8 způsobů řešení emoční odolnosti

Rady a tipy

Emoční odolnost je schopnost odrazit se od dna a přizpůsobit se náročným okolnostem při zachování stabilní psychické pohody. Ti, kteří mají vyšší emoční odolnost, mají vysoké psychologické zdroje, které jim umožňují odrazit se od protivenství, zvládnout náročné situace ,ale ti, kteří mají nižší psychologické zdroje, budou potřebovat větší podporu, aby byli odolnější. Jak tedy můžete podpořit zaměstnance s nízkou emoční odolností?

1. Podporujte proaktivitu

Někdo, kdo není tak aktivní sám od sebe, bude potřebovat více informací nebo jednoduché úkoly, které mu budou svěřeny. Stanovte si společně krátkodobé zvládnutelné cíle a zajistěte, aby tato osoba více komunikovala a spolupracovala na svých úkolech s ostatními.

2. Zlepšujte sebemotivaci

V týmu a na individuální úrovni jim umožněte samostatně pracovat na všem, co podporuje cíle společnosti a poskytuje spoustu příležitostí pro neustálé učení a rozvoj. Pomůže to nejen jejich kvalifikaci, ale udrží jejich angažovanost.

3. Zvyšte povědomí o stresu

Následky špatně zvládnutého stresu v práci si lidé mohou přinést domů. Pomozte jim, aby identifikovali zdroj jejich stresu a oddělili ho od zbytku života. Pomocí psychometrie jim doporučte nejlepší techniky zvládání stresu.

4. Mějte pravidelná individuální setkání

Jedná se o skvělou příležitost k diskusi o tlaku a pracovní zátěži, stejně jako o zdraví a pohodě. To Vám pomůže lépe poznat svůj tým i jednotlivce, podpořit jejich dynamiku, i když je jejich emoční odolnost velmi nízká.

5. Podporujte zdravé pracovní návyky

Zamezte zasílání e-mailů zaměstnancům mimo pracovní dobu, zejména těm, kteří cítí potřebu okamžitě reagovat, protože to bude vytvářet zbytečný stres. Pokud potřebujete pracovat flexibilněji, ujistěte se, že je jasné, že neočekáváte odpověď okamžitě.

6. Pomozte svému týmu vytěžit z práce na dálku maximum

Se zvyšujícím se podílem práce na dálku se ujistěte, že investujete zejména do technické podpory svých vzdálených pracovníků a zajistěte, že zůstanou ve spojení nejen s vámi, ale i mezi sebou navzájem. Uvědomte si, že můžete mít se svým týmem společenské rozhovory a zároveň diskutovat o práci.

7. Poskytněte jiný pohled

Prostřednictvím sebeuvědomění můžete změnit způsob, jakým se díváte na věci, které jsou mimo vaši kontrolu. Když se zaměstnanec zdá být ve stresu, zkuste se podívat na způsoby, jak změnit jeho stres a jak přistupovat k jeho stresorům z jiného úhlu. Emocionální odolnost není fixní, je trénovatelná.

8. Podívejte se na chování a emoční inteligenci vašich zaměstnanců

K pochopení emoční odolnosti zaměstnanců můžete použít psychometrii. AOP a TEIQue vám mohou pomoci skutečně pochopit, kdo se může odrazit a kdo ne. Pomohou vám také s inovativními způsoby komunikace se zaměstnanci, kteří mají nižší emoční odolnost.

Zavolejte nám na +420 602 750 396 a dozvíte se více.