Zdravíme vás v roce 2021, který s sebou přináší všechny staré výzvy z toho minulého! Zatímco slíbená vakcína přináší záblesk naděje v boji proti Covid-19, společnosti a jejich zaměstnanci se posunují po kamenité cestě vpřed.

Všichni se snažíme více či méně, optimisticky nebo pesimisticky plánovat. Naše a vaše plány na rok 2021 se prolínají. Náš první blog chceme věnovat sdílení některých dosažitelných řešení, která můžete skutečně zavést, aby vám pomohla dosáhnout efektivnějšího a úspěšnějšího náboru.

1. Aktualizujte pravidla pro „práci na dálku“

V loňském roce jste pravděpodobně „za pochodu“ zaváděli politiku vzdálené práce v reakci na doporučení odborníků na práci z domu, zdravotních a politických autorit. Někdo měl výhodu, že zásady byli již zavedeny a pouze jste je vyladili tak, aby byly přijatelné pro všechny.

V letošním roce jsme pochopili, že politika a pravidla pro „práci na dálku“ musí být dlouhodobou normou.

Doporučujeme do pravidel zahrnout minimálně tyto prvky:

Určete, kdo může a kdo nemůže pracovat z domova

Ne všechny pozice a role jsou vhodné pro domácí práci, a to je třeba jasně stanovit spolu s důvody proč. Možná budete chtít zahrnout i to, která prostředí a lokality jsou považovány za přijatelné, například práce na pláži může mít dopad na časový rozdíl, nemluvě o problémech s připojením k videohovorům. Zaměstnanci by se neměli spoléhat na práci na dálku místo toho, aby odjeli na dovolenou nebo si vzali volno pro řešení domácích problémů či situací.

Domluvte si pro obě strany přijatelné hodiny, během nichž by měl být personál k dispozici

Zachovejte určitou míru flexibility. Pracovní dobu můžete dokonce stanovit pro každý tým nebo jednotlivce jinak, ale je důležité mít zavedená pravidla, co je a není přijatelné.

Nastavte časové osy a metody zpětné vazby

Udržování kontaktu je zásadní, pokud je personál rozptýlen a pravidelné příležitosti poskytnout zpětnou vazbu umožní měřit pokrok a řešit jakékoli problémy.

Zvažte zabezpečení dat a majetku společnosti

Je majetek společnosti krytý pojištěním, když je u někoho doma? Jsou vaše kybernetická bezpečnostní opatření dostatečná k ochraně dat mimo pracoviště a zvýšeného rizika před hackery a kybernetickými hrozbami? Vyžaduje role zaměstnance přístup k důvěrným informacím při práci v rušné domácnosti nebo v kavárně?

2. Ověřte objektivitu a transparentnost svých personálních rozhodnutí

V poslední době jsme uvítali větší otevřenost společnosti a zvýšeným povědomím o hnutí LGBTQ +, #MeToo a Black Lives Matter. Tato hnutí požadují od zaměstnavatelů důkazy, že jejich rozhodnutí v oblasti lidských zdrojů, jsou objektivně postavena na informacích založených na datech a nikoli na instinktu nebo osobních preferencích.

Využití rozdílů v lidech pomáhá organizacím stát se úspěšnějšími, inovativnějšími, kvalifikovanějšími a schopnějšími uspokojovat potřeby svých rozmanitých klientů.

Zde může nesmírně pomoci platforma pro hodnocení talentů, která odstraňuje zaujatost, ať už vědomou nebo jinou, z vašich rozhodovacích procesů a podporuje nestranný a nezaujatý úsudek.

To také znamená, že své rozhodnutí můžete kdykoliv ospravedlnit zaměstnancům nebo kandidátům a ujistit je, že nediskriminujete žádný věk, pohlaví, sexualitu ani národnost. Podívejte se na Thomasovy články, průzkumy a série webinářů, které vám pomohou vyhnout se zaujatosti a získávat širší rozmanitost a začlenění.

3. Využijte interní zdroje

Nábor je víc než jen práce s externími zdroji. Někdy to, co potřebujete, hned nevidíte. Ne všechny organizace při náboru zvažují jako první jasnou volbou – interní zdroje. Využití talentu, který již ve firmě máte, má smysl na mnoha úrovních. Možná ušetříte náklady na externí agentury, určitě ušetříte náklady na inzerci a čas. Je to dobré i pro rozvoj, motivaci a zapojení zaměstnanců. Pokud má stávající zaměstnanec předpoklady na povýšení a je připravený na změnu, je vhodný interní přesun.

I zde má naše platforma pro hodnocení talentů velkou hodnotu. Pomocí nástroje Thomas HUB si můžete vytvořit ideální pracovní profil dříve, než budete vůbec hledat svého prvního kandidáta. Přiřaďte přihlášky k tomuto profilu pomocí jednoduchého hodnocení hvězdičkami, abyste usnadnili předvýběr kandidátů na pohovor. Je také mnohem snazší vysvětlit neúspěšnému uchazeči, proč mu práci nenabídnete a umožňuje konstruktivní zpětnou vazbu na téma, v jakých oblastech se může rozvíjet. Tím získáváte další „body“ v profesionalitě HR. 

4.   Maximalizujte návratnost investic

Je běžné, že organizace investují do HR technologií, ale nevyužívají je na maximum. Pokud vaše společnost zaplatila za platformu pro hodnocení talentů, ujistěte se, že přesně rozumíte tomu, na co může a nemůže být použita, a aplikujte ji na každou vhodnou situaci. Pečlivě zvažujte i zdánlivě výhodné nabídky, které umožňují neomezený přístup k hodnocením. Nadměrné hodnocení je pro kandidáty a zaměstnance zatěžující a necílená hodnocení generují informace, které nevyužijete a můžete při práci s nimi ztratit čas i kandidáta.

Používání nástrojů Thomas vám umožní vytvářet na míru šité strategie zapracování pro všechny nové zaměstnance, což umožní výrazně rychlejší zapracování. Ukázalo se, že úspěšná integrace nového člena týmu má za následek vyšší produktivitu a nižší fluktuaci. Používání hodnocení k pochopení silných stránek a omezení člověka také pomáhá tyto počáteční strategie sloučit do efektivních rozvojových plánů.

Jakmile s Thomasem začnete, podpora a komunikace s našimi odborníky vám pomůže získat z vaší investice maximum. Thomas je s vámi na každém kroku vašich HR procesů. Naše nástroje dodávají přidanou hodnotu každé fázi pracovního cyklu zaměstnanců. Dlouholeté zkušenosti a nezpochybnitelné vědecké základy vám do roku 2021 pomohou při všech vašich rozhodnutích v oblasti náboru, rozvoje a udržení těch správných lidí.

Kontakty:

Mgr. Soňa Nedomová

Thomas International CZ s.r.o.

GSM: +420 602 750 396

nedomova@thomasint.cz

www.thomasint.cz