomto blogu se podíváme na pět největších výzev, kterým bude vaše firma pravděpodobně čelit:

1.  Provozní odolnost

Provozní odolnost je schopnost odolat provozním šokům a pokračovat v poskytování vaší základní obchodní nabídky. Přechod z řízení krize na upravenou verzi podnikání jako obvykle může být náročný úkol.Zaměstnanci musí mít plnou důvěru v to, že vedení firmy posouvá je i firmu, ve správném směru, ve správný čas a že má na mysli bezpečnost a pohodu svých zaměstnanců.

Reaktivace obchodních operací znamená reaktivaci vaší pracovní síly. V každém období změny je klíčovéurčit, kteří zaměstnanci se vrátí z domova, odejdou úplně nebo budou nadále pracovat na dálku. Poté transparentně a čestně komunikovat rozhodnutí a základní důvody. Pro velkou většinu firem to bude znamenat, že se práce na dálku, s menším počtem lidí, stane novou normou. Proto je nezbytné podniknoutkroky k efektivnímu řízení práce na dálku, a to nejen v okamžiku krize, ale i dlouhodobě.

Některé procesy se budou muset změnit nebo zastavit a jejich místo se zaujmou nové procesy. Pracovní role byly v posledních týdnech s největší pravděpodobností pozměněny a budou se znovu měnit hned, jak firmy zvýší svoji činnost. Tím se zdůrazní mezery ve schopnostech a zvýší potřeba dalšího rozvoje dovedností zaměstnanců. Identifikace a řešení těchto mezer bude zásadní pro zvýšení produktivity týmů.

2.  Rychlý a vzdálený nábor

Pro doplnění mezer ve schopnostech a pro zvýšení produktivity týmů, bude třeba najmout rychle nové zaměstnance, vzdáleně a s důvěrou.

Ještě před krizí COVID-19 se počet digitálních náborů zvyšoval. Podle nedávného průzkumu 70 % vedoucích pracovníků najímalo online.

Vzhledem k tomu, že bude pravděpodobně pokračovat sociální distancování a práce na dálku, budou osobní interakce omezeny. Přestože je nábor online užitečným nástrojem, musíte jej umět efektivně využívat. Potřebujete zajistit, aby váš digitální nábor byl cílený, strategický a hlavně lidský. Pro vytvoření poutavéhoobsahu, který pomůže rozšířit vaši nabídku talentů, bude nezbytná mezipodniková spolupráce mezi náboráři, náborovými manažery a obchodníky. Vzdálený nábor musí být podporován komplexní technologií pro hodnocení kandidátů, aby bylo možné skutečně posoudit jejich pracovní chování a schopnosti mimo CV a pochopit jejich soulad s týmem.

cemu_celime_po_nasledcich_covid_19

S přidanou komplikací náboru bez potenciálního setkání s uchazeči tváří v tvář, musíte být schopni vytvořit propracovaný proces, který pokryje dalších 84 % informací, které v životopisu nenajdete.

Jedním faktorem, který pracuje ve prospěch zaměstnavatelů, je to, že se nyní můžete těšit z širšího fondu talentů, kteří pro Vás mohou pracovat. Nemusí být jen z naší lokality, protože práce na dálku je nyní považována za společensky odpovědnější a ukázalo se, že je účinná.

Náklady na špatné rozhodnutí ohledně náboru nebyly nikdy vyšší než poslední dva roky.

3. Zvýšené konflikty se zaměstnanci

Podle Mezinárodní organizace práce (ILO) jsou více než čtyři z pěti lidí, tj. cca. 81 %, v celosvětové pracovní síle 3,3 miliardy, postiženi úplným nebo částečným uzavřením pracoviště. A jak zaměstnanci mají dočasně volno, jsou propouštěni nebo jsou jejich firmy částečně nebo plně uzavřeny, nebude přechod zpět do běžného pracovního života bezproblémový.

Změna často vyvolává konflikt a někteří zaměstnanci se mohou cítit nejistě, protože si myslí, že nebudedostatek finančních prostředků na mzdy. Mezitím zjistíte, že nové konflikty vyplynou ze situací, které vznikají z nedokončených úkolů a nedorozumění po návratu na pracoviště. Je proto důležitější než kdy jindy aktivně investovat do metod řešení konfliktů. Schopnost úspěšně zvládnout tvrdou konverzaci pramení z našíemoční inteligence; jak jsme si vědomi svých vlastních emocí a naší schopnosti je zvládat a vhodně je vyjadřovat; ve spojení se schopností rozpoznat emoce v druhých a nereagovat.

4. Zapojení a motivace zaměstnanců

V době nejistoty budou mít zaměstnanci, kteří se cítí izolovaní, ať už pracují na dálku nebo na dočasné dovolené, nižší motivaci, angažovanost a produktivitu.

Po návratu k běžnějším pracovním podmínkám musíte posoudit, jak jste během krize komunikovali se svým týmem. Společnosti, které se aktivně zapojily do vysoce hodnotných interakcí, si vybudují důvěru se svýmizaměstnanci a zajistí vyšší úroveň zapojení.

Nemají tedy potřebu znovu stavět vše od základů.

Navíc, některým lidem se ve vzdáleném pracovním prostředí dařilo, zatímco jiní museli bojovat, aby zůstali motivovaní. Porozumění individuálním rozdílům může pomoci manažerům a členům týmu udržet se při práci z domova v kontaktu, nadšení a soustředění.

Podle Iana MacRaeho, autora High Potential Trait Indicator (HPTI) a Head of Psychology Workplace při Clear Review:„pokud řídíme jednotlivce efektivně a přizpůsobíme naše strategie řízení jejich potřebám, práce na dálku má potenciál podpořit zapojení zaměstnanců, stejně jako i výkon “.

cemu_celime_po_nasledcich_covid_19

Podpora současných a budoucích zaměstnanců tak, aby měli vše, co potřebují pro práci na dálku, jakož i vytváření strategií pro přizpůsobení se situacím nejistoty, může pomoci se zapojením a motivací.

Jednou z možností je hledat manažery s vyšší emoční inteligencí. Empatie, soucit a silné mezilidskédovednosti se v současné době hodně počítají. Rozvíjením těchto kvalit zvýšíte motivaci, spolupráci a výkon zaměstnanců.

5. Obchodní odolnost

Obchodní odolnost je schopnost reagovat na měnící se tržní a spotřebitelské tlaky. Chování zákazníků sezměnilo a vaši zaměstnanci musí reagovat. Zachycení, porozumění a respektování změn v chování a požadavcích zákazníků, i když jsou to vzorce vysoce nejisté, bude výzvou. Musíte se ujistit, že vaši zaměstnanci jsou vyškoleni v porozumění a interpretaci těchto změn. Vytváření lidských spojení bude skutečným problémem, při omezeném setkávání osob, v blízké budoucnosti. Jak tedy můžete rozvíjet a školit své zaměstnance?

Musíte se ujistit, že máte vysoce výkonné týmy a jednotlivce. Mezi výhody patří mít širokou škálu talentů adovedností a také skupinu inovativních myslitelů s vlastními nápady a návrhy, které mohou být efektivnější. K vytvoření vysoce výkonného týmu potřebujete otevřenou komunikaci, jasné cíle a příležitosti pro rozvoj. Znáte silné stránky každého člověka v týmu a co může zlepšit? Chcete-li zůstat konkurenceschopní, musítebýt schopni rychle a pohodlně reagovat na změny a udržovat účinnou komunikaci mezi zaměstnanci a zákazníky.

Klíč k tomu? Vypracujte strategii řízení změn se svými lidmi.

Závěr

V tomto novém světě práce je těžké zjistit, kde a kdy bude další překážka. Žijeme v době bezprecedentního narušení práce a „protažení“ vašeho týmu touto situací nebude snadný úkol.

Jak tedy zvládnete přechod z izolace do plného nasazení?

Je to nepopiratelné – krize COVID-19 bude mít dopad na to, jak intenzivně pracujeme. Ale to nemusí být negativní záležitost. S těmito výzvami se můžete vyrovnat a vy můžete odemknout nové příležitosti, nové úrovně spolupráce a nový růst.

Jaké jsou tedy nejlepší způsoby, jak tento přechod zvládnout?

Zajímejte se o naše produkty a služby, abyste pochopili, jak naše řešení pro hodnocení talentů již pomáhají podnikům, jako je ten váš. Společně lépe zvládneme současné problémy vzdálené práce, řízení změn, řešení konfliktů a digitální nábor.

Kontakty:

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ

GSM: +420 602 750 396

nedomova@thomasint.cz